česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Ultrazvukový senzor pro monitoring procesů, technologie i výrobku Fluke SV600

DPS 3/2023 | Články
Autor: Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther
u2.png

V tomto článku bychom rádi upozornili na nový inteligentní „senzor“ z produkce firmy Fluke, který vizualizuje neslyšitelné a neviditelné síly akustického zobrazování a pomáhá v řízení kvality, úsporách energie i bezpečnosti.

Společnost Fluke, která je průkopníkem technologie pro průmyslové aplikace a která v roce 2019 uvedla na trh ruční průmyslovou ultrazvukovou kameru Fluke ii900 (obr. 1) vybavenou množstvím mikrofonů pro rozšířené zorné pole, umožňuje uživatelům rychle a přesně lokalizovat úniky vzduchu, plynu a vakua v systémech stlačeného vzduchu. Společnost Fluke také vyvinula technologii SoundSight™, která se snadno učí a ovládá. Na dotykovém displeji kamery pak akustický signál překrývá vizuální obraz pro rychlou identifikaci místa úniku. ii900 má obrovský úspěch u servisních týmů, které ji používají k detekci dříve neviditelných úniků vzduchu a umožňují rychlé opravy a úspory nákladů na energii.

SV600 je pevný akustický snímač, který využívá stejnou technologii mikrofonů jako zvukových senzorů a výkonnou technologii SoundMap™ k převodu zvuků, které slyší, do vizuální reprezentace, aby uživatelé mohli rychle lokalizovat problémové oblasti.

Obr. 1

Fixní akustický snímač Fluke SV600 (obr. 2) umožňuje uživatelům nepřetržitě detekovat, najít a vizualizovat úniky vzduchu a plynu nebo změny mechanických zvukových podpisů, než se stanou nákladnými problémy. Lze tak rychle lokalizovat a kvantifikovat problémové oblasti v jejím zorném poli.

To poskytuje technologii a zařízením závodu další vhled do problémů s kvalitou produktů nebo bezpečností, stejně jako schopnost rychle detekovat změny na kompresorech, čerpadlech, potrubích a další technologii.

Obr. 2

Kromě nepřetržitého vzdáleného monitorování 24/7 je SV600 bezproblémově integrovatelná do továrních systémů: Lze nastavit uživatelem definované alarmy pro hladinu zvuku (dB) a frekvenci (kHz), které upozorní uživatele na změnu „zvukového podpisu“ sledované části, a to i v částech zařízení, které jsou těžko dostupné (obr. 3).

Může sloužit jako systém včasného varování o stavu zařízení, kdy může neustále sledovat zařízení pro optimalizaci výkonu, provádění preventivní údržby nebo detekce mechanických anomálií, jako je například opotřebení ještě předtím, než dojde k selhání.

Jako příklad lze uvést nasazení na místě využívajícím horké izostatické lisování (HIP), kde bylo potřeba monitorovat nebezpečné úniky argonu/dusíku na nádobě, vysokotlakém potrubí a infrastruktuře, kdy vdechnutí uniklého plynu může být katastrofální.

Obr. 3

Pokud SV600 detekuje únik plynu a spustí alarm, lze přesné místo a obraz úniku zaznamenat nebo poslat signál do velínu. Kromě tohoto příkladu zařízení HIP umožňuje SV600 monitorovat kritická zařízení a související kompresory, čerpadla, ventily a potrubí na úniky vzduchu nebo plynu v jiných zařízeních pro tepelné zpracování. SV600 dokáže nejen detekovat úniky vzduchu, plynu nebo vakua, ale dokáže detekovat i nežádoucí částečné elektrické výboje, což může být důležité pro zařízení, která potřebují monitorovat rozváděče, transformátory nebo elektrické stroje.

Klíčovým faktorem pro nasazení SV600 může být jak bezpečnost, tak i monitoring kvality výrobků, jako je například kontrola těsnosti tlakových nádrží nebo radiátorů a podobně.

SV600 lze namontovat v blízkosti jakéhokoli zařízení nebo vybavení, do jakékoli oblasti výrobní linky nebo tam, kde je omezený nebo nebezpečný přístup lidí, abyste zajistili, že bude možné monitorovat nejdůležitější části zařízení bez přerušení.

Další podrobnosti o této přelomové technologii získáte od distributora Fluke pro ČR a SR společnosti Blue Panther s. r. o. na Pevná akustická kamera Fluke SV600 (blue-panther.cz).