česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Měřicí zařízení značky WIHA

DPS 3/2023 | Články
Autor: Transfer Multisort Elektronik
uvod.jpg

Zkoušečky a měřiče elektrických instalací, na které se můžete spolehnout.

Měřicí přístroje jsou součástí vybavení, které může být užitečné jak v dílně údržby velkého a moderního závodu, tak i v garáži příležitostného kutila. Jak již samotný název napovídá, měřicí zařízení se používá k testování charakteristických hodnot elektrických zařízení a instalací, mohou však být použita i k měření podmínek prostředí. Díky nim bude mnohem snazší najít závadu v nefungujícím zařízení nebo zkontrolovat správnou funkčnost nově připraveného obvodu. Pokud hledáte vhodnou třídu měřicích zařízení, stojí za to věnovat pozornost nabídce firmy WIHA. Nástroje tohoto německého výrobce jsou po celém světě známé především pro svou vynikající kvalitu, přesnost a spolehlivost. To potvrzuje i množství ocenění, která společnost každoročně získává, mimo jiné za své inovace, design a přístup k zákazníkovi. Nyní byla nabídka doplněna o nová měřicí zařízení.

Bezkontaktní zkoušečky napětí a indikátory napětí WIHA

Bezkontaktní indikátor napětí je téměř povinnou výbavou každého elektrikáře. Díky němu snadno a jednoduše zjistíte, zda je daný obvod pod napětím. Měření prováděná tímto typem zařízení jsou velmi bezpečná, protože zařízení dokáže detekovat napětí na dálku a není nutné se potenciálně nebezpečné oblasti dotýkat. Nabídka společnosti WIHA zahrnuje tři indikátory napětí, které se liší cenou a možnostmi. Nejjednodušší zařízení je vybaveno jednou diodou informující uživatele o detekci napětí v rozsahu od 90 V AC do 1000 V AC. Další dvě zařízení informují o detekci potenciálu na stupnici LED a její indikace je vždy doprovázena akustickým signálem. Indikátory vyšší třídy jsou navíc vybaveny svítilnou. Za zmínku také stojí, že rozsah měřeného napětí je větší než v případě základní konstrukce a pohybuje se od 12 V AC do 1000 V AC. Jediným rozdílem mezi indikátorem střední a nejvyšší třídy je certifikace ATEX. Díky tomu víme, že nejvyšší model lze úspěšně použít v místech ohrožených potenciálním výbuchem.

Obr. 1  V nabídce WIHA jsou tři indikátory napětí, které se liší cenou a možnostmi

Dvoupólové měřiče napětí (elektrické zkoušečky)

Dalším užitečným zařízením v dílně může být dvoubodový měřič napětí. Je zvláště užitečný pro měření elektrických instalací a rozváděčů. Každé ze tří dostupných zařízení umožňuje měření střídavého napětí v rozsahu od 12 V do 1000 V a stejnosměrného napětí od 12 V do 1500 V podle norem DIN EN 612433 a VDE 0682-401, jakož i test průchodnosti obvodu od 0 Ω do 500 kΩ. Nejvíce rozdílů je mezi zařízením střední a nejvyšší třídy. Mezilehlý měřič je určen pro testování fotovoltaických instalací a umožňuje bezkontaktní měření napětí, měření frekvence (od 1 Hz do 950 Hz) a odporu (od 0 Ω do 1999 Ω). Špičkové zařízení je navrženo pro práci v odvětví elektromobility a umožňuje měření frekvence v rozsahu od 40 Hz do 400 Hz.

Obr. 2  Zkoušečka umožňuje zkontrolovat průchodnost obvodu od 0 Ω do 500 kΩ

Číslicový multimetr

Číslicové multimetry jsou jedním z nejběžnějších typů měřicích zařízení. Za svou popularitu vděčí velkému množství možných měření a jednoduchosti použití. V této kategorii zařízení připravil německý výrobce dva měřiče, které se v určitých detailech liší. Jednodušší z multimetrů, WIHA.45218, umožňuje měření průchodnosti obvodu <30 Ω, měření odporu až 40 MΩ, měření napětí v rozmezí od 0 V do 600 V (jak při stejnosměrném, tak i střídavém napětí), měření intenzity proudu od 40 mA do 10 A AC/DC a měření frekvence až 5 MHz. Zařízení má také funkci HOLD a automatické nastavení měřicího rozsahu. Druhý multimetr – WIHA.45215 − je o něco složitější zařízení a umožňuje měření průchodnosti obvodu <30 Ω, odporu do 200 MΩ, napětí od 0 V do 1000 V AC/DC, intenzity proudu od 40 mA do 10 A AC/DC a frekvence až 60 MHz. Zařízení má navíc funkce TrueRMS, HOLD, Min/Max. Za zmínku stojí také možnost bezkontaktního měření napětí a ruční nebo automatické nastavení rozsahu multimetru.

Obr. 3  WIHA.45218 umožňuje měření napětí v rozmezí od 0 V do 600 V

Klešťový měřič WIHA

Klešťové měřiče jsou užitečné zejména pro bezkontaktní měření intenzity proudu. Stačí umístit zkoušený vodič mezi čelisti měřiče a ten zobrazí hodnotu protékajícího proudu. Díky této funkci si zařízení tohoto typu získala mezi elektrikáři poměrně velkou popularitu. Firma WIHA má v nabídce profesionální klešťový měřič WIHA.45219. Jedná se o zařízení, které umožňuje měřit průchodnost obvodu <30 Ω, napětí v rozmezí od 0 V do 1 000 V při střídavém proudu a od 0 V do 1 500 V při stejnosměrném proudu, intenzitu proudu do maximálně 400 A AC/DC, frekvenci do 5 MHz a odpor do 40 MΩ. Měřič má také funkce TrueRMS, HOLD a Min/Max/Avg. Za zmínku stojí, že zařízení je navíc vybaveno svítilnou a může být použito ve fotovoltaických instalacích a v odvětví elektromobility.

Obr. 4  Klešťový měřič WIHA umožňuje měření intenzity proudu do maximálně 400 A AC/DC

Zkoušečka síťových zásuvek

Zajímavým zařízením značky WIHA je zkoušečka síťových zásuvek 45220. Tento měřič umožňuje snadné a bezpečné testování různých typů síťových zásuvek. Na předním panelu jsou umístěny tři LED diody, které se rozsvítí v příslušné konfiguraci v závislosti na stavu zásuvky. Zkoušečka může mimo jiné detekovat opačné připojení vodičů L/N, chybějící fázi nebo chybějící uzemnění. Tento typ zařízení může být při práci elektrikáře velmi užitečný.

Obr. 5  Zkoušečka umožňuje snadné a rychlé měření stavu elektrické zásuvky

Indikátor směru točivého pole (zkoušečka sledu fází)

V systémech třífázových motorů je sekvence fázového zapojení nesmírně důležitá. Chyba zde může dokonce vést k poškození motoru a způsobit nežádoucí prostoje výrobní linky. Přístrojem, který usnadňuje kontrolu správného zapojení třífázového motoru, je zkoušečka sledu fází. Po připojení indikuje měřič díky vestavěným LED diodám směr otáčení a informuje uživatele o chybě v případě nesprávného zapojení. Tento typ indikátoru rotačního pole by měl být povinným vybavením pro údržbu.

Obr. 6  Ideální řešení pro oddělení údržby

Zkoušečka průchodnosti vodičů

Při konstrukci různých typů elektrických instalací může i ten nejlepší odborník udělat chybu. K jejímu nalezení může být nápomocná zkoušečka průchodnosti vodičů. Zařízení je určeno profesionálům a umožňuje měření ve dvou rozsazích (do 10 Ω a do 500 Ω). Test je v souladu s měřicí normou CAT II 400 V. Průchodnost obvodu je indikována LED diodou umístěnou na měřiči a hlasitým akustickým signálem. Jak uvádí výrobce, bude slyšet i v jiné místnosti, nebo dokonce i na jiném patře.

Obr. 7  Výsledek měření je indikován LED diodou

Odkazy:

[1] https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/51790/merici-zarizeni-znacky-wiha/