česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Kontrola tepelných poměrů na deskách plošných spojů

DPS 2/2011 | Měření - články
Autor: Ing. Jaroslav Kmoch, Testo

Použití termokamery testo slouží jako velice efektivní nástroj pro měření teploty na součástkách desek plošných spojů. Při vývoji, testování a výrobě nových elektronických zařízení je velice důležité znát teplotu a směr jejího přenosu. Nadměrné zahřátí součástek nebo spojů může vést ke snížení životnosti elektronického zařízení. Termokamery testo 875 a testo 881 spolehlivě vizualizují zvýšení teploty a tím umožňují přijmout nápravná opatření.

Obr. 1

Zdrojem tepla na deskách mohou být součástky, nedostatečně dimenzované prokovy, ale zejména i samotné plošné spoje. U elektrolytických kondenzátorů je zpravidla jejich zvýšená teplota způsobena úbytkem na jejich vnitřním odporu při zatížení střídavým proudem, typicky při filtraci napětí ve spínaných zdrojích. Dalšími důvody zvýšení teploty mohou být nejrůznější chyby v návrhu, chybně provedená montáž součástek a nejrůznější zkraty po špatném pájení. Občas se stane, že návrhář cítí pach spalující se součástky, ale vzhledem k počtu součástek na desce nenalezne nic, dokud se o součástku nepopálí. U termokamery testo stačí jediný pohled a hned vidíte, jaké součástky se nejvíce zahřívají.

Obr. 2

Pokud je návrhář PCB nucen ztenčit jeden z plošných spojů z důvodu malého prostoru, což se stává poměrně často, dojde k lokálnímu zvýšení teploty v místě tohoto spoje. Zda to způsobuje nebo nezpůsobuje problém ukáže pouze termokamera testo. Další užitečnou aplikací je kontrola rozložení teplot na černěných chladičích, výkonových tlumivkách a transformátorech. Na první pohled můžete zkontrolovat teploty na všech elektronických součástkách a konektorech na celé desce.

Obr. 3

Termokamery jsou vybaveny adresářovou strukturou pořízených termogramů. To výrazně usnadňuje orientaci v pořízených termogramech. Nízká vzdálenost ostření umožňuje snadné měření i SMD součástek. Termokamery testo mají teplotní citlivost od 0,08 °C až po 0,05 °C. Můžete tak nalézt nejen chyby, ale také analyzovat přenos tepla od jednotlivých součástek.

Obr. 4

Termokamery testo mohou být připojeny k počítači pomocí USB kabelu. Pomocí utilit pro zachycování videa může být zaznamenáno termografické video nebo fotografie. Jednou z volně stažitelných utilit je například VirtualDub (ke stažení na www.virtualdub.org).

Přesné analýzy termogramů

Je možné otevřít více termografických snímků a analyzovat je paralelně a navzájem. Všechny analýzy jsou v termogramech viditelné na první pohled a srovnatelné mezi sebou. Nastavené změny termogramů mohou být snadno kopírovány na všechny otevřené termografické snímky pomocí kliknutí myši.

IRSoft – Všechny informace na první pohled

Termogramy (infračervené snímky) lze pohodlně zpracovávat a analyzovat na PC pomocí vyhodnocovacího programu IRSoft. Mnoho analyzačních funkcí je k dispozici pro profesionální analýzu termogramů. Například nastavování různých emisivit materiálů od obrazových oblastí až po jednotlivé pixely. Funkce Histogram ukazuje rozložení teploty v oblasti snímku. Teplotní řez slouží k analýze teploty po křivce. Je možné zvýraznit body s překročenou nebo podkročenou kritickou teplotou, stejně tak může být zvýrazněno rozmezí teplot. Kromě toho může být neomezená soustava bodů označena a k nim uvedeny poznámky.

Snadná tvorba termografických zpráv

Termokamerou pořízené termografické snímky jsou uloženy do paměťové karty termokamery. Termosnímky mohou být otevřeny společně s reálnými snímky v profesionálním SW IRSoft, kde mohou být do detailu analyzovány a převedeny do obrázků ve formátu bmp, jpg apod. Analyzované termogramy mohou být automaticky převzaty do termografické zprávy, kterou program IRSoft generuje zcela automaticky. Jsou k dispozici různé šablony jak pro krátké zprávy, tak pro úplnou dokumentaci. Šablony obsahují veškeré relevantní informace o místě měření, úkolu měření a výsledků měření. Kromě toho může uživatel využít vlastní šablonu, kterou si může vytvořit pomocí Designéru zprávy.

Obr. 5

Více informací naleznete na: www.testo.cz/termokamery

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik