česky english Vítejte, dnes je středa 08. prosinec 2021

Univerzální I/O moduly pro RS232, RS485, USB i ethernet

Vstupů a výstupů pro automatizaci či sběr dat není nikdy dost. Pro malé systémy občas postačuje jen několik dvoustavových vstupů a výstupů, někdy jsou jich naopak třeba desítky či stovky. Podle použití se také liší ovládací rozhraní, nejčastěji jsou využívány linky RS232, RS485, USB a ethernet.

Řada modulů Quido, nové typy OC

Moduly Quido jsou samostatná I/O zařízení, nejedná se tedy o stavebnici. Z toho vyplývá jednoduchost použití, kompaktní rozměry a nízká cena.

Přehled základních typů je v tabulce 1. Vodorovně je počet vstupů / počet výstupů, svisle pak rozhraní. Moduly mají mnoho shodných vlastností, ale i některé odlišnosti, které plynou z jejich velikosti a uplatnění.

Univerzální IO moduly pro RS232, RS485, USB i ethernet

Většina modulů používá na výstupu relé, vyveden je přepínací kontakt. K dispozici jsou ale i některé typy s otevřeným kolektorem (OC), které se hodí pro spínání LED či ovládání stykačů. U některých vstupů je možné zapnout čítač a připojit tak například čidla s impulsním výstupem. Na stavy vstupů je možné se dotazovat či nastavit mód, kdy je zpráva automaticky odeslána při změně vstupu.

Univerzální IO moduly pro RS232, RS485, USB i ethernet 1

Většina modulů Quido umožňuje i připojení teplotního čidla s rozsahem od –55 °C do +125 °C.

Použití

  • Ovládání výstupů: Základní možností je výstup okamžitě sepnout nebo rozepnout. Dále je možné výstup nastavit do požadovaného stavu na zadanou dobu (např. sepni výstup 2 na 5 sec).
  • Sledování stavu vstupů: Dvoustavové vstupy jsou připraveny pro připojení kontaktu nebo napětí.
  • Počítání impulzů: U vstupů je možné zapnout funkci čítač (u každého vstupu samostatně) a počítat impulzy (počítání výrobků, osob apod.) nebo připojit externí čidla s impulzním výstupem.
  • Automatická informace o změně na vstupu: U vstupů lze jednotlivě aktivovat funkci, kdy se při změně stavu vstupu odešle automatická zpráva. Jde o datový paket nebo e-mail.
  • Měření teploty: Ke Quidu je možné připojit jeden teplotní senzor s měřicím rozsahem –55 °C až +125 °C. Senzor je na kabelu volitelné délky.
  • Hlídání teploty: Pro každý z výstupů lze nastavit teplotní meze, při kterých vybrané relé vykoná nastavenou akci (sepne, rozepne nebo sepne či rozepne na zadanou dobu).

Ethernet má mnoho možností

I/O moduly Quido s rozhraním ethernet jsou přímo připojitelné do sítě LAN. Patří mezi ně možnost ovládání protokolem Spinel nebo MODBUS TCP, oblíbený SNMP protokol a také možnost odesílání dat při změně stavu vstupů protokolem http GET. Právě tato vlastnost umožňuje použití modulů Quido v sítích bez pevné IP adresy. Všechny stavy jsou také dostupné v XML formátu.

Napájení všech modulů Quido je 8−30 V. Některé malé typy mohou být napájeny z rozhraní USB. Napájení a komunikace jsou indikovány kontrolkami. Všechny moduly mohou být dodány s držákem na lištu DIN.

Moduly Quido je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici firmy Papouch jsou připraveni poradit s jejich aplikací.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik