česky english Vítejte, dnes je středa 08. prosinec 2021

Panasonic: Optický konektor pro elektrické signály

DPS 2/2016 | Součástky - články
Autor: Panasonic Electric Works

Aktivní optický konektor řady V slouží k obousměrnému přenosu informací po optickém kabelu. Jeho předností je vysoká přenosová rychlost, která může dosahovat až 6 Gb/s.

Zařízení umožňuje přenos dat od 20 Mb/s až do 6 Gb/s, přičemž oba nezávislé vstupní a výstupní okruhy jsou galvanicky odděleny. Při přenosu rovněž dochází k podstatné redukci šumů, které by se mohly objevit na galvanicky propojené lince.

Z toho důvodu je možné tento kompaktní optický konektor řady V používat k přenosu dat pro měřicí zařízení, ve výrobě u výrobních zařízení, strojů a průmyslových robotů, ve zdravotnictví například pro přenos informací z citlivých čidel, kde by mohly být měřené signály ovlivněny a rušeny průchodem silným elektromagnetickým polem. Své uplatnění najde i při přenosu signálu z citlivých sond s kamerou, které se používají pro interní vyšetření nebo při neinvazivních operacích. Aktivní optický konektor řady V je na každém konci opatřen zásuvkou, která se nasunuje svisle (vertikálně, odtud označení V) na konektor (zástrčku). Zařízení umožňuje oboustranný průchod dat a pracuje na principu převodu elektrického signálu na optický, který je transportován do druhé jednotky, kde je zpět převeden na elektrický signál a předán k dalšímu zpracování.

Panasonic Optický konektor pro elektrické signály

Celé zařízení využívá principu vedení optického signálu optickým vlnovodem, kde se signál šíří uvnitř skleněného kabelu odrazy od stěn. Díky tomu nemůže být signál ovlivňován magnetickými a elektrickými poli nebo jejich kombinacemi.

Principem činnosti jednoho kanálu je převedení elektrického signálu pomocí ovladače laserové diody (LDD, Laser Diode Driver), který budí laserovou diodu (LD, Laser Diode). Vyzářený signál je pak naveden do optického kabelu a na druhém konci je pak opětně obnoven (detekován) pomocí fotodiody (PD, Photo Diode) a přenosového impedančního zesilovače (TIA, Trans Impedance Amplifier). Druhý kanál pracuje na shodném principu (logicky) v opačném směru.

Výrobce dodává k zařízení optické kabely o délce 50 nebo 300 milimetrů a 1 metr. Impedance vstupu je typicky 100 Ω, vstupní rozsah přenášených napětí je od 200 do 1 200 mV nebo 150 až 340 mV proti zemi. Výstupní napětí se pohybuje v rozmezí od 150 do 275 mV, typicky je 220 mV.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik