česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 04. červen 2020

Merať teplotu a vlhkosť? Nie je nič jednoduchšie!

DPS 3/2014 | Měření - články
Autor: Ing. Ladislav Vavrek

Dostal sa mi do rúk Evaluation Kit EK-H5 for Humidity and Temperature Sensors od firmy Sensirion, ktorý ma okamžite upútal svojou jednoduchosťou a komplexnosťou. Firma vyrába veľké množstvo senzorov na snímanie teploty a vlhkosti, snímače toku plynu, rozdielové snímače tlaku, snímače toku tekutín a zákaznícke snímače pre rôzne roztoky. S poznatkami o tomto kite by som sa chcel podeliť s čitateľmi časopisu DPS elektronika od A do Z.

Opis snímača

Na obr. l je celý obsah kitu, ktorý pozostáva z USB kľúča s konektorom na pripojenie kábla, kábel s konektorom na pripojenie k USB kľúča a s konektorom na pripojenie senzora a zo senzora teploty a vlhkosti, ktorý má typové označenie SHT 21. Skôr ako začneme senzor používať, musíme nahrať program na ovládanie USB kľúča, ktorý nájdete na stránke http://www.sensirion.com/USB-viewer. Po otvorení programu sa objaví Product Selection, v ktorom v okienku Sensor Product nájdeme príslušný senzor, resp. typový rad senzorov, a v okienku COM Hardware volíme USB Sensor Stick alebo RS485 Sensor Cable. Po kliknutí na OK sa objaví pracovné okno, ktoré je na obr. 2.

Obr. 1 Zostava kitu EK-H5

Obr. 1 Zostava kitu EK-H5

Obr. 2 Pracovné okno snímačov

Obr. 2 Pracovné okno snímačov

V okienku Sampling Time (s) zvolíme interval, ktorým chceme snímať vzorky. Pozor, nastaviť sa dá iba čas v celých sekundách. V okienku Resolution RH zvolíme rozlíšenie, ktoré je implicitne nastavené na hodnoty 8, 10, 11, 12 bitov a v okienku Resolution T si zvolíme jedno z rozlíšení 11, 12, 13, 14 bitov. Zvolíme Timing Rel alebo Abs. Zobrazenie Rel je na obr. 2. Zvolíme jednotku teploty – °C alebo °F. Zaškrtneme Show X-Axis. Meranie spustíme tlačidlom Run a zastavíme tlačidlom Stop. Nad grafom vlhkosti a teploty je posledná odmeraná hodnota. Keď chceme získať tabuľku v Exceli, stlačíme tlačidlo Start Logging, po skončení merania Stop. Tabuľku dostaneme po meraní tak, že klikneme na Select File a otvoríme DataLog.

Vlastnosti senzora SHT 21

Senzor má digitálny výstup a komunikuje po I2C interface. Má veľmi malú spotrebu a vysokú dlhodobú stabilitu. Presnosť merania vlhkosti pri rozlíšení 12 bitov je 0,04 % RH, pri rozlíšení 8 bitov 0,7 % RH. Nelinearita je < 0,1 % RH. Rozsah merania vlhkosti 0 % až 100 %. Presnosť merania teploty pri rozlíšení 14 bitov je 0,01 °C, pri rozlíšení 12 bitov 0,04 °C. Rozsah merania teploty je −40 °C až +125 °C. Minimálna hodnota napájacieho napätia je 2,1 V, typická hodnota napätia 3 V a maximálna hodnota 3,6 V. Napájací prúd pri meraní je minimálne 200 μA, typický 300 μA a maximálny 330 μA. Príkon pri meraní je minimálny 0,6 mW, typický 0,9 mW a maximálny 1 mW. Mimo merania je prúd typický 0,15 μA, maximálny 0,4 μA a príkon typický 0,5 mW a maximálny 1,2 mW.

Záver

Senzory firmy Sensirion pracujúce s USB kľúčom pripojeným k počítaču umožňujú veľmi rýchlo a operatívne zostaviť obvod na meranie rôznych fyzikálnych veličín. Firma dodáva aj multiplexery, ktorú umožňujú meranie na potrebnom množstve miest. Bližšie informácie nájdete na www.sensirion.com.

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik