česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Zajímavé novinky firmy Rigol na embedded world 2023. Špičkové osciloskopy, generátory funkcí a také napájecí zdroje

DPS 3/2023 | Články
Autor: RIGOL Technologies
uvod.jpg

Na embedded world 2023 v Norimberku představila společnost RIGOL Technologies EU GmbH své nejnovější vrcholové přístroje řady StationMax, stejně jako nové osciloskopy s vysokým rozlišením a také výkonné napájecí zdroje, to vše s využitím nejnovějších technologií Rigol.

Osciloskopy řady DS70000

Řada DS70000 patřící do rodiny StationMax využívá moderní architekturu UltraVision III s čipsetem Phoenix. Nabízí vyšší vzorkovací rychlost, rychlejší sběr dat, výrazně větší paměť a také rostoucí vertikální rozlišení.

Série DS70000 má k dispozici čtyři analogové kanály a společně s vylepšeným čipsetem pro rychlosti 20 GS/s budou dostupné modely DS70300 a DS70500 nabízet šířku pásma 3 GHz a 5 GHz. Vertikální rozlišení lze nastavit mezi osmi a šestnácti bity, což bude ideální pro měření neobyčejně malých složek signálu.

Řada DS70000 se skvěle hodí pro měření a také analýzu velmi rychlých signálů. Typické aplikace zde zahrnují automatizované testy, vzdálené monitorování, analýzu protokolů sběrnicových systémů, např. v automobilovém odvětví s CAN-FD, FlexRay, LIN, RS232 či SPI, a rovněž i měření elektronických obvodů, včetně spínaných zdrojů napájení, a mnoho dalšího. Díky obrovské šířce pásma a optimalizované spektrální analýze budou osciloskopy také vynikat při vf měřeních.

Generátory libovolných průběhů řady DG70000

Model DG70004 řady StationMax je generátorem signálu s libovolnými průběhy a také mimořádnými vlastnostmi. Nabízí čtyři kanály, 5 GHz a jasně o sobě vypovídá i díky maximální šířce základního pásma IQ 1,5 GHz. Generátor vychází z nové platformy SIFI-III a operačního systému Android a reprezentuje zde spojení generátoru libovolných průběhů s generátorem libovolných funkcí, včetně jednotky pro zpracování signálu, kde je vzorkovací rychlost nastavena a také řízena v závislosti na dané funkci.

Zařízení má 16bitové rozlišení a dokáže na výstupu zprostředkovat skutečné libovolné průběhy až s 5 GS/s a interpolovaně až do 10 GS/s, společně s pamětí o maximální velikosti 1,5 miliardy bodů na kanál. Modulátor IQ má snadno nastavitelnou rychlost vzorkování od 100 S/s až do 12 GS/s, takže lze na výstupu dosáhnout nosného kmitočtu v rozsahu DC až 5 GHz.

Čtyři kanály je možné fázově synchronizovat pro dosažení většího počtu synchronních výstupů (až 10 ps). Pokud ale bude zapotřebí více kanálů než jen čtyři, např. pro použití v systémech s kvantovými počítači, lze s takovou fázovou přesností synchronizovat i několik generátorů DG70004, a to až do maximálního počtu 224 kanálů. Řada DG70000 představuje skvělé řešení pro náročné aplikace, např. z polovodičového i automobilového průmyslu, stejně jako v oblasti výzkumu a vývoje.

O sciloskopy řady DHO4000 s vysokým rozlišením

Série DHO4000 se pyšní vertikálním rozlišením 12 bitů. Navržena byla pro šířky pásma 200, 400 a 800 MHz společně se vzorkovací rychlostí až 4 GS/s. Zařízení má čtyři analogové kanály a nabízí paměť o velikosti až 500 milionů bodů. Na vertikální ose lze u série DHO4000 dále nastavit nejvyšší citlivost až 100 μV/dílek. K dispozici zde rovněž máme dvě různé impedance (1 MΩ, 50 Ω).

Tři nové obvody ASIC dosahují mimořádně nízké hladiny šumu, přibližně 18 μVrms, takže lze ve spojení s vertikálním rozlišením 12 bitů změřit i ty nejmenší změny amplitudy. Díky „Ultra Acquire“ mohly být integrovány nové formy analýzy s možností vysoce rychlého spouštění (1,5 miliardy wfm/s). Lze tak jednoduše změřit velmi rychlé nebo i krátké a ojedinělé události.

K dispozici rovněž máme různé možnosti, pokud jde o spouštění, matematické výpočty či zobrazování (pokročilá FFT s 1 milionem bodů, testování s maskou nebo analýza napájení), stejně jako vlastní funkci pro vyhledávání signálu, včetně funkcí pro analýzu všech obvyklých protokolů sériových sběrnic a také spouštění. Kompletní výčet možností měření dále doplňují integrovaný voltmetr a frekvenční čítač. Obsluha má kromě toho k dispozici různá rozhraní, jako jsou USB host, USB device, HDMI, LAN a AUX OUT. Typické aplikace zde zahrnují výkonová měření spínaných zdrojů, automatizované testy ve výrobě, analýzu protokolů sériových sběrnic u automobilové elektroniky, měření elektronických obvodů nebo použití ve vývoji.

Generátory řady DSG5000

Mikrovlnný generátor DSG5000 je k dispozici se dvěma různými kmitočtovými rozsahy od 9 kHz do 12 GHz a také až do 20 GHz. Vybírat můžeme z verzí se dvěma, čtyřmi, šesti nebo i osmi kanály se vzájemným oddělením mezi kanály na typické úrovni až 85 dB.

U každého kanálu lze individuálně nastavit frekvenci, amplitudu a také veškeré dostupné funkce, příp. vše necháme vystupovat ve skupině pro požadovaný počet kanálů. Pro zmíněnou sérii je rovněž příznačný velmi malý fázový šum. Harmonické složky se vyskytují až 50 dBc pod úrovní nosné, což dále zdůrazňuje vysoce přesné generování signálu bez interferencí. Patentově chráněná a zcela digitální technologie řízení amplitudy zajistí přesnost amplitudy <0,7 dB (typ.), zatímco přesnost frekvence u reference 10 MHz činí ±1 ppm. Volitelné způsoby analogové modulace, jako je amplitudová AM, kmitočtová FM a fázová PM, mohou být prováděny v celém frekvenčním rozsahu začínajícím na 1 MHz, a to u jednotlivých nebo i všech kanálů.

Zařízení lze velmi snadno používat díky intuitivnímu barevnému dotykovému displeji s úhlopříčkou 3,5 palce nebo prostřednictvím webového řízení. Pro takové účely není nutné na počítači instalovat jakékoli ovladače. Řada DSG5000 zde přitom nabízí optimální řešení pro spoustu mikrovlnných aplikací, v oblastech testování EMC, MIMO, kvantových počítačů a souvisejících simulací či testování, při generování signálu pro radary a spoustě dalších.

DC zdroje napájení

Model napájecího zdroje DP2031 má tři izolované kanály (32 V a 6 V) s maximálním výstupním výkonem 222 wattů. Aby bylo možné dodat i ty nejmenší proudy, bude mít zdroj dva různé režimy „high/low current“. Přesnost zobrazování se v případě nižšího proudového režimu nachází v rozsahu μA, což lze využít u přesných výstupů až do 11 mA.

Napájecí zdroj nabízí funkci analýzy, která pokaždé, v reálném čase a režimu rolování, zobrazuje aktuální výstupní křivku a lze ji použít na příslušné hodnoty, jako jsou napětí, proud či výkon. Abychom dále zamezili ztrátě informací, lze aktivovat dodatečný rozsah s trendy, který veškerá data komprimuje. Další způsob analýzy je rovněž k dispozici při měření proudových pulzů pro stanovení doby jejich trvání.

Napájecí zdroje se vyznačují velmi malým zvlněním (<350 μVrms / 2 mVpp) a také velmi nízkým šumem. Hodí se tudíž pro aplikace, které se neobejdou bez napájení s vysokou čistotou. Pro účely zapracování do systémů ATE, resp. rychlého programování, došlo i k výraznému zkrácení doby pro zpracování příkazu, která nepřekročí 10 ms.

Napájecí zdroje řady DP900 jsou poté k dispozici v různých variantách. Standardní DP932A zahrnuje veškeré funkce, jako jsou rozhraní s digitálními I/O, funkce ARB a zobrazování s vysokým rozlišením. Cenově velmi dostupná verze DP932U byla zase speciálně navržena pro účely vzdělávání. Pokud to bude nutné, lze tento model upgradovat na plně vybavený DP932A s jednotlivými funkcemi prostřednictvím licence.

www.rigol.eu