česky english Vítejte, dnes je sobota 04. prosinec 2021

Novinky v IAR Systems visualSTATE

Švédská společnost IAR Systems, významný dodavatel vývojových nástrojů pro mikrokontrolery různých platforem, od 8bitových po 32bitové, uvedla na trh novou verzi prostředí VisualSTATE.

VisualSTATE je soubor nástrojů pro tvorbu aplikací na základě stavových diagramů. Poskytuje v grafické podobě hierarchický přehled o celku. Postupně, krok za krokem, je možné jednotlivé funkce a stavy upřesňovat. Umožňuje tak implementaci komplikovaných a složitých úloh a algoritmů, jejich analýzu a ladění až na úroveň zdrojového kódu.

Novinky v IAR Systems visualSTATE

Z nových vlastností a vylepšení bych uvedl například:

Submachine states a submachine state machines

Umožňuje tvorbu a jednoduché opětovné využití šablon stavových diagramů a modelů. Existující části návrhu mohou být převedeny do samostatných submodelů k opětovnému použití tam, kde jsou potřeba.

StateChartModel API

StateChartModel API je veřejný balíček interního API užívaného pro všechny manipulace s modely stavových diagramů uvnitř visualSTATE nástrojů. API bylo vytvořeno pro umožnění programových off-line změn, jako je přidání, odebrání a přejmenování všech částí návrhu a modelů. Rozhraní je možné použít kupříkladu pro kontrolu použitých zvyklostí, omezení, specializovaných vývojových nástrojů, převod specifikací z jiného programovacího jazyka atd.

Stereotypy

Jednoduchá funkce pro tvorbu často používaných šablon a předloh pro nastavení velikosti, fontů, barev apod.

XMI import a export

Části stavových diagramů mohou být importovány z XMI. A také naopak modely visualSTATE mohou být exportovány do XMI pro další použití v jiných UML nástrojích.

ControlCenter

Utilita, která umožňuje vzdálené řízení a běh Validátoru nebo Designeru. Původně vyvinuto pro integraci mezi visualSTATE a Fujitsu CGI Studiem. ControlCenter akceptuje textové příkazy přes TCP/IP pro otevření určitého návrhu ve Validátoru nebo Designeru, poslání události pro kontrolu a simulaci ve Validátoru atd. Lze jej využít pro ovládání simulace pomocí externích skriptů, pro komunikaci s běžící aplikací, jako alternativu k C-SPYLink a Reallink.

Rozšířená funkce importu C header file

Funkce importu konstant a definicí funkcí z C header file byla rozšířena a zjednodušena.

  •  #pragma direktivy již nejsou potřeba a znaky deklarace funkcí nemusí používat VS_xyz typ – základní C typy jsou rozeznávány.
  •  Přidána speciální syntaxe umožňující import jmen událostí a signálů z header file. Specifikuje události užitím #event, volitelně následované argumenty (type name). Signály mohou být popsány podobně, použitím #signal.

Design Verification

Compositional mód formální verifikace byl přejmenován na Full Compositional a rozšířen o nové funkce.

  • Full Compositional mód je nyní podobný jako tradiční Full Forward mód. Znamená to, že výrazy a přiřazení jsou nyní zahrnuty do verifikace.
  • Compositional Backwards verifikace pracuje odlišně od Full Forward, kontroluje jedno pravidlo v daném čase. Aktualizovaný Compositional mód nyní zobrazuje pravidlo, které je právě kontrolováno a uživatel může interaktivně přeskočit kontrolu určité části, pokud trvá příliš dlouho, případně může specifikovat timeout v sekundách.

Viewer.exe

Samostatný prohlížeč je nyní součástí produktu. Může být volně kopírován a jeho použití není vázáno na instalaci jiných součástí visualSTATE. Je umístěn v bin adresáři.

Více informací můžete získat na stránkách IAR Systems www.iar .com, případně u distributora, společnosti HT-Eurep Electronic.

HT-Eurep Electronic

Světova 9 180 00 Praha 8, tel. 266 313 053, fax. 284 810 202

www.hte.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik