česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

Návrh a konstrukce DPS – Vít Záhlava

DPS 1/2011 | Články
Autor: Libor Kubica

S nástupem rychlých a výkonných obvodů, které stále častěji používáme při návrhu, přichází nutnost pečlivějšího návrhu DPS. Není jedno, kudy se vedou spoje, jaká je jejich délka a hlavně ke které součástce se má spoj vést dříve a ke které až o kousek dál. Stejně tak je důležité vědět, která součástka má být vedle které a jak daleko. Nedodržení těchto pravidel může znamenat v lepším případě sníženou odolnost, nepřípustné vyzařování a v horším případě i nefunkčnost výrobku.

Využití počítače při návrhu DPS poskytuje návrháři velmi mocné nástroje. Nejde jen o vlastní nakreslení schématu a návrh DPS. Návrhové systémy pro elektroniku obsahují mnoho vstupů a výstupů, které usnadňují nejen návrh, ale i jeho další zpracování jak do podoby formální projektové dokumentace, tak do elektronické formy technologických dat, potřebných pro výrobu. Výstupy návrhového programu mohou tvořit podklady pro simulace. Běžně se provádějí simulace chování číslicových nebo analogových obvodů. Vzhledem k nutnosti dodržení náročných kritérií elektromagnetické kompatibility se začínají využívat simulátory přeslechů a vyzařování DPS.

Návrh a konstrukce DPS – Vít Záhlava.jpg

Konkrétní strategie návrhu schématu dále souvisí s použitým programem. I když si autor klade za cíl popsat v knize postup při návrhu DPS co nejobecněji, je celý text ovlivněn faktem, že po celý svůj návrhářský život používá programové produkty CADENCE – OrCAD.

Kniha „Návrh a konstrukce desek plošných spojů“ popisuje základní aspekty návrhu desek plošných spojů (DPS), tedy problematiku počítačového návrhu DPS, technologii výroby vícevrstvých DPS, osazování a pájení SMD, elektrické vlastnosti plošných spojů. Rozsáhlá část knihy je věnována elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a s ní souvisejícími návrhovými pravidly.

Další informace o knize najdete na její domovské stránce: http://shop.ben.cz/121306