česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

IMAPS flash konference bude letos v CEITEC VUT v Brně

DPS 5/2023 | Články
Autor: prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.
logo 2.png

Ve dnech 26. a 27. října 2023 se uskuteční ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC VUT v Brně již 9. ročník IMAPS flash konference, která bude zaměřena na novinky a inovace v oblasti mikroelektroniky a nanotechnologií a jejich uplatnění ve vývoji a výrobě elektronických obvodů a systémů. Součástí konference bude i workshop přímo ve sdílených laboratořích CEITEC Nano, kde se nabízí celá řada možností spolupráce a kooperací na výzkumných a vývojových aktivitách.

V CEITEC VUT se vědci věnují třem oblastem výzkumu. Jsou to pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, technická kybernetika a robotika, instrumentace a systémová integrace. Aktuálně se 18 výzkumných skupin zabývá keramickými, polymerními, bioelektrickými, nízkodimenzionálními či epitaxními materiály, včetně biomateriálů. V rámci vývoje nových materiálů výzkumné skupiny řeší také charakterizaci materiálů a pokročilou instrumentaci, včetně vývoje povlaků přímo pro průmysl. Vědci v CEITEC VUT dále pracují na přípravě a charakterizaci nanostruktur, molekulárních nanostruktur, nanomagnetismu a spintronice či magneto-optické THz spektroskopii. Probíhá zde i výzkum energií budoucnosti, plazmových technologií nebo experimentální biofotoniky.

Mezi hlavní priority CEITEC VUT patří nejen mezinárodní výzkumná spolupráce, ale i její mezioborový charakter. Sdílené laboratoře CEITEC Nano, které budou prezentovány v rámci workshopu, fungují v režimu otevřeného přístupu a poskytují ideální podmínky pro řešení multidisciplinárních záležitostí, neboť jejich vybavení mohou využívat i externí uživatelé, instituce či partneři z průmyslu.

Připravované přednášky IMAPS flash konference:

Karbid křemíku pro výkonové aplikace, M. Lorenc, J. Šik, onsemi

Nanofotonika – fotony a plasmony-polaritony v nano- a mikrostrukturách, F. Urban, NETWORK GROUP

Elektronová litografie a funkční nanostruktury, A. Knápek, ÚPT ČSAV Brno

Využití nanotechnologie dvoufotonové litografie, M. Matějka, IQS nano           

Syntéza 1-D nanostruktur a jejich využití na základě fyzikálního chování, J. Hubálek, ÚMEL, FEKT, VUT v Brně

Strategie rentgenového skenování při kontrole elektroniky, T. Zikmund, CEITEC VUT v Brně

Řešení spolehlivosti elektronických komponent pod klimatickými vlivy, V. Sítko, PBT Works

Nové technologie pasivních součástek pro efektivní přeměnu energie, T. Zedníček, EPCI

SMT verifikace kritických pouzder „SMD 05 FAMILY“ pro kosmické aplikace, M. Šimčák, BD SENSORS

Analogová příznaková analýza při posuzování původnosti součástek, P. Neumann, UTB ve Zlíně

Konference je pořádána v souladu s posláním Mezinárodní společnosti pro mikroelektroniku a pouzdření (IMAPS), kterým je šíření novinek v oblasti elektroniky od čipu až po systém a spojování odborníků z průmyslu s vědeckými a výzkumnými kapacitami na vysokých školách a ústavech. Společenský večer se uskuteční v Technickém muzeu v Brně u příležitosti výstavy „Není TESLA jako Tesla.

Počet účastníků je s ohledem na organizaci workshopu a společenský večer v Technickém muzeu omezen. Bližší informace a přihlášky na konferenci najdete na https://cz.imapseurope.org, případné dotazy pište na e-mail szend@imaps.cz.