česky english Vítejte, dnes je pondělí 26. září 2022

C-STAT − užitečný doplněk IAR Embedded Worbench

Švédská firma IAR Systems již řadu let nabízí kvalitní sadu vývojových prostředků pro širokou škálu 8-, 16- a 32bitových mikrokontrolérů − Embedded Workbench. Vývojové prostředí v sobě integruje kompletní sadu nástrojů − editor, manager projektu, knihovny, vlastní C/C++ kompilátor, assembler a linker. Dále jsou k dispozici pro ladění programu HW debugger, simulátor a pro ARM Cortex i možnost ladění spotřeby (Power debugging).

C-STAT − užitečný doplněk IAR Embedded Worbench

Aplikační software je čím dál složitější a rozsáhlejší tak, jak se zvyšují nároky uživatelů. Většinou na něm spolupracuje celý tým vývojářů, využívají knihovny a funkce třetích stran. To vše zvyšuje pravděpodobnost výskytu možných chyb a nestandardních stavů, které je nejlepší odhalit co nejdříve, kdy korekce, oprava stojí nejmenší úsilí a čas. K výše zmíněnému prostředí proto firma IAR nyní nabízí zajímavý nástroj pro statickou analýzu kódu pod názvem C-STAT. Doplněk je do něj plně integrován jako rozšíření, spolupracuje s ostatními bloky a umožňuje plynulou práci bez nutnosti spouštění a přechodu do jiného programu.

S pomocí C-STAT lze analyzovat zdrojový kód a odhalit potenciální problémy a chyby v SW. Pomůže najít např. možné přetečení zásobníku, špatnou alokaci a uvolňování paměti (memory leaks) chyby v adresaci atp. Dále umožňuje prověřit soulad se standardy MISRA C:2012, MISRA C++:2008 a MISRA C:2004. Obsahuje zhruba 250 kontrol vedoucích ke stovkám problémů pokrytých CWE a CERT C/C++. Uživateli nabízí pružná nastavení pravidel na jednotlivých úrovních a případně nastavit si vlastní, uživatelské. Analýzu lze aplikovat na celý projekt nebo na jednotlivé části. Výstupní data lze poté exportovat do HTML formátu pro další využití v dokumentaci.

Více informací lze získat u distributora HT Eurep Electronic nebo na stránkách www.iar.com. Najdete zde také názorná demonstrační a instruktážní videa.

HT-Eurep Electronic, Světova 9, 180 00 Praha 8, tel. 266 313 053, fax. 284 810 202, www.hte.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik