česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Měřič výkonu HM 8115-2

Digitální programovatelný zdroj HM 8115-2 je lehko ovladatelný wattmetr vhodný pro laboratoře a monitorování průběhů s velmi dobrou přesností. Při měření současně zobrazuje hodnoty výkonu, napětí a proudu, proto je vhodný pro monitorování odběru zařízení. Pomocí RS 232 jsou přenášeny hodnoty z měřicího přístroje do počítače. Samozřejmostí je ovládání wattmetru pomocí osobního počítače. Díky tomu je tento přístroj lehce začlenitelný do automatizovaných testovacích systémů.

Charakteristické údaje

 • měření výkonu do 8 kW
 • současné zobrazení proudu, napětí a výkonu
 • oddělené měření jalového, činného a zdánlivého výkonu
 • měření účiníku testovaného zařízení
 • automatická volba rozsahů
 • výstup dat a možnost ovládání pomocí komunikační linky RS 232
 • monitorovací analogový výstup
 • možnost měření malých i velkých výkonů přímou metodou.

Rozsahy

 • TRMS měření napětí: 50 V, 150 V a 500 V při vstupní impedanci 1 MOhm/100 pF. Činitel výkyvu je maximálně 3,5 v celé šíři.
 • TRMS měření proudu: 160 mA, 1,6 A, 16 A. Činitel výkyvu je maximálně 4 v celé šíři.
 • Měření účiníku: 0,00-1,00 ±2,0 % + 3d (50 až 60 Hz).
 • Měření činného výkonu: 8 W, 24 W, 80 W, 240 W, 800 W, 2400 W, 8000 W.
 • Měření jalového výkonu: 8 Var, 24 Var, 80 Var, 40 Var, 800 Var, 2400 Var, 8000 Var.
 • Měření zdánlivého výkonu: 8 VA, 24 VA, 80 VA, 240 VA, 800 VA, 2400 VA.

Sedmisegmentové displeje zobrazují napětí na 3 místa, proud na 4 místa, výkon 4 místa a účiník na 3 místa. Přístroj má RS 232 rozhraní a analogový mon. výstup. Přetížení je signalizováno akusticky a opticky.

www.micronix.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik