česky english Vítejte, dnes je sobota 04. prosinec 2021

Zkoušení elektromagnetické kompatibility (EMC) – vyzařování

DPS 3/2018 | Měření - články
Autor: Milan Rýdel

V článku v čísle 5/2016 je uvedeno základní rozdělení EMC na EMI (vyzařování) a EMS (odolnost). Dnešní článek se bude věnovat části EMC týkající se emisí.

Zkoušení elektromagnetické kompatibility (EMC) – vyzařování

Nejčastější prostředí a meze vyzařování jsou uvedeny v normách:

  • ČSN EN 61000-6-3 pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu,
  • ČSN EN 61000-6-4 pro prostředí těžkého průmyslu.

Jde o kmenové EMC normy. Dále jsou normy pro skupiny výrobků např.:

  • ČSN EN 55011 pro ISM zařízení,
  • ČSN EN 55014-1 pro domácí spotřebiče a nářadí,
  • ČSN EN 55015 pro svítidla,
  • ČSN EN 55032 pro multimédia a počítače atd.

Další skupinou norem jsou normy pro jednotlivé výrobky, např. ČSN EN 62052-11 pro elektroměry.

Naše zkušebna používá asi 600 norem. Ve většině případů jsou požadavky na vyzařování stejné nebo podobné jako u kmenových norem.

Dle převažujícího způsobu vyzařování vysokofrekvenční energie ze zkoušeného zařízení jsou stanoveny dvě základní metody.

Měření vedených emisí

Do 30 MHz se předpokládá převážně vyzařování prostřednictvím kabelů. Měří se rušivá napětí nebo proudy na jednotlivých vodičích nebo ve stínění. Kmitočtový rozsah je 150 kHz – 30 MHz. Meze jsou stanoveny pro střední a kvazivrcholovou hodnotu. Zařízení musí vyhovět oběma mezím. Pro reprodukovatelnost zkoušky se do kabelu zařazuje definovaná impedance ve formě sítí LISN (50 Ω), ISN či CDN. Tato metoda je použitelná na napájecí a síťové datové kabely.

Vyzařování krytem zařízení

Nad 30 MHz převažuje vyzařování krytem. V naší zkušebně se měří v semianechoické komoře nebo na volném prostranství.

Měří se anténou E-složka intenzity elektromagnetického pole ve vzdálenosti 10 m nebo 3 m. Základní pásmo je 30 MHz až 1 GHz. Měří se kvazivrcholové hodnoty.

Měření v pásmu 1 GHz až 6 GHz je závislé na nejvyšším vnitřním kmitočtu zařízení. Do 108 MHz se neprovádí. Měří se střední a vrcholové hodnoty. Na podlahu mezi anténu a zařízení se umísťují absorbéry.

V obou případech se hledají maxima vyzařování otáčením zkoušeného zařízení a změnou výšky antény mezi 1 až 4 m nad zemí.

U síťových zařízení se dále zkouší ovlivnění rozvodné sítě. Měří se harmonické proudy 50 (60) Hz a poklesy či výpadky napětí způsobené zkoušeným zařízením.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik