česky english Vítejte, dnes je pátek 31. březen 2023

Panasonic: Nové regulátory teploty řady KT.R s vyšší odolností

DPS 3/2016 | Součástky - články
Autor: Panasonic Electric Works

Regulátory teploty řady KT.R jsou nástupci regulátorů řad KT KT2, KT4, KT7, KT8 a KT9. Zákazníci mohou těžit z pozoruhodného rozšíření nabídky funkcí, jako je – mimo jiné – rychlé a snadné ovládání, zjednodušená konfigurace a funkčnost, čitelnost displeje a kompaktní design.

Nové a zdokonalené regulátory teploty jsou k dispozici ve třech formátech DIN 48 × 48 mm, 48 × 96 mm a 96 × 96 mm. Dodržování osvědčených standardů pomáhá splnit požadavky trhu na nákladovou efektivnost a nabízí hospodárnost i vysoký výkon.

Panasonic Nové regulátory teploty řady KT.R s vyšší odolností

Snadná konfigurace a přizpůsobení nastavení

Regulátor teploty je připraven k provozu ihned po dokončení počáteční konfigurace řídicích hodnot. Často používaná i často měněná nastavení lze snadno upravit. K vytvoření dobře fungujícího systému řízení teploty není zapotřebí příliš mnoho času a úsilí. Všechny požadované operace lze nastavit pomocí tlačítek na čelním panelu regulátoru.

Snadné programování

Programování je velmi snadné díky nastavení v devíti krocích. Jednoduše se zadají požadované hodnoty pro každý časový úsek. Tím je zaručena plná flexibilita systému řízení teploty.

Jemná regulace vytápění

Nová řada KT.R pracuje se vzorkovací periodou 125 ms, která je poloviční ve srovnání s předchozími řadami. Proto je dosaženo dvojnásobné rychlosti oproti dřívějšku, a tak je možné provádět mnohem jemnější řízení vytápění.

Vestavěná funkce automatického ladění

Vestavěná autoregulační funkce využívá metodu skokové odezvy. Při zvýšení teploty se dopočítají nové PID konstanty. Ty lze spočítat i pokud k jejich generování nemůže být použita funkce automatické regulace. Při vypnutí funkce řízení přímým spínáním nemůže dojít k narušení optimální regulace teploty. Velmi přesný režim PID regulace zaručuje přesnost ±0,2 % v celém rozsahu.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik