česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

KETCube EDU – výuková sada s podporou Arduino IDE

DPS 3/2022 | Články
Autor: KETCube EDU – výuková sada s podporou Arduino IDE

Článek je zaměřen na seznámení s výukovou sadou KETCube EDU s podporou mezi studenty i učiteli oblíbeného prostředí Arduino IDE.

Úvod

KETCube® je moderní vývojová platforma pro aplikace nejen Internetu věcí (IoT), která byla vyvinuta na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, je licencována jako tzv. Open Source Hardware: všechny technické údaje jsou volně k dispozici a kdokoli může tuto platformu nejen volně využívat, ale například také modifikovat či vyrábět odvozená řešení. Díky svým vlastnostem, modernímu designu, univerzálnosti, nízké spotřebě, možnosti přímé komunikace do IoT sítě LoRaWAN a cenové dostupnosti si našla uplatnění i v průmyslových aplikacích. Nyní se ve formě edukačního balíčku nazvaného „KETCube EDU” pro Arduino IDE dostává do rukou široké veřejnosti a školám, a to díky integraci KETCube® do globálně užívaného vývojového prostředí Arduino IDE. To znamená, že i programátor začátečník může začít ve svých prvních projektech platformu KETCube® plně využívat.

Obr. 1 a 2 (jpg)

Obsah sady

Balení ve formě praktického kufříku s přihrádkami, potřebnými součástkami a moduly, které se dostává do ruky uživatelům, obsahuje vše potřebné pro úspěšný start při vývoji aplikací nejen v oblasti IoT.

Kufřík základní sady obsahuje tyto komponenty:

 • USB kabel – 1 ks
 • KETCube – mainBoard – 1 ks
 • KETCube – UARTBoard – 1 ks
 • Propojovací kablíky DUPONT F-F – 10 ks
 • Propojovací kablíky DUPONT M-F – 10 ks
 • Propojovací kablíky DUPONT M-M – 10 ks
 • Nepájivé pole malé – modré – 1 ks
 • Nepájivé pole malé – červené – 1 ks
 • LED červená – 2 ks
 • LED zelená – 2 ks
 • LED oranžová/žlutá – 2 ks
 • LED modrá – 2 ks
 • Rezistor 220 Ohm – 8 ks
 • Potenciometr 10k Ohm – 1 ks
 • Rezistor 10k Ohm – 3 ks
 • Fotoodpor – 1 ks
 • Piezo bzučák – 1 ks
 • Tlačítka – 3 ks
 • Teplotní senzor TMP36GT9Z – 1 ks
 • RH+T Senzor I²C – 1 ks
 • Kondenzátor 100 n – 1 ks

Příklady úloh:

 • Blikání LED na desce KETCube
 • Příklad s tlačítkem – obsluha přerušení
 • Čtení analogové hodnoty
 • Senzor teploty a LoRaWAN
 • Ovládání KETCube přes LoRaWAN

Uvedený výčet úloh samozřejmě není konečný. Další úlohy mohou vzniknout na popud přání ze strany uživatelů nebo prostřednictvím příspěvků v rámci komunity uživatelů.

Obr. 3 (jpg)

Firmwarové moduly KETCube Firmware pro aplikaci KETCube EDU je sestaven ze základní sady modulů:

 • LoRa

KETCube je vyvinut pro aplikace ve světě tzv. Internetu věcí (IoT). Tento modul řídí komunikaci pomocí protokolu LoRaWAN.

 • HDCX080

KETCube má na desce implementován senzor relativní vlhkosti a teploty. Tento modul řídí měření těchto fyzikálních parametrů prostředí a komunikaci se senzorem po sběrnici I²C.

 • batMeas

Tento modul provádí měření napětí napájecí baterie. Protože při práci s KETCube EDU je zařízení napájené prostřednictvím USB kabelu, nebudete tento modul patrně používat.

 • ADC

Tento modul provádí měření napětí v mV na pinu AN.

A samozřejmě modul:

 • Arduino

Modul, jehož funkci můžete programovat v prostředí Arduino IDE. Pracujete-li s KETCube EDU, programujete v prostředí Arduino IDE funkce právě tohoto modulu. Dokumentaci API KETCube EDU naleznete na stránkách: https://edu.ketcube.cz/files/apidoc/

Hardwarové řešení

KETCube EDU se dodává v konfiguraci pro automatické nahrání aplikačního kódu – s deskami KETCube UART a KETCube mainBoard propojenými přídavnými „jehlovými konektory“. Pokud by hardwarová konfigurace nebyla vybavena „jehlovými konektory”, je potřeba před stiskem tlačítka pro nahrání kódu inicializovat Bootloader. Bootloader je inicializován stiskem a podržením levého tlačítka BOOT na desce KETCube, krátkým stiskem pravého tlačítka RST a puštěním tlačítka BOOT. Bootloader je malý program, který se stará o aktualizaci aplikačního kódu KETCube®.

Závěr

Projekt KETCube EDU pro Arduino by měl přiblížit platformu KETCube® studentům středních odborných škol prostřednictvím implementace do oblíbeného prostředí Arduino IDE. Na základě zpětné vazby lze upravit připravené příklady tak, aby co nejvíce vyhovovaly seznámení s platformou z pohledu úrovně znalostí a zkušeností studentů středních škol. Poděkování: KETCube EDU pro Arduino vznikl jako projekt ZČU v Plzni za podpory města Plzeň v rámci projektu Plzeň univerzitní město 2020.