česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 20. červen 2024

Test-it-off - Řešení pro automatizovanou kontrolu kvality plošných spojů

10.10. 2022 | Články
Autor: Kinalisoft s.r.o.
01.jpg

Osazování a pájení desek plošných spojů je vždy zatížené určitou mírou chybovosti. Nedílnou součástí výrobního procesu je proto kontrola kvality, která vede k včasnému odhalení problému a následnému vyřazení vadných kusů.

Nový směr v oblasti inspekce kvality DPS v duchu automatizace a Průmyslu 4.0 představuje společnost KINALI. Ta vyvinula ucelené řešení Test-it-off, v němž se o objektivní a rychlé testování starají kolaborativní roboty AUBO.

Kolaborativní roboty AUBO

Nedílnou součástí řešení Test-it-off jsou kolaborativní roboty – takzvané koboty – AUBO, které zajišťují přesnou manipulaci s deskami plošných spojů. Poskytují široké možnosti automatizace výrobních procesů za výhodných cenových podmínek.

Společnost KINALI s koboty dlouhodobě pracuje a s jejich implementací má bohaté zkušenosti. Vzhledem ke spolehlivosti a špičkové konstrukci poskytuje na kolaborativní roboty záruku 18 měsíců s garancí nepřetržité podpory. Koboty AUBO vynikají jednoduchostí obsluhy a snadnou integrací do stávajících provozů. Ve výrobním procesu DPS spolehlivě nahradí lidské kontrolory kvality a přinesou zefektivnění celého procesu.

Autonomní testování DPS

Díky Test-it-off probíhá celý proces testování DPS autonomně. Pracuje nezávisle na výrobním taktu a nevyžaduje přímou asistenci obsluhy. Dokončené desky plošných spojů dokáže testovat i v noci, kdy výroba neprobíhá a na pracovišti nejsou žádní zaměstnanci.

Optimalizací procesů s využitím automatizované kontroly kvality tak lze významně snížit výrobní náklady. Přenecháte-li kontrolu kvality desek plošných spojů kolaborativnímu robotu, můžete své zaměstnance nechat během noci v klidu spát. Až se ráno vrátí do práce, budou všechny DPS pečlivě zkontrolované a připravené na další operace.

Automatizovaná kontrola ve čtyřech krocích

Kontrola kvality v systému Test-it-off se skládá ze čtyř kroků – uchopení výrobku, otestování, vytřídění a reportingu.

uchopení1. Uchopení – Na základě podrobné analýzy požadavků a potřeb zákazníka je zvolen vhodný způsob manipulace s DPS. Hlavním parametrem je využívaný způsob skladování desek plošných spojů a plánované portfolio výrobků pro kontrolu na testovací stanici. Na základě analýzy je kolaborativní robot vybaven vhodným typem uchopovače, případně dalšími manipulačními prvky, které podpoří zvýšení výkonu pracoviště.

otestování2. Otestování – Po uchopení dílu jej robotické rameno vloží do testovacího přípravku, zpravidla FCT/ICT testeru. Podle požadavků lze dodat vlastní řešení s automatizovaným zavíráním horního přítlaku nebo spolehlivě zaintegrovat již existující tester poskytnutý zákazníkem. Test-it-off navíc podporuje i obsluhu více různých ICT testerů v rámci jediného pracoviště. Je možné implementovat i řešení zapojující optickou kontrolu s využitím umělé inteligence pro pokročilé metody inspekce DPS.

vytřídění3. Vytřídění – Otestované výrobky jsou v dalším kroku vytříděny na základě předem stanovených parametrů. Robotické rameno kobota AUBO vyjme desku plošných spojů z testeru a v případě odhalení vady ji přemístí na požadované úložiště. Těch může být více podle jednotlivých typů vady. Desky plošných spojů, které jsou po kontrole kvality považovány za bezchybné, pak přesune na úložiště pro expedici. V tomto kroku dokáže i automaticky načíst DMX kód či nalepit výrobní etiketu.

reporting4. Reporting – Test-it-off software zpracuje výsledky testování a poskytne detailní informace o stavu výroby. Kromě základních údajů (například počtu vadných kusů) umí zobrazit výsledky na základě individuálně definovaných metrik. Samozřejmostí je zpětná dohledatelnost výsledků (takzvaná traceability) a poskytnutí datového napojení na nadřazený ERP nebo MES systém.
 

Podpora všech způsobů třídění a ukládání DPS

Řešení Test-it-off je navržené s ohledem na bezproblémovou implementaci do jakéhokoliv provozu. S tím souvisí i podpora všech běžných způsobů třídění a ukládání desek plošných spojů. Ukládáte DPS do paletek? Robotické rameno do nich dokáže desky odebírat i vkládat bez ohledu na úhel uložení a velikost mezer. Stačí jen kobota vybavit vhodným nástavcem s vakuovými přísavkami nebo dvouprstým chapadlem.

Integrace automatizované kontroly kvality je bezproblémová i v provozu, kde se pro ukládání DPS využívají CAB zásobníky. Kobot požadovanou desku jednoduše uchopí a vysune dvouprstým chapadlem, obratně zvládne i zpětné uložení po provedení kontroly.

Vzhledem k vysoké variabilitě systému lze testované DPS odebírat přímo z výrobní linky. Není tedy nutné využívat pouze statická umístění produktů. Pro dorovnání rychlosti výroby a délky testovacího cyklu nabízí Test-it-off možnost inteligentní distribuce DPS mezi více ICT testerů.

Kontrola kvality je bezproblémová i v případě, jsou-li desky plošných spojů nesetříděné a volně uložené v KLT boxech. Inspekci tak lze provádět i u reklamovaných šarží přímo z expedičního boxu bez nutnosti další manipulace, překládání či ručního třídění.

 

Elektrická i optická kontrola

Podle požadavku zákazníka lze u DPS automatizovat jak elektrickou, tak optickou kontrolu kvality. Elektrická kontrola se provádí s použitím vhodných FCT/ICT testerů, s jejichž pomocí lze testovat například napětí, proudové odběry, komunikační protokoly (CAN, LIN, Flexray a další) či parametry LED.

Optická EOL kontrola DPS je pak možná s využitím špičkových průmyslových kamer. Výrobce desek plošných spojů tak dokáže s vysokou přesností kontrolovat například kvalitu osazení vývodových součástek či konektorů.

Robotický kontrolor pracuje spolehlivě a objektivně

Automatizace kontroly kvality přináší výrobcům DPS řadu výhod, ať už jde o zvýšení objektivity, zrychlení procesu testování, či zpětnou dohledatelnost výsledků. Robotický kontrolor se na rozdíl od toho lidského neunaví a dokáže podávat konzistentní výstupy. Systém navíc reaguje na podněty ostatních výrobních uzlů, předává informace o testovacích cyklech a dokáže i automatizovaně zálohovat data.

Rutinní práci v podobě kontroly DPS přenechejte šikovným kobotům a kapacity svých zaměstnanců využívejte efektivněji. Běžná návratnost investice do automatizované robotické linky se pohybuje kolem jednoho roku až dvou let. Protože inspekce kvality odhalí problém s dostatečným předstihem, ochrání vás před finanční ztrátou, náročným řešením reklamací či zhoršením reputace u zákazníků.

Vyzkoušejte si robotické pracoviště v praxi

Chcete se osobně přesvědčit, jak si řešení Test-it-off poradí s manipulací i testováním DPS? Domluvte si u nás v KINALI nezávaznou schůzku. V Brně máme vlastní showroom, kde si můžete robotické pracoviště prohlédnout a vyzkoušet. Podrobné informace o celém řešení naleznete na webu www.testitoff.cz.