česky english Vítejte, dnes je středa 17. srpen 2022

Nový 4kanálový femtoampérmetr HIOKI

DPS 2/2017 | Měření - články
Autor: Testovací technika

Ke dříve představeným přístrojům řady SM7100 pro měření velmi malých proudů / velmi vysokých odporů nyní japonský výrobce HIOKI přidává zcela nový model s označením SM7420 nabízející čtyři kanály pro měření/testování až na čtyřech pozicích současně. Díky tomuto výraznému rozšíření – ve srovnání se svými jednokanálovými modelovými příbuznými – přístroj umožňuje zásadním způsobem zvýšit produktivitu výroby, pro kterou je tato novinka určena především, to je velkosériová produkce pasivních elektronických součástek (kondenzátory, filtry apod.).

Model SM7420 nabízí obdobné klíčové vlastnosti jako dřívější varianty, zejména ale velmi vysokou rychlost měření – ta sice stále zůstává 6,7 ms/vzorek, a to včetně času potřebného na tzv. contact check před samotným měřením, ale u čtyřkanálové verze to při simultánním měření čtyř vzorků znamená čtyřnásobné zvýšení produkční kapacity (jinými slovy jako by rychlost „odbavení“ jednoho vzorku v rámci jedné produkční linky klesla na čtvrtinu, tj. 1,675 ms). Nejnižší rozsah měření je 20 pA s rozlišením na 0,1 fA – což odpovídá maximálním odporům v řádech 2× 1019 Ω.

Nový 4kanálový femtoampérmetr HIOKI

Uvedená kontrola řádného nakontaktování vzorku před samotným měřením (Contact check) je přitom prováděna samostatně pro každý z až čtyř možných vzorků, tedy jedná se o zcela plnohodnotné testování na všech pozicích. Význam této funkcionality byl zde popsán v č. 3/2016. Ve stručnosti jde o to vyloučit z produkce takové kusy, které by v důsledku nedokonalého nakontaktování vykazovaly zdánlivě vyhovující hodnotu elektrického odporu, způsobenou však výše uvedeným nedostatkem.

Všechny čtyři kanály (tedy proudové vstupy) jsou realizovány pomocí triaxiálních konektorů, s vnitřním stíněním propojeným na „GUARD“ svorku a vnějším na uzemnění přístroje. Toto uspořádání umožňuje dosažení zvýšené odolnosti proti okolním elektromagnetickým vlivům a zároveň bezpečnosti v průběhu VN testů, což jsou v obou případech velmi významné faktory při testování a měření v zástavbách do výrobních linek (interference s okolními elektrickými zařízeními je v podstatě nevyhnutelná, takže nezbývá než se naopak zaměřit na potlačení fluktuace měřených hodnot).

Na rozdíl od jednokanálových variant, ať už 1kV, nebo 2kV verze, není čtyřkanálový model vybaven vlastním zdrojem vysokého napětí. Nicméně i zde je možnost – a v případě aplikací, jako je výroba varistorů a kondenzátorů v automobilovém průmyslu, je to přímo nutnost – využít testovací napětí až do maximálních 2 000 V DC, byť v tomto případě pomocí externího zdroje.

Další informace o této novince HIOKI získáte u společnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o., autorizovaného distributora výrobce v ČR a na Slovensku, nebo přímo na webových stránkách výrobce www.hioki.com.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik