česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Nabídka společnosti T&M Direct

DPS 2/2011 | Měření - články
Autor: T&M Direct

Společnost Tektronix, známá především jako výrobce osciloskopů, nabízí i produkty, které zpestřují trh měřicí techniky. V loňském roce po několika pustých letech Tektronix nabídl svým zákazníkům několik řad nových přístrojů pro základní použití a v nabídce se mu objevily opět multimetry, čítače a napájecí zdroje. Spolu s osciloskopy a generátory, které jsou v nabídce neustále, je tak možno vybavit většinu pracovišť.

Tektronix nabízí osciloskopy od 40 MHz do 20 GHz, generátory libovolného průběhu od 25 MHz do 9,6 GHz, logické analyzátory až na 5128 kanálů a realtime spektrální analyzátory do 20 GHz. Přístroje v základní řadě přinášejí vždy „něco navíc“. Nejlacinější model multimetru DMM4020, 5½místný, základní přesnost DCV 0,015 %. Zajímavostí je, že tento model nabízí pro měření malých proudů metodu pomocí operačního zesilovače v zapojení s převodníkem proud/ napětí. Rozsahy 200 a 2000 mikroampér tak nabízejí malý vstupní odpor oproti klasické metodě s bočníkem. Nejvyšším modelem je 6½místný DMM4050, přesnost DCV 0,0024 %. Přístroje nabízí metodu měření odporu 2×4, což je možnost měřit čtyřsvorkovou metodou pomocí speciálních připojovacích hrotů, které jsou dotykové a jen dva. Zbytek zařídí mechanická a elektrická konstrukce.

Bez názvu

Na předním panelu je pak USB port, který lze využít pro přímý záznam. Maximální délka záznamu je 10 000 odměrů buď do interní paměti, nebo do jednotlivého souboru na USB disk (až 999 souborů). Data lze pak snadno importovat do Excelu. DMM4000 jako bonus nabízí kreslení trendů přímo na vlastní displej, bez použití PC. Jsou dostupné statistické hodnoty – minimum, maximum, průměrná hodnota a směrodatná odchylka. Poslední perličkou je zobrazení histogramu. Multimetry mají také duální zobrazení dvou různých měřených parametrů.

DC zdroje jsou nabízeny ve dvou řadách – PWS2000, což jsou zdroje klasické s manuálním ovládáním, a dále řada programovatelných zdrojů PWS4000. Série PWS4000 je určena pro sofistikovanější použití, automatizaci testování buď pomocí interních sekvencí, nebo ve spojení s počítačem. Přední panel je rozšířen ještě o otáčecí knoflík pro nastavování a displej ukazuje nastavené i reálně naměřené hodnoty. V případě nastavení například limity výstupního proudu je tak možné vidět jak skutečnou hodnotu, tak hodnotu limitu. Na zadní části přístroje nalezneme konektor USB pro řízení počítačem a svorkovnici pro další signály. Na svorkovnici jsou tyto vstupy/ výstupy: replikované přední svorky, remote sense svorky (tedy snímací svorky, používají se pro snímání napětí na požadovaném místě při napájení složitějšího objektu. Napětí výstupu je zdrojem doladěno tak, aby na sense svorkách odpovídalo požadovanému nastavenému napětí), kontrolní vstup (TTL vstup umožňující externí spuštění, TTL výstup pro spuštění jiného přístroje, nebo digitální vstup), stavový výstup (TTL výstup chybového stavu nebo digitální výstup). Samozřejmostí je možnost nastavení limit napětí i proudu a možnost uzamknutí předního panelu. Specialitou je takzvaný List Mode. PWS4000 umožňují použít až 7 sekvencí, každou o osmdesáti krocích různého nastavení napětí a proudu. K řízení je pak možno použít externí spouštění nebo je možné u jednotlivých stavů nastavit dobu jejich trvání. V obou řadách je několik modelů dle požadovaného výstupního napětí (až 72 V) a proudu (až 6 A).

Posledním přístrojem základní řady jsou čítače. Měří až do 20 GHz u řady FCA3000/FCA3100 a až do 40 GHz u řady MCA3000 sdružují tyto frekvenční čítače/analyzátory řadu různých funkcí do jediného bohatě vybaveného přístroje s vysokou přesností. Nebývalá přesnost vám umožní zaznamenat velmi malé změny kmitočtu a času – 50 ps. Komplexní nabídka analytických funkcí, včetně statistiky měření, histogramů a trendových grafů dává do rukou nástroje, které potřebujete pro rychlou a přesnou analýzu signálu, který sledujete. Měření frekvence dosahuje v případě zápisu do interní paměti rychlosti až 250 000 měření/s. Zabudovaný měřič výkonu a dva další kanály čítače u řady MCA vaše možnosti testování ještě rozšiřují.

Tektronix zastupuje v České republice firma T&M DIRECT, s. r. o. Na Slovensku T&M Direct Slovensko, s. r. o.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik