česky english Vítejte, dnes je úterý 18. leden 2022

Mechanická a polovodičová relé si vzájemně nekonkurují

DPS 2/2021 | Součástky - články
Autor: Panasonic Electric Works Europe AG

Polovodičová relé mají stále lepší parametry, přesto mechanickým relé rozhodně nezvoní hrana.

PhotoMOS – polovodičová relé dříve vyvinutá speciálně pro oblast telekomunikace − přináší řešení pro široké spektrum produktů spotřební elektroniky, ale i dalších oblastí, a to dnes včetně automobilového průmyslu. Rychlost spínání v řádu stovek ns je ideální do „rychlých“ aplikací, kde mechanická relé „nestíhají“ nebo jsou při častém spínání limitována svojí životností. Přestože je používání polovodičových relé v současné době již běžnou záležitostí a v portfoliu společnosti Panasonic jsou i PhotoMOS s možností spínat až 10 A, zůstávají mechanická relé velmi důležitou součástkou, po které poptávka stále roste.

Relé jsou komponenty ke galvanickému oddělení okruhů, kdy lze malým výkonem ovládat výkony velké, a to jak proudové, tak i napěťové. S relé se setkáváme v mnoha spotřebičích a jsou základním ovládacím v praxi používaným prvkem.

Relé se dělí do několika skupin. Historicky nejpoužívanější jsou relé elektromechanická, u kterých primárním okruhem cívky jsou přes jho kontakty ovládány kontakty na sekundární straně (jho je součást relé, která pomáhá uzavřít magnetický okruh relé, jeho přitažením k cívce dojde k přesunutí kontaktů do sepnutého stavu). Výhodou klasických relé je malý výkon potřebný k ovládání kontaktů, vysoká elektrická pevnost mezi rozevřenými kontakty a mezi kontakty a cívkou dosahující až několika tisíc voltů. Výhodou je i minimální ztrátový výkon na spínané straně, kde odpor kontaktů v sepnutém stavu je řádově v setinách až jednotkách ohmů. Kontakty ze speciálních materiálů mají samočisticí vlastnosti (při spínání se vzájemně po sobě posouvají a tím se čistí) a přispívají k dlouhé životnosti a spolehlivé funkci relé. Mezi nevýhody klasických relé může patřit zpoždění, prodleva, která vzniká po přivedení napětí na primární cívku jejím vybuzením (magnetický obvod se z fyzikálních principů snaží vždy držet stav, ve kterém se nachází).

Vzhledem ke zmíněnému se na některé aplikace používají různé typy polovodičových relé, kdy ovládací a výkonový okruh je oddělen optickým členem. Taková relé rychle reagují na požadavek sepnutí i ve vysokofrekvenčních režimech. Jejich nevýhodou naopak může být vyšší ztrátový výkon na sekundární straně, což je důsledek použití polovodičového přechodu, kdy na něm vzniká úbytek napětí v řádu desetin voltu a při větších proudech dochází zákonitě k vyzáření většího ztrátového výkonu. Nejvýkonnější řady jsou vybaveny chladiči pro lepší odvod ztrátového tepla.

Nejdůležitější je materiál kontaktů

Relé jsou nejspolehlivějšími spínacími prvky a společnost Panasonic neustále pracuje na jejich vylepšování. Používá stále kvalitnější slitiny pro výrobu kontaktů, což prodlužuje jejich životnost a snižuje přechodový odpor v sepnutém stavu. Nové magnetické materiály pro výrobu cívek zaručují menší příkon pro přitažení, tím se snižuje hmotnost i rozměry relé, což působí příznivě mj. na životní prostředí.

Relé Panasonic pracují i ve složitých podmínkách s otřesy, v agresivním prostředí i při zvýšené teplotě. Dle zaměření a příslušných certifikací jsou některá relé určená pro automobilový průmysl, jiná pro výbušná prostředí či pro výrobu zařízení pro vlhké či agresívní prostředí.

V množství dodávaných relé je někdy těžké se orientovat. Pro výběr optimálního modelu relé je k dispozici bezplatná aplikace pro Android i iOS. Aplikace, která ušetří spoustu času při výběru vhodného relé pro konkrétní projekt, je k dispozici pro elektromechanická i PhotoMos relé.

Mechanická a polovodičová relé si vzájemně nekonkurují

Miniaturní signálová relé

V aplikacích pro spínání signálů s malými proudy a nízkým napětím lze vystačit s miniaturními relé. Zde má návrhář k dispozici dostatečný výběr relé pro montáž SMD nebo THT s kontakty vyvedenými směrem dolů i do stran. Mezi signálová elektromechanická relé se spínaným proudem do 2 A patří řady GQ, GN, HY, TQ, TX, TXD či TXS charakterizované vysokou odolností proti průraznému napětí mezi kontakty i mezi kontakty a cívkou až 2 500 V, dále nízkým příkonem primární cívky i hbitou reakcí relé na přivedený ovládací signál. Vysoce spolehlivé modelové řady DS a DS2Y charakterizuje vysoká odolnost vůči prostředí, ve kterém mohou být nasazeny.

Z oblasti relé typu PhotoMOS lze zmínit miniaturní relé řady TSON pro SMD montáž. Tu charakterizují velmi nízký ovládací proud od 0,2 mA při napájecím napětí 5 V a velmi rychlá reakce.

Všechny tyto modely je možné typicky nasadit v oblasti komunikací, telefonních i bezpečnostních ústředen, v kancelářských přístrojích, lékařské a měřicí technice a v přístrojích spotřební elektroniky.

Relé pro spínání běžných i extrémních výkonů

Typické použití relé z této kategorie je u motorů pro vzduchotechniku, ve výrobě, u kompresorů, ale třeba i v zařízeních kancelářské techniky i výrobcích spotřební techniky či osobní hygieny, jako jsou třeba masážní pomůcky nebo kulmy či fény. Do této skupiny patří výkonová relé, která spínají proudy nad 2 A. U řad DE, DJ, DK, DSP, DW, HE a DY jde o miniaturní modely pro spínaná napětí až do 440 V a s proudy do 16 A. Řada DZ nabízí spínání proudů do 120 A a proudových pulsů až 1 000 A při napětí 276 V. Je-li třeba spínat ještě větší stejnosměrné proudy, relé řady EP s velmi tichým chodem nabízejí odolnost až do 300 A při napětí 1 000 V. Špičkový proud při sepnutí relé může dosáhnout až 2 500 A.

Díky širokému teplotnímu pracovnímu rozsahu a možnosti spínat střídavá napětí až do 480 V a stejnosměrná do 300 V s proudovou zatížitelností až 35 A na kontakt.

Ze široké nabídky v této skupině lze vypíchnout moderní relé určená pro nabíjecí stanice elektromobilů: řadu HE-PV pracující s napětím až 277 Vstř nebo 110 V= a s proudy 35/48 Astř či 90 A=.

Relé pro vysoké frekvence a relé pro bezpečnostní aplikace

Panasonic nabízí širokou škálu relé pro spínání vysokofrekvenčních signálů až do 26,5 GHz (řada RV, RD) při napětí do 30 V. Projektanti budou nadšeni i při navrhování speciálních řešení, kde je třeba zohlednit bezpečnostní předpisy či vyhovět jiným specifickým parametrům. Bezpečnostní relé splňují doporučení norem o minimální vzdálenosti rozepnutých kontaktů (5,5 nebo 3,0 mm) a vyhovují normám o elektrickém krytí až do IP67: neúmyslný dotyk, odolnost proti vniknutí prachu a ponoření do hloubky 1 metr na dobu 30 minut. Řada SF splňuje požadavky IP54: ochrana proti náhodnému dotyku, částečně krytí proti prachu a odolnost vůči stříkající vodě. Všechna relé se zapojují do plošných spojů pájením nebo zasunutím do patice.

Automobilová relé

Zvláštní kapitolou v nabídce Panasonic jsou relé automobilová. Ta musejí splňovat mezinárodně platné předpisy a některá z nich i předpisy výrobců automobilů či jejich příslušenství. Společným jmenovatelem je vysoká spolehlivost, odolnost vůči otřesům, prachotěsnost i různé způsoby speciálního uchycení. Najdeme tu relé pro povrchovou montáž SMD, pro montáž pájením či usazením do patice, k upevnění šroubem i mnoho dalšího.

Polovodičová relé PhotoMOS

Tato relé jsou dodávána v provedeních pro různé způsoby montáže. Pracují s napětím typicky až do 2 000 V a s proudy typicky až 30 A. Jejich předností je galvanické oddělení ovládacího a ovládaného okruhu a vysoká rychlost reakce. Vazba mezi ovládacím a spínaným okruhem je prováděna optickou vazbou. Na straně řídicí je dioda LED a na straně řízené optické čidlo, jež přes elektroniku ovlivňuje polovodičové výkonové prvky typu MOSFET s nízkou spotřebou. PhotoMOS nemají mechanické kontakty a jsou tak odolná vůči otřesům. Oproti elektromechanickým relé mají několikanásobně vyšší životnost a při své činnosti nevydávají jakýkoliv zvuk. Průchozí odpor v sepnutém stavu jsou jednotky ohmů. Nabídku této kategorie tvoří PhotoMOS řady SOP4, SSOP, SON, VSSOP a prvky určené ke spínání vysokých výkonů řady AQZ.

Oblast nasazení PhotoMOS je široká a začíná u komunikačních zařízení a bezpečnostních systémů, pokračuje přes medicínskou, měřicí a kancelářskou techniku k robotům a nástrojům a končí u solárních elektráren a ovládání akumulátorů a generátorů elektrické energie. Stále více se uplatňují při řízení a ovládání chytrých sítí (Smart Grids).

Relé je stále oporou konstruktérů

Relé jako součástka má i v dnešní době stále své nezastupitelné místo v práci konstruktérů. Čas ukazuje, že polovodičová relé tu nejsou coby konkurence k mechanickým, ale spíš jejich přirozeným rozšířením. Obě technologie se optimálně doplňují. Díky inovativnímu přístupu společnosti Panasonic dochází k průběžným inovacím, kdy nové prvky přicházejí s nižší spotřebou, delší životností i MTFB (doba mezi poruchami), s menšími rozměry i s nižší hmotností. To vše vede kromě šetrnosti k životnímu prostředí i k výrazně vyšší spolehlivosti produktů.

Výběr vhodného relé PhotoMOS je k dispozici na stránkách https://www.panasonic-electric-works.com/cz/productfinder--photomos.htm/catalog/PHOTOMOS

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik