česky english Vítejte, dnes je neděle 17. leden 2021

Výroba DPS v ČR a SR v roce 2013

DPS 5/2014 | Výroba - články
Autor: Ing. Milan Klauz

I tento rok navazujeme na přehledy objemu výroby desek plošných spojů, které jsme publikovali na stránkách tohoto časopisu v předchozích letech. Tento přehled byl vytvořen na základě podkladů dodaných stejnými výrobci jako v minulosti, a tak i když nezahrnuje úplně všechny, dává poměrně reálnou představu o tom, jaká je nejen aktuální situace, ale i vývoj v tomto oboru u nás i na Slovensku.

Výroba DPS v ČR a SR v roce 2013 1.jpg

Obr. 1

Výsledky jsou zpracovány v jednotlivých grafech zvlášť pro Českou republiku (obr. 1) a pro Slovensko (obr. 2). Kategorie „Vícevrstvé“ zahrnuje jak čtyřvrstvé, tak i 6 a vícevrstvé desky, kategorie „Různé“ pak ohebné a flex-rigid spolu s dalšími typy (např. na Al podložce).

Výroba DPS v ČR a SR v roce 2013 2.jpg

Obr. 2

Výroba DPS v České republice

Z obr. 1 je zřejmé, že se v roce 2013 výroba desek začala vracet do „normálních kolejí“, když u všech sledovaných druhů desek zaznamenala nárůst. V porovnání s předcházejícím rokem stoupla v roce 2013 výroba neprokovených desek plošných spojů o téměř 4 %, a to na 9 003 m². Téměř nepatrně (o 1 %) se zvýšila i výroba dvoustranných prokovených desek (20 404 m²). Výrazný nárůst nastal ve výrobě vícevrstvých DPS (4 463 m²), což je o 38 % více než v roce 2012. Otázkou však je, zda tato čísla nezahrnují i kooperaci se zahraničními výrobci desek, protože někteří výrobci údaje o objemu dovezených desek separátně neuvedli. Také v kategorii desek „Různé“ (ohebné a flex-rigid desky, desky s Al podložkou atd.) je výsledek v porovnání s předcházejícím rokem pozitivní, když se zlepšil o téměř 10 % na 632 m². I když ne všichni výrobci uvedli spolupráci se zahraničními výrobci, objem dovezených desek se i tak zvýšil o 4 % na 3 428 m².

Výroba DPS na Slovensku

Na obr. 2 je vývoj výroby desek na Slovensku za posledních 5 let. I když tento přehled nezahrnuje všechny významné výrobce v SR, přeci jenom naznačuje určitý trend. Výsledky za rok 2013 ukazují, že s výjimkou vícevrstvých desek výroba na Slovensku klesá. Zvýšil se i podíl desek vyrobených v kooperaci se zahraničím. Výroba neprokovených desek se v porovnání s rokem 2012 snížila o 16 % na 3 119 m², zatímco výroba oboustranných desek poklesla o téměř 10 % na 3 287 m². Výroba vícevrstvých desek se naopak výrazně zvýšila, a to o 33 % na 746 m². Je možné, že tento nárůst je u některých výrobců způsoben kombinací výroby s dovozem. Kategorie desek „Různé“ vykazuje v porovnání s předchozím rokem rovněž pokles zhruba o 11 % (84 m²). I když někteří výrobci spolupráci se zahraničními výrobci neuvedli, je i tak výsledek lepší než v roce 2012: 310 m² představuje nárůst o cca 39 %.

Závěr

I když tento přehled nezachází do velkých detailů, přece jenom ukazuje trend, kterým se výroba DPS v Čechách a na Slovensku ubírá. Jednostranné a dvoustranné desky jsou sice i nadále hlavní náplní výroby, ale důležité je, že se výroba náročnějších vícevrstvých desek, i když pomalu, v obou zemích zvyšuje. Ostatně, výsledné statistické údaje o objemu výroby desek v Evropě ani v USA nejsou za minulý rok také nijak oslnivé. I když zaznamenaly oživení, zprávy organizací IPC a EIPC uvádějí nárůsty pouze v řádu několika málo procent. Je potěšitelné, že v době, kdy se počet výrobců desek v Evropě neustále snižuje, zůstává jejich stav v Čechách i na Slovensku i nadále nezměněn.

Děkujeme všem výrobců desek plošných spojů, kteří nám dodali podklady pro tento článek, za projevenou důvěru a doufáme, že díky jejich spolupráci budeme moci v této statistice pokračovat i v příštím roce.

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik