česky english Vítejte, dnes je pondělí 20. březen 2023

Izolační odpínače

01.03. 2022 | Součástky - články
Autor: TME

Jak bezpečně ovládat elektrickou síť?

izolacni-odpinace (jpg)

Izolační odpínače jsou běžně používané, klíčové pro bezpečnost komponenty elektrických systémů, které umožňují odpojení napětí po dobu údržby nebo opravy. V článku představujeme konstrukci a fungování izolačních odpínačů, jejich základní užitkové vlastnosti a probereme, jak najít vhodný produkt pro aplikaci.

Izolační odpínače jsou v elektrické instalaci elektromechanické prvky, které propojují napájecí napětí a elektrický systém. Jsou montovány v rozvodné skříni a často plní funkci hlavního vypínače proudu. Nepochybně se jedná o jeden ze základních prvků současných systémů regulace průtoku proudu, běžně používaných v rozváděcích sítích a rozvaděčích ve stavebnictví, průmyslových závodech, komerčních objektech, fotovoltaických instalacích a při řízení strojů. Jak vidíte, rozsah aplikací je široký a různorodý, ale společným bodem je nutnost zajistit bezpečnost sítí, lidí a strojů. Vzhledem k tomu, že požadavky na systémové komponenty se liší v závislosti na aplikaci, stojí za to se vědět, co trh nabízí a kterým vlastnostem produktu je třeba věnovat pozornost.

Izolační odpínače – princip fungování

Izolační odpínače jsou určeny k zapnutí a odříznutí proudu v elektrické instalaci za jmenovitých provozních podmínek. V režimu vedení je úkolem odpínače dodávat proud do elektrické instalace nebo do jednoho z jejích prvků. Izolace systému dosáhneme nastavením prvku do odpojeného stavu. Absence průtoku proudu je spojena s fyzickým otevřením kontaktu, čímž izolujeme obvod od napájecího napětí. To umožňuje bezpečně provádět opravy a údržbu elektrické instalace nebo v průmyslových podmínkách instalaci nového stroje. Podle normy musí konstrukce odpínače poskytovat dostatečnou izolační mezeru mezi kontakty, aby bylo možné zcela odříznout napájecí napětí. Odpínače jsou obvykle také vybaveny indikátorem stavu zařízení, ale mohou současně sloužit jako otočný knoflík a páka pro ovládání práce prvku.

Hlavní rozdíl mezi odpínači a proudovým chráničem spočívá v tom, že chránič odpojí obvod až po překročení určité intenzity proudu, a k tomu dochází především za účelem ochrany elektrických zařízení před účinky zkratu a přetížení. Odpínače se naproti tomu používají hlavně k vypnutí pracovních proudů, ale k dispozici jsou také pojistkové odpínače s dodatečnou ochranou v podobě tavné pojistky umístěné v krytu zařízení. Roztaví se při příliš vysokém zatížení, ke kterému může dojít například v důsledku zkratu v systému, a poskytuje tak dodatečnou ochranu zařízením připojeným k instalaci.

Jak si vybrat izolační odpínač?

Při výběru odpínače jako první upoutá vaši pozornost skutečnost, že na trhu je spousta produktů, stejně jako dodavatelů, včetně předních společností a menších výrobců. Trh nabízí velké množství dostupných verzí, možností montáže a provozních parametrů. Není divu, výrobci neustále vynakládají velké úsilí do vývoje technologií, zlepšují parametry provozu a spolehlivosti a používají stále lepší materiály. Všechny tyto činnosti jsou součástí několika větších trendů zaznamenaných v oblasti elektrických systémů, jako je miniaturizace, zlepšení designu, snadná montáž a použití. Současně se zvyšuje odolnost vůči životnímu prostředí a trvanlivost komponentů, čímž se rozšiřuje oblast použití a aplikací.

Vyplatí se tedy věnovat chvíli výběru vhodného odpínače pro cílovou aplikaci. Jsou totiž nezbytnou součástí napájecích systémů, která ovlivňuje bezpečnost. Proto se vyplatí zvolit vysoce kvalitní produkty. Nenechte se zlákat ke kompromisu mezi kvalitou a cenou, protože vadný nebo nepečlivě vyrobený odpínač může vést k nebezpečné situaci nebo k poruchám instalace.

Volba izolačního odpínače by samozřejmě měla vycházet z předpokládaných provozních podmínek obvodu. Jedním z hlavních parametrů elektrických odpínačů je jmenovitý proud, tedy úroveň intenzity proudu, do které prvek správně funguje. V nabídce komponentů dostupných na trhu můžeme rozlišit komponenty pro obecné použití, jež jsou určeny pro práci s proudy 25 nebo 32 A. K dispozici jsou také produkty pro práci se značnými proudy a napětími, které jsou schopny odolat intenzitě několika set ampérů. Dalšími parametry uváděnými výrobci jsou podporovány zkratový zapínací proud a jmenovitý krátkodobý výdržný proud. Podrobné informace jsou obvykle k dispozici v dokumentaci výrobce.

V závislosti na typu elektrické instalace jsou voleny izolační odpínače s určitým počtem pólů. Pro jednofázovou instalaci se používají jedno nebo dvoupólové odpínače, které mohou příslušně odpojit vybrané úseky nebo celou elektrickou instalaci. Pro práci s třífázovým proudem je třeba použít odpínače s 3 nebo 4 póly, které, stejně jako předchozí skupina, mohou odpojit proud ve vybraných úsecích nebo v celé instalaci.

Samostatnou třídou parametrů odpínače jsou jeho funkční vlastnosti. Tato zařízení jsou nabízena v různých pouzdrech, rozměrech, typech připojení,  montáže a ovládání. Prospěch z toho těží spotřebitelé, protože mají možnost optimálního výběru zařízení z hlediska rozměrů, snadné instalace a údržby. Nejběžnější modely jsou ty, které se montují na DIN lištu nebo na panel. V souladu se současnými trendy ve stavebnictví nebo průmyslu jsou na trhu k dispozici prvky s rozsáhlými komunikačními schopnostmi, které umožňují dálkové monitorování a řízení.

Izolační odpínač – na co se zaměřit?

Odpínače jsou kromě spínačů a odpojovačů základními prvky používanými k řízení proudu v elektrické instalaci. Ve většině případů jsou dokonce klíčové pro zajištění bezpečnosti lidí a strojů, proto se je vyplatí v projektu zohlednit a použít osvědčená řešení šitá na míru. Po výběru vhodných technických parametrů je také dobré se ujistit, že výrobky mají potvrzenou shodu s mezinárodní normou IEC/EN 60947-1. Tím je zajištěno, že daný prvek spínacích přístrojů splňuje bezpečnostní normy. Za zmínku stojí příklad požadavku, podle kterého jsou izolační odpínače navrženy tak, aby uživatel neměl možnost, a to ani náhodně, se dotknout vodivých částí. Nedodržení těchto norem může ovlivnit bezpečnost osob pracujících u instalace.

Pokud mají být odpínače použity v nepříznivém prostředí, jako je průmysl nebo externí aplikace, stojí za to si vybrat produkty, které mají další certifikáty potvrzující bezpečnost elektrických výrobků. V takových případech získává větší význam například stupeň krytí IP.

Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Původní zdroj textu: www.tme.eu

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik