česky english Vítejte, dnes je středa 27. leden 2021

AD převodníky společnosti Texas Instruments

Převodník ADS5400

První 12bitový, 1 GSPS A/D převodník se vstupní vyrovnávací pamětí pro širokopásmové aplikace.

Analogově-digitální převodník poskytuje dvojnásobnou rychlost vzorkování pro bezdrátovou komunikaci a pro testovací a měřící přístroje.

Převodník ADS5400 nabízí bezkonkurenční poměr signálu k šumu (SNR) o velikosti 59 dBFS a 75SNR a 70 dBc SFDR pro střední kmitočty (IF) vyšší než 1 000 MHz. Analogový vstup s úplnou vyrovnávací pamětí odděluje vstupní vzorky a chrání vnitřní spínání před rušením zdroje signálu, přičemž současně poskytuje vysoko impedanční vstup. Výkon převodníku ADS5400 umožňuje návrhářům vytvořit menší širokopásmové přijímače a digitalizátory s vyšším výkonem a větší hustotou. Podrobnosti o tomto výrobku naleznete na: www.ti.com/ads5400-prcz.

Monolitický převodník ADS5400 byl vyvinut na základě vlastní vysokorychlostní komplementární bipolární SiGe technologie BiCom3 a je určen pro celý průmyslový teplotní rozsah (-40 °C až 85 °C). Proces křemíku na izolantu (SOI) technologie BiCom3 z něj dělá velmi vhodného kandidáta pro prostředí s vysokými teplotami a vysokou úrovní záření.

Hlavní charakteristiky a výhody:

 • 12bitový, 1 GSPSA/D převodník s úplnou vyrovnávací pamětí a šířkou vstupního pásma 2,1 GHz pro širokopásmové signály v aplikacích s podvzorkováním a převzorkováním při šířce pásma 200 MHz a větší.
 • Analogová vstupní vyrovnávací paměť poskytuje konstantní vstupní impedanci vůči času a kmitočtu a zabraňuje zpětné interferenci vzorkování s pamětí, čímž se zjednoduší přizpůsobení vstupu pro pasivní a aktivní analogové vstupní díly.
 • Převodník ADS5400 umožňuje jemné nastavení zisku, posunu a fáze, což usnadňuje prokládané měření dvou nebo více A/D převodníků pro vytvoření multi-GSPS digitalizátoru nebo vyvážení dvou A/D převodníků v I/Q přijímači.
 • Teplotně vylepšené pouzdro TQFP se 100 vývody (zabírá plochu 16×16 mm) s neizolovanou tepelnou podložkou.
 • Uživatelsky volitelné výstupy z jednoduché nebo dvojité sběrnice DDR LVDS poskytují návrháři volnost výběru mezi rychlostí v/v a počtem vývodů.
 • Zákazníci mohou zkrátit dobu uvedení na trh pomocí kompatibilních prvků TI: zesilovačů THS9000 a THS9001 se vstupními kmitočty až do 500 MHz; vysoce výkonných hodin CDCE72010 s nízkým fázovým šumem a malým časovým posunem; dvojitého 16bitového 1 GSPS digitálně-analogového převodníku DAC5682Z; regulátorů TPS727xx a TPS717xx s nízkými úbytky signálu a procesorů TMS320C6474 a TMS320C6457 pro zpracování digitálních signálů.

AD převodníky společnosti Texas Instruments

Převodníky ADS8331 a ADS8332

 • Vícekanálové 16bitové analogově-digitální převodníky s rychlostí 500 kSPS.
 • Datové převodníky s nízkou spotřebou poskytují vysokou rychlost vzorkování pro přenosné testovací a měřicí přístroje, sběr dat a lékařské aplikace.

Jedná se o skutečné 16bitové převodníky bez chybějících kódů (NMC) s rychlostí vzorkování 500 000 vzorků za sekundu. Čtyř a osmikanálové převodníky pracují s napájením 2,7 až 5,5 V a kombinují vysoký počet kanálů a vysoké rozlišení pro pokrytí požadavků vícekanálového sběru dat u aplikací testování, měření, přenosných zařízení a průmyslových a lékařských zařízení. Podrobnější informací a objednání vzorků naleznete na webové stránce www.ti.com/ads8331-pree.

Hlavní charakteristiky a výhody:

 • Vynikající střídavý výkon s poměrem signálu k šumu 91,5 dB a s dynamickým rozsahem 101 dB bez parazitních jevů (SFDR) pro vysokou přesnost a citlivost v aplikacích pro sběr dat.
 • Vývodově kompatibilní přizpůsobivost mezi čtyřmi a osmi kanály umožňuje návrhářům dosahovat vysoké přesnosti v širokém teplotním rozsahu a navrhování různých vícekanálových konfigurací koncových aplikací.
 • Převodník ADS8331 integruje vstupní multiplexor 4:1 a převodník ADS8332 zahrnuje vstupní multiplexor 8:1, což umožňuje návrhářům ušetřit až 50 % plochy na plošném spoji a spotřeby oproti diskrétní implementaci.
 • Široký rozsah vstupního napětí 2,7 až 5,5 V (analogová část) a 1,65 až 5,5 V (digitální část) umožňuje velký rozsah použití v aplikacích napájených jednočlánkovou lithium-iontovou baterií a pro přímé propojení s nízkonapěťovými procesory.
 • Usnadňuje návrh systémů pro pořizování dat s vysokou přesností spolu s vysokorychlostním zesilovačem THS4031 s napěťovou zpětnou vazbou a s mimořádně nízkým šumem, s vyhodnocovacím modulem pro vysokorychlostní zesilovač THS4031 a s řadou nízkošumových vysoce přesných napěťových referencí s nízkým kolísáním REF50xx od TI.

Více informací o portfoliu přesných převodníků dat najdete na následujících stránkách:

 • Vzorky převodníků ADS8331 a ADS-8332 si objednejte na www.ti.com/-ads8331-pree.
 • Rychlé prohledání celého portfolia převodníků dat od TI nebo stažení nejnovějšího průvodce výběrem: www.ti.com/dataconverters-prcz.
 • Podívejte se na video, jehož autorem je aplikační inženýr u TI Bonnie Baker: „Analogový seminář – Základy efektivního počtu bitů“ („The Basics of Effective Number of Bits”) na stránkách www.ti.com/bitselection-pr.

Převodníky ADS8284 a ADS8254

 • První 18bitový systém-on-chip AD převodník s rychlostí až 1 MSPS pro vysokorychlostní sběr dat.
 • SoC kombinuje mimořádně výkonné převodníky dat SAR firmy TI s periferiemi, což usnadňuje návrhy systémů.

18bitový převodník ADS8284 a 16bitový ADS8254 poprvé kombinují nejnovější generaci ADC s registry následné aproximace (SAR) spolu se všemi prvky nezbytnými pro optimalizaci návrhu ADC, což bývá ta nejnáročnější část návrhu systému. Podrobnosti o tomto výrobku naleznete na: www.ti.com/ads8284-pr.

Hlavní charakteristiky a výhody:

 • Nejlepší stejnosměrný a střídavý výkon ve své třídě při rychlosti 1 mil. vz./s nabízí zaručený výkon pro celý vstupní kanál od multiplexeru po digitální výstup, včetně řídícího zesilovače.
 • Plně integrovaný SoC včetně čtyřkanálového multiplexeru, vstupního operačního zesilovače, reference se stabilitou 6 ppm/°Ca vyrovnávacího obvodu reference snižuje náročnost návrhu i cenu. Současně zajistí, že reálná aplikace dosáhne výkonu, který je uveden v datovém listu.
 • Mimořádně nízká nestabilita maximalizuje spolehlivost a opakovatelnost kritických měření.

Více informací o portfoliu datových převodníků firmy Texas Instruments naleznete na následujících stránkách:

Převodník ADS62P49

 • Rychlost a účinnost v nejrychlejším dvojitém analogově digitálním 14bitovém převodníku.
 • Datový převodník se vzorkovacím kmitočtem 250 MSPS poskytuje o 66 % větší šířku pásma než konkurenční dvojité analogově digitální převodníky.

Převodník ADS62P49 dosahuje poměr signálu k šumu (SNR) 73 dBFS a dynamický rozsah (SFDR) 85 dBc bez rušivých signálů při vstupním kmitočtu 60 MHz. Se svým nejvyšším vzorkovacím kmitočtem v oboru poskytuje převodník ADS62P49 zvětšenou signálovou šířku pásma, aniž by snižoval dosah a citlivost při komunikaci a v systémech zpracování vojenských obrazových informací nebo přesnost širokopásmových testovacích a měřících zařízení. Pro více informací nebo pro vzorky se obraťte webové stránky www.ti.com/ads62p49-pr.

„Návrháři komunikačních, vojenských a testovacích zařízení neustále řeší potřebu konstrukce přijímačů pro sběr signálů a dat se stále větší šířkou pásma, aniž by se při tom snižoval celkový výkon systému“, říká Art George, senior viceprezident sekce vysoce výkonných analogových zařízení firmy TI. TI oslovuje tyto požadavky obvodovým prvkem ADS62P49, který poskytuje vysoký výkon, kompaktnost, vysokou energetickou účinnost a umožňuje rychlý vývoj 3G a 4G systémů, programově definovaných rádií a spektrálních analyzátorů.”

Hlavní charakteristiky a výhody:

 • Nejrychlejší dvojitý 14bitový ADC se vzorkovacím kmitočtem 250 MSPS umožňuje vícekanálové vzorkování s velkou šířkou pásma, které nevede ke snížení dynamického výkonu, vhodný pro zvýšenou přesnost u přenosných testovacích zařízení.
 • Nízká spotřeba 625 mW na kanál snižuje tepelné vyzařování, což je výhodné u systémů s vysokou hustotou součástek, jako jsou víceanténové základnové přijímače a programově definovaná rádia.
 • Programově definovaný zisk a další uživatelsky volitelná nastavení maximalizují přizpůsobivost návrhu. Vnitřní zisk až do 6 dB po 1dB krocích umožňuje zákazníkům optimalizovat SNR, SFDR a vstupní rozkmit pro jednotlivé požadavky jejich aplikací. Návrháři mohou maximalizovat SNR pro zvýšení účinnosti linearizace při řešení digitální předběžné korekce zkreslení (DPD), přičemž může být zvýšeno SFDR a sníženo buzení na vstupu pro analýzu slabých signálů u vojenských zařízení a radiopřijímačů.
 • Úplný signálový řetězec s kompletním souborem vývojových nástrojů zkracuje dobu pro uvedení nových zařízení na trh. Doplňkové prvky zahrnují: DAC (DAC5682Z, DAC5688), zesilovače (THS4509), RF prvky (TRF3703, TRF3761), DPD procesory (GC5325), obvody pro distribuci hodin (CDCE72010) a procesory pro zpracování digitálních signálů (TMS320C6727B).
 • První v řadě čtyř 12 a 14bitových dvoukanálových ADC se vzorkovacím kmitočtem 210 a 250 MSPS (ADS62P28, ADS62P29, ADS62P48). Vývodově kompatibilní s dvoukanálovou řadou ADS6000 pro snadný přechod na vyšší rychlosti a rozlišení.

O vysokorychlostních převodnících dat od TI se dozvíte více na následujících stránkách:

 

www.ti.com,

www.ti.com/cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik