česky english Vítejte, dnes je úterý 05. červenec 2022

Tři nohy přinášejí stabilitu

DPS 3/2021 | Součástky - články
Autor: Ing. Petr Boček, AMTEK

Pevně stojíme na třech nohou. I když jsou ty nohy různě silné, všech si Amtek váží a věnuje jim láskyplnou péči. Elektronické součástky, automatizační prvky a mechanické konstrukce. To není žádná běžná kombinace, kterou by měl kdekdo. Pro Amtek je to však životní příběh, z něhož chceme při příležitosti 30. výročí založení firmy nabídnout pár ukázek a komentářů.

Obr 1 (jpg)

AMTEK, spol. s r. o. je ryze česká distributorská firma s velkou technickou přidanou hodnotou v oblasti elektronických součástek, průmyslové automatizace a tvorby konstrukcí z hliníkových profilů a systémové integrace ve specifických řešeních pro průmysl.

Symbolika „trojnožky“ není jenom ve třech oblastech činnosti firmy Amtek, máme toho do trojice více:

Tři spolumajitelé a každý má třetinu

JUDr. Dagmar Piškulová, Ing. František Piškula a Ing. Martin Petrák stáli u zrodu firmy a po celých 30 let ve firmě pracují, byť otec zakladatel, pan Piškula, se letos dožije již 77 let. Na počátku stály znalosti ze sféry výzkumu, chuť začít po sametové revoluci podnikat a spousta nápadů, jak na to jít a kam investovat.

Obr. 4 (jpg)

Tři skupiny partnerů v obchodě typu B2B

Jak je asi běžné u distributorů či obchodních zastoupení, i my si velmi vážíme důvěry a dlouhodobé vazby mezi našimi dodavateli, našimi věrnými zaměstnanci a spolupracovníky a našimi zákazníky.

Zákazníci společnosti Amtek jsou díky uvedeným oblastem činnosti firmy nejrůznějších typů, velikostí i způsobu podnikání. Dodavateli jsou společnosti od obrovských koncernů jako Analog Devices až po malá pružná obchodní zastoupení jako Tapeswitch. Mezi těmito velkými i menšími hráči na trhu se pohybují naši zaměstnanci a externí spolupracovníci. S dodavateli komunikují produktoví manažeři, se zákazníky technicky i obchodně jednají obchodní zástupci, po linii dodávek se o ně téměř mateřsky starají obchodní referentky a s aplikacemi, technickou podporou a servisem zákazníkům pomáhají aplikační a servisní technici.

 

Tři země působnosti: Česko, Slovensko a Polsko

Díky dlouhodobosti partnerství s našimi dodavateli máme u většiny z nich obchodní práva pro Českou a Slovenskou republiku. Polská větev firmy Amtek je v poněkud užším portfoliu dodavatelem pro trh Polska. Tím pokrýváme opravdu podstatný kus slovanského území a jsme na to patřičně hrdí.

Obr. 2 (jpg)

Tři kanceláře firmy AMTEK, spol. s r. o.

Sídlo a hlavní provozovna společnosti se nachází v Brně. Pobočky v Praze a v Žilině zahrnují kanceláře pro několik místních obchodních zástupců, kteří jsou tak na dosah našim zákazníkům.

Od roku 1997 je hlavní kancelář se zázemím zhruba 30 pracovníků v Brně v budově Bibus na Vídeňské ulici. Není bez zajímavosti, že spolu s obchodním zastoupením společnosti Bibus byl Amtek jedním z prvních nájemníků v této budově, v níž dnes sídlí většinou firmy podnikající v elektronice a high-tech, a společně tak vytváří prostředí s možností inspirace.

Obr. 5 (jpg)

Tři přidané hodnoty distributorské firmy: sklad, technická podpora, vlastní výroba

V tomto bodě se opět jedná o činnosti typické pro distributorské firmy. Ale jsme přesvědčeni, že za léta činnosti firmy se vykrystalizovaly takové aktivity, jichž si naši zákazníci i dodavatelé cení, a naopak jsme utlumili to, co se ukázalo nadbytečným či jinak nahraditelným.

Máme prostorově úsporné, avšak finančně velmi objemné sklady. V dobách logistických problémů, např. nyní v koronavirové pandemii, v dobách nedostatku polovodičů, což je také právě v těchto letech, je to vlastně poznaná nutnost.

Naši technici, servisní pracovníci a aplikační zázemí jsou vybaveni prostředky, znalostmi i vazbami na dodavatele pro zvládání těch nejnáročnějších úloh. Ne náhodou nás někteří dodavatelé doporučují pro aplikace a konzultace i pro jiné prodejní kanály.

Vlastní výroba a systémová integrace je nejmladší oblastí činnosti firmy. Snažíme se nekonkurovat našim odběratelům zboží, a to především v oblasti průmyslové automatizace, nýbrž působit jako dodavatel mechanických konstrukcí s přesahem do skutečně specifických řešení či jednoúčelových strojů.

Obr. 6 (jpg)

Tři desetiletí fungování firmy

Základy podnikání byly položeny v devadesátých letech, kdy také vznikaly vazby na podstatnou část dodavatelů. Někteří z nich se nevyhnutelným vývojem a rozvojem v první dekádě nového milénia osamostatnili, a proto byla tato fáze charakterizována především doplňováním portfolia pro již získané zákazníky. Velkou výzvou bylo rozšiřování aktivit našeho největšího dodavatele, Analog Devices. Fúze s firmami Hittite (2015) a následně s Linear Technology (2018) nás postavily před nutnost zásadně rozšířit své znalosti a poskytnout servis více zákazníkům. Výrazným rysem druhé dekády tohoto století je rovněž posilování strojařiny a systémové integrace.

Tři poselství do budoucna: stabilita, odbornost, modernizace

Stabilitu a spolehlivost pro zákazníky si určitě chceme zachovat – jsme v dobrém slova smyslu konzervativní firma, takže je to v naší DNA. Posilujeme technickou odbornost a obchodní postupy − to, co vyžadovala praxe dosavadních let, tedy obchod a podpora na bázi osobních kontaktů, je pro nás stále základem. Nepřehlížíme však ani trend posunu obchodu na online platformu a vzájemně se v tomto ohledu podporujeme s našimi dodavatelskými společnostmi a jejich marketingem.

Jsme si vědomi vývoje nejen v technice a obchodu, ale i v charakteru vedení firmy směrem k atraktivnosti jak pro generaci zakladatelů, tak i pro současné absolventy vzdělání, především vysokoškolského. Součástí tohoto posunu není jen modernizace vybavení v oblasti IT, nýbrž také ve zvyklostech komunikace ve firmě a ve způsobu motivace k práci tak, aby Amtek byl naším společným podnikem.

Obr. 7 (jpg)

Ale úspěchů bylo, je a věříme, že i bude víc než tři, a to v různých oblastech činnosti…

Obr. 8 (jpg)

V tomto odstavci si dovolujeme vyjmenovat zajímavé aplikace, které Amtek na jeho cestě potkaly:

  • Jedna z nejnáročnějších disciplín v regulaci pohonů jsou frekvenční měniče na osobních výtazích – díky přístrojům řady FRENIC-Lift od Fuji Electric je zde Amtek předním dodavatelem.
  • V době boomu textilního průmyslu byl Amtek výrobcem pletacích strojů dosahujících nejhladších úpletů v mezinárodním srovnání – z této doby si neseme mnoho zkušeností ve strojařině.
  • Nejzajímavější instalace s příložnými ultrazvukovými průtokoměry měla koncového zákazníka v Panamě – potrubí o průměru 2,6 m!
  • Soudní místnosti jsou kvalitně ozvučeny díky špičkovým digitálním signálovým procesorům Analog Devices.
  • Mikrovlnná pojítka s modemy na gigahertzových frekvencích jsou špičkovým příspěvkem do oblasti radiokomunikací založeným opět na integrovaných obvodech Analog Devices.
  • Vysokofrekvenční obvody Hittite z téhož koncernu jsou použity ve vojenství v radarech včetně těch pasivních – „neviditelných“.
  • Na přelomu roku jsme dokončili jedinečný mobilní dynamometr pro točivé stroje do 20 kW s otáčkami do 6 000 min-1 v neobvykle kompaktním provedení díky vodnímu chlazení servomotoru
  • a nakonec přece něco přímo pro člověka, nejen pro průmysl – na tramvajích a autobusech se každý setká s tlačítky pro otvírání dveří od našeho švýcarského dodavatele EAO.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik