česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

Testování krimpovaného spoje tahem

DPS 5/2023 | Články
Autor: Ing. Martin Abel
bez.png

Krimpovaný spoj je poloplynotěsný spoj vytvořený stlačením mezi jednožilovým nebo vícežilovým kabelem a speciálně navrženým lisovaným zakončením. Všechny prameny ve vícepramenném drátu jsou deformovány, aby se vytvořilo spojení s nízkým odporem, které může také tvořit studený svár.​

Krimpované koncovky byly úspěšně používány v komerčních a vojenských aplikacích již ve 40. letech 20. století. Povrchová úprava závisí na lícovaných plochách, ale nejčastěji se jedná o cín, nikl/zlato nebo zlato na mědi.​ Za předpokladu, že je zachována správná příprava drátu, typ zakončení, nástroje a nastavení, se krimpování osvědčilo jako velmi spolehlivé spojení.​

Příklad typického krimpovaného spoje

Metalografický výbrus správně zakrimpovaného spoje

Kabelové svazky se běžně používají ve všech možných oblastech průmyslu a zasahují nepřímo do životů lidí jak v pracovním prostředí, tak v lékařství a farmacii, dopravě, ve službách atd. Proto je kvalita a odolnost kabelových svazků / krimpovaných spojů nesmírně důležitá. Je řada norem (IPC/WHMA-A-620, UL 486A/486B, USCAR 21, SAE AS7928, MOD 59-71, NASA Std 8739,Mil C 22520, atd.), které určují, jaké podmínky má krimpovaný spoj splňovat.

Např. v leteckém průmyslu se kabelové svazky běžně používají v trupech letadel, letecké elektrotechnice, motorech, v pozemním řídicím zařízení a dalších produktech. Aby byla zajištěna správná funkce kabelových svazků a každodenní bezpečnost milionů lidí, má kontrola kvality koncovek krimpovaného spoje nejvyšší důležitost. Rozhodnutí, zda je výrobek dobrý, je podmíněno třífázovým procesem: 

  1. Je třeba pochopit, co a jak se má testovat. 
  2. Je třeba si pořídit vhodné přístrojové vybavení k měření síly. Je třeba získat vzorky pro normalizované nebo interně vyvinuté zkušební postupy. 
  3. Je třeba analyzovat a interpretovat výsledky pomocí jednoduchých kritérií nebo moderního softwaru pro analýzu. 

U kabelových svazků se běžně očekává, že po konečné instalaci nedojde k jejich odpojení, takže simulace mechanické poruchy může být docela užitečná. Je možno to provést měřením velikosti síly potřebné ke stažení koncovky z drátu, obecně stažením koncovky z drátu v axiálním směru. 

V tomto článku se zaměříme na kontrolu krimpovaného spoje tahem. Zkušební normy specifikují minimální síly potřebné k odtržení, měřené v jednotkách lbF, N nebo kgF pro dané síly drátu. Řada těchto norem vyžaduje konstantní rychlost odtržení, aby byla zajištěna konzistence mezi testy a různými operátory. Vlastní test krimpovaného spoje tahem lze provést následujícími třemi způsoby:

1. Manuální test s měřičem síly 

Měřič síly je přenosný integrovaný přístroj obsahující snímač síly, elektroniku a displej. Měřiče síly obecně dokážou zobrazit několik jednotek měření a zachytit špičkové síly.

2. Použití testeru ovládaného pákou 

Vzorek se připevní k testeru síly ovládanému pákou. Některé testery jsou integrovány do jednoho pouzdra se snímačem síly, elektronikou, displejem a svorkami.

3. Použití motorizovaného testeru 

K dispozici jsou motorizované verze výše uvedených manuálních testerů, a to jak v integrovaných, tak konfigurovatelných formátech.

Příkladem ručního testeru ovládaného pákou krimpovaného spoje tahem je model WT3-201 americké firmy Mark-10 určený k měření sil potřebných k odtržení drátových a trubičkových koncovek Je vhodný pro výrobce kabelových svazků, montovny, integrátory a další uživatele. Tester WT3-201 se vyznačuje kompaktní, robustní konstrukcí pro laboratorní i výrobní prostředí.

Manuální měřič kvality krimpovaného spoje WT3-201 ovládaný pákou

Detail uchycení koncovky (fastonu)

Grafické zobrazení zobrazení síly krimpovaného spoje