česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

Elektronické moduly – polovodičové pojistky PTC

DPS 3/2022 | Součástky - články
Autor: Ing. Jiří Nepraš, Elektro v. d.

Elektro v. d. v rámci stálé modernizace a rozšiřování nabídky disponuje v současné době ucelenou nabídkou elektronických modulů. Jedním z mnoha typů svorek v této produktové skupině je polovodičová pojistka RSE PTC.

Hlavní polovodičová součástka PTC se skládá z bloku polymerního materiálu obsahujícího vodivé uhlíkové granule, který je vložen mezi dvě vodivé kovové desky. Když tento polymerní blok dosáhne přibližně 125 °C, buď proudem, který jím prochází vodivými řetězci uhlíkových částic, nebo v důsledku vnějšího zdroje tepla, zvětší svůj objem. Tato expanze rozbije většinu řetězců uhlíkových granulí, které náhodně probíhají mezi dvěma vodivými deskami. Toto chování má za následek prudké zvýšení odporu mezi dvěma deskami, které kromě eliminace toku proudu zařízením umožňuje jen dostatečné množství zbytkového proudu k udržení vnitřní teploty bloku na 125 °C. Jakmile je tento „vypnutý“ stavový proud přerušen, polymerová deska se ochladí a zmenší na původní velikost, což umožní jejím rozbitým uhlíkovým řetězcům obnovu a PTC se vrátí do stavu s nízkým odporem. Jakmile se PTC ochladí na okolní prostředí, bude opět vykazovat odpor menší než jeho hodnocení „R1max“.

Obr.  (jpg)

Při proudech nižších než IH a při teplotách pod 100 °C si PTC udržuje hodnotu odporu pod hodnotou R1MAX.

Obrovskou výhodou této polovodičové pojistky je její samoobnovitelnost, tj. po odstranění poruchy a po vnitřním ochlazení PTC je svorka opět vodivá a připravená na další použití.

Tabulka (jpg)

Svorky jsou nabízeny ve dvou základních řadách – s LED signalizací a bez LED signalizace. Každá z variant je pak pro devět základních proudových hodnot.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik