česky english Vítejte, dnes je středa 08. prosinec 2021

Konstrukce a návrh DPS z hlediska navazujících výrobních technologií

DPS 2/2016 | Výroba - články
Autor: Ing. Anna Jurdová, AJ Technology

Při přípravě konstrukčního řešení desek plošných spojů a následném návrhu je velmi důležité zohlednit skutečnosti, které povedou k nejvhodnějšímu způsobu osazování, montáže a testování.

Při návrhu DPS je nutné z hlediska navazujících výrobních technologií zvážit rozložení součástek tak, aby bylo možné zvolit optimální způsob osazování a pájení. To je potřebné především u desek vyráběných ve větších sériích. Správně zvolený způsob osazování může výrazně snížit jejich cenu při zajištění vysoké kvality. S ohledem na složitost desky je možné zvolit osazení SMT součástek jen do pasty, jejich zapájení přetavením a následné ruční doosazení THT součástek. Pokud to SMT součástky používané na desce umožňují, je možné použít kombinaci osazení jedné strany desky do pasty a po zapájení přetavením pak osazení druhé strany do lepidla s následným osazením SMT i THT součástek na vlně. Pracnost a kvalitu osazování také velmi ovlivňují správně definované figury součástek v návrhu. Problémy způsobují např. plošky pasivních součástek, které jsou daleko od sebe, a tak nemusí dojít ke kvalitnímu zapájení, nebo naopak blízko u sebe, což může způsobovat špatné vzlínání pájky na vývody součástky nebo zkraty. Pro správné osazení desek plošných spojů je také velmi důležité kvalitní zpracování dokumentace, tj. rozpisky součástek a osazovacího výkresu. Pro strojní osazování SMT součástek je také nutné vytvořit správný soubor se souřadnicemi součástek potřebný k přípravě programu pro osazovací automat.

Konstrukce a návrh DPS z hlediska navazujících výrobních technologií

Pokud se k osazování SMT součástek používají šablony, je důležité, aby byly správně zvolené velikosti otvorů pro nanášení pasty. Při jejich definování je nutné zvážit vlastnosti používané pasty, typ pájecího zařízení a velikost vývodů, které mají být zapájené. Kvalitní šablona umožní správné nanesení pasty, což je z hlediska kvality následného pájení nejdůležitější.

Co nabízí AJ Technology, s. r. o.?

V naší společnosti zajišťujeme komplexní služby pro zakázkovou elektrotechnickou výrobu. Podle požadavků a potřeby zákazníka nabízíme zpracování návrhu a výrobních podkladů desek plošných spojů, jejich výrobu, zajištění materiálu za příznivé ceny, strojní nebo ruční osazování, elektrické funkční testování a montáž sestav. Zařídíme vzorkovou, ověřovací i sériovou výrobu. U všech zakázek klademe důraz na individuální přístup a volíme kompletní pohled na všechny navazující práce. Na základě našich dlouholetých zkušeností navrhneme výrobní proces tak, aby se maximálně využila kapacita a možnosti naší osazovací linky a dosáhlo se co nejefektivnější výroby při snížení především prvotních nákladů na přípravu strojního osazování. Vhodnou volbou velikosti panelu pro výrobu desek plošných spojů je např. často možné výrazně snížit cenu přípravy výroby strojního osazování využitím celé plochy šablony pro osazování místo výroby dvou šablon.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik