česky english Vítejte, dnes je neděle 03. prosinec 2023

Špičková výrobní zařízení na SMTconnect

DPS 4/2022 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

V květnu tohoto roku se po dvouleté odmlce konala v Norimberku výstava SMTconnect zaměřená na výrobu elektroniky. Renomovaní dodavatelé výrobních zařízení z celého světa zde prezentovali své nejnovější technologie.

3Di − nejnovější 3D AOI systém od Saki

Saki Corporation [1], japonský výrobce optických a X-ray inspekčních zařízení, vyvinul novou sérii optických zařízení 3D AOI pro 3D automatizovanou inspekci v lince, která se vyznačují vysokou rychlostí a přesností. Nová zařízení pod označením 3Di jsou určena pro komplexní inspekci hustě osazených desek plošných spojů a desek s kombinací velmi malých a vysokých součástek.

Série zařízení 3Di je vybavena nově vyvinutým kamerovým systémem, který výrazně snižuje potřebné cykly a generuje neobyčejně ostré 3D zobrazení ve vysokém rozlišení. Jeho velkou předností je schopnost provádět současně přesnou inspekci jak malých součástek, například 0201, tak i štíhlých. Toto nejnovější řešení od Saki přispívá k lepší kvalitě kontroly desek i vyšší produktivitě a je ideální pro nejlepší možnou inspekci neustále se vyvíjející technologie high-density PCB.

Obr. 1 a 2 (jpg)

Firma Saki představila první zařízení nové série 3Di na výstavě JISSO PROTEC 2022 v Tokiu, kdy konfigurace stroje zahrnovala kameru s rozlišením 8 μm, rozsah výškového měření 25 mm a rychlost snímání záběrů 4 500 mm²/s.

Jednotlivá zařízení v rámci série 3Di nabízejí snadné modifikace konfigurace stroje podle potřeby, například přidáním nových kamerových hlavic, AI funkcí atd.

Obr. 3  (jpg)

PBT Works představila svá čisticí zařízení

Rožnovská firma PBT Works [2] prezentovala v Norimberku dva nové čisticí stroje – Hyper SWASH pro čistění desek plošných spojů a Hyper CLEAN pro čištění částí SMT zařízení v rámci údržby. Navíc také představila své diagnostické přístroje pro proces čištění.

Čisticí zařízení firmy PBT Works jsou konstruována v souladu s aktuálními trendy, kterými jsou:

  • Univerzálnost: V oblasti sestav s vysokou spolehlivostí, kde je mytí po pájení nezbytné, je široká škála aplikací, a tak je zde také velký rozdíl mezi jednotlivými sestavami. Hyper SWASH dokáže během pěti minut změnit zásadně konfiguraci trysek i upínání desek. Výrobce je tedy schopen zpracovávat velké množství lehce čistitelných sestav, ale i menší množství těch obtížně čistitelných.
  • Hospodárnost: Nové uspořádání oplachů u obou typů zařízení dovoluje měnit konfiguraci oplachů podle místní situace (limity pro odpadní vody). Nastavení je možné měnit i během provozu v závislosti na zatížení procesu tavidlovými zbytky a velikosti výnosu závislého na geometrii sestav.
  • Minimalizace obsluhy: Oba typy strojů lze vybavit automatickým zakládáním a vykládáním výrobků s vazbou na start procesu. Tím jsou stroje připraveny na plnou integraci do bezobslužného provozu pomocí AGV-AMR (automatic guided vehicle – autonomous mobile robot).
  • Automatizace údržby: Současně je u těchto strojů možné plně automatizovat i doplňování médií na základě reálných dat ze stroje. Tomu pomáhá i nově vyvinuté čidlo OCS (organic carbon sensor), které umí měřit vyčerpání filtrů s aktivním uhlím, kontrolovat kvalitu vypouštěných odpadních vod a kontrolovat výslednou kvalitu na neiontové zbytky, důležitou pro speciální aplikace.

Oba typy strojů mají automatizované čištění cirkulačních zásobníků.

Diagnostické přístroje, které byly na výstavě také předvedeny (OCS), a automatický tester pro kalibrační skleněné desky (VERINAS) umožňují rychlé stanovení optimálních parametrů procesu a kontrolují jeho stabilitu v souladu s novou směrnicí IPC J- STD 001 H.

Yamaha − propojené technologie v inteligentní SMT výrobě

V expozici firmy Yamaha [3] si mohli návštěvníci prohlédnout pokročilou SMT výrobní linku 1 Stop Smart Solution. Linka zahrnovala tisk pasty, osazovací stroje a inspekční zařízení, přičemž činnost jednotlivých strojů byla vzájemně koordinována s pomocí nejnovějších programových nástrojů YSUP, rovněž od firmy Yamaha.

Pokročilá tiskárna pasty YSP10 pracuje plně automaticky, čímž šetří čas a minimalizuje nutnost zásahů operátora. Navazující inspekční systém pájecí pasty YSi-SP zajišťuje vysoce přesnou a velmi rychlou 3D kontrolu každé desky a monitoruje proces nanášení pasty tak, aby každá deska byla vždy perfektní.

Dva nejnovější osazovací automaty YRM20 se vyznačují vysokou produktivitou. Mohou mít rotační hlavu, high-speed hlavu a další volitelné vybavení podle požadavků dané zakázky. Nosiče součástek s malým přítlakem umožňují přesně umístit i velmi malé součástky. Při maximálním výkonu 115 000 cph a při použití eATS non-stop zakladače zvládne YRM20 výrobu od malých dávek až po velké série.

Nejnovější a také nejvýkonnější AOI systém YRi-V překonává všechny nástrahy vizuální inspekce díky vyššímu rozlišení čoček a víceúhlovému zobrazení výsledků. Rozpoznávání součástek a vyhodnocení dobře/špatně je řízeno umělou inteligencí, což zvyšuje rychlost kontroly i její opakovatelnost. Inspekční programy jsou generovány programy YSUP, takže dochází k úspoře času i práce.

Odkazy:

[1] www.sakicorp.com/en/

[2] www.pbt-works.com

[3] www.yamaha-motor-im.eu