česky english Vítejte, dnes je úterý 05. červenec 2022

Současný stav a prognóza vývoje elektronického průmyslu ve světě

DPS 3/2015 | Výroba - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Na výstavě electronica 2014 v Mnichově prezentoval jako obvykle Walter Custer z USA aktuální stav a výhled elektronického průmyslu ve světě. Z této přednášky přinášíme se svolením autora některé zajímavé informace. Uvedená data pocházejí z roku 2013 a 2014 (pokud byla aktualizována).

Výroba elektroniky podle jednotlivých oborů

Na obr. 1 je rozdělení objemu výroby elektroniky v roce 2013 v jednotlivých průmyslových odvětvích. Největší podíl připadá na výrobu počítačů (červená), následovaná komunikační technikou (růžová) a spotřební elektronikou (zelená). Automobilový průmysl (šedá) ukazuje se svými 7,7 % stabilní podíl na výrobě elektroniky, který je srovnatelný s průmyslovou či vojenskou elektronikou.

obr. 1

Na obr. 2 je pak znázorněn podíl jednotlivých odvětví na výrobě elektroniky za posledních 15 let. Porovnáním s předchozím obrázkem si můžeme všimnout některých rozdílů, když je zde například vidět velký podíl průmyslové elektroniky (červená). Zřejmě záleží na způsobu hodnocení a přepočtu směnných kurzů. Z přehledu je vidět, že se v průběhu let objem výroby zvyšoval ve všech odvětvích, i když ne rovnoměrně, přičemž jejich vzájemný poměr se drží po celou dobu bez větších výkyvů.

obr. 2,3

Detailnější pohled na jeden konkrétní obor je na obr. 3, kde je znázorněn růst objemu výroby chytrých elektronických zařízení včetně výhledu do roku 2017. Není překvapením, že největší nárůst zaznamenávají chytré telefony (červená) a tablety (zelená), zatímco výroba přenosných počítačů (žlutá) stagnuje a stolních počítačů (tmavě modrá) dokonce klesá.

Zajímavým výsledkem, který však není na tomto grafu zaznamenán, se může pochlubit výroba nositelné (wearable) elektroniky, resp. její nárůst v letech 2013 až 2015. Největší přírůstek zaznamenávají chytré brýle a hodinky. Celkově se objem výroby všech zařízení tohoto typu (elektronika v oděvech, pro sportovní a rekreační aktivity, monitorování tělesných funkcí apod.) v průměru zvýšil o 300 %!

Výroba elektroniky v jednotlivých regionech

Obr. 4 zachycuje podíl jednotlivých regionů světa na výrobě elektroniky v roce 2013. Není překvapením, že největší část světové produkce pochází z Asie. Čína (šedivá) se svými 44 % má přibližně stejný objem výroby jako Evropa a Severní Amerika dohromady (červená a růžová). Z Japonska (modrá) pochází 5 % výroby a ze zbytku Asie (zelená) dalších 8 %.

Zajímavý výsledek lze pozorovat na příkladu Japonska, kde se výroba již patnáct let neustále snižuje (obr. 5). Neznamená to ovšem, že by se tato země, známá právě svým vynikajícím know- -how v oblasti elektroniky, vzdala tohoto průmyslového odvětví ve prospěch někoho jiného. Za poklesem objemu výroby v Japonsku stojí skutečnost, že tamní firmy převedly výrobu do levnějších částí Asie a koncentrují se hlavně na vývoj.

obr. 4,5

Custer Consulting Group

Společnost Custer Consulting Group se sídlem v Kalifornii již léta provádí průzkumy trhu, analýzy a prognózy vývoje elektronického průmyslu. Zaměřuje se na výrobce a dodavatele polovodičů, pasivních součástek, desek plošných spojů, solárních článků, osazených částí elektroniky atd. Své výsledky prezentuje v přehledu Electronic Industry Business Outlook, který je průběžně aktualizován a dodáván všem zájemcům formou předplatného. Zakladatel Walter Custer pochází z rodiny českých přistěhovalců a v Evropě pravidelně přednáší na odborných veletrzích v Mnichově (electronica, productronica) a konferencích pořádaných organizací EIPC.

www.custerconsulting.com

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik