česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Gatema roste, změnila se v akciovou společnost

DPS 2/2017 | Výroba - články
Autor: Petr Hanáček, Listy regionů

Gatema sídlí v průmyslové zóně v Boskovicích, v současnosti zaměstnává kolem 140 stálých pracovníků. Společnost vstoupila do roku 2017 se změnou právní formy – ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Předsedou představenstva se stal výkonný ředitel společnosti Ing. Jaromír Strašák, MBA, kterému jsem položil několik otázek:

Nová administrativní budova společnosti Gatema a. s.

Pane předsedo, jaký byl důvod přechodu na akciovou společnost?

Změna právní formy by měla zajistit stabilitu a růst společnosti. Měla by nám umožnit řídit firmu efektivněji, produktivněji, neboť také v budoucnu chceme našim obchodním partnerům a zákazníkům nabídnout jistotu, spolehlivost a stálé zvyšování kvality našich produktů.

Je třeba zdůraznit, že tato změna se nijak nedotýká uzavřených smluv, nijak neovlivňuje vztah společnosti k zákazníkům ani k vlastním zaměstnancům.

Spolu se zkratkou a. s. se v logu společnosti objevil také nový slogan – know wow, jedná se o repliku známějšího know how?

Ano, je tomu tak. Úsilí managementu naší společnosti směřuje k tomu, abychom byli stále úspěšnější v tom, co vyvíjíme, vyrábíme a nabízíme. To ale není jediný cíl, snažíme se také, aby Gatema byla pro naše zaměstnance smysluplným a příjemným pracovním prostředím. Naše pozornost je zaměřena na lidi, které zaměstnáváme v současnosti a budeme zaměstnávat v budoucnosti. Hledali jsme nějakou zkratku, která by vyjádřila nejen naši snahu být úspěšní, ale také naši potřebu mít radost z toho, co děláme. Našli jsme ji právě v obměně zažitého know how – tedy vědět jak, na know wow – tedy vědět, jak tvořit a pracovat s radostí, nadšením, entuziasmem.

Řeknu to ještě jinak; uvědomujeme si, že pokud chceme být dobří, tak stačí profesionalita, tedy know how. Jestli ale chceme být lepší než dobří, tak k profesionalitě je třeba připojit nadšení – a právě to je vyjádřeno novým sloganem – know wow.

Společnost Gatema má 4 divize, které se zabývají na sobě nezávislými činnostmi. Můžete prosím popsat, co je v těchto divizích, případně v celé společnosti nového?

Divize informačních systémů se zabývá činností, kvůli které byla původně Gatema založena. Implementace a další vývoj informačních systémů Helios patří ke stěžejní činností této divize. Tyto vyspělé ERP systémy nepoužívají pouze výrobní, ale také obchodní firmy, personální agentury, neziskové organizace a další. Úzká spolupráce se společností Asseco Solutions a. s. nám přinesla ocenění „Gold partner“. Máme velkou výhodu, že nejsme pouze distributoři, ale podílíme se na samotné tvorbě těchto systémů.

Těší nás také skutečnost, že přibývají noví zákazníci, kteří mají zájem o naše vlastní produkty, které jsme vyvinuli sami. Jedná se o pokročilé systémy vhodné pro řízení skladových zásob jak v průmyslu, tak i například ve skladování potravin či ve farmacii. Díky spolupráci se společností Asseco dodáváme náš produkt také do sítě distributorů této velké společnosti.

Divize plošných spojů je největší divizí naší společnosti jak ve velikosti obchodního obratu, tak i v počtu zaměstnanců. Rok 2016 byl pro tuto divizi rekordní v počtu zakázek i ve finančním obratu. Je potěšitelné, že jsme byli úspěšní nejen v kvalitě, ale také ve spolehlivosti dodávek v dohodnutých termínech; tato spolehlivost přesáhla 99 %. Loňský rok také potvrdil trendy, které v této oblasti narůstají; jedná se o vytváření složitějších, vícevrstvých desek plošných spojů, které vyžadují moderní technologické vybavení a také pokročilé znalosti pracovníků. Mohu potvrdit, že na tento vývoj jsme plně připraveni a jsme schopni splnit náročné požadavky zákazníků.

Divize projektového a ekonomického poradenství nabízí rozsáhlé služby zaměřené na úspěšné administrativní zpracování projektových záměrů v souvislosti s využíváním dotačních programů Evropské unie. Čerpáme z bohatých zkušeností, které máme především v oblasti dotací; profesionální zpracování potřebné dokumentace je podmínkou pro úspěch žadatelů. Nově získáváme klienty z místní státní správy v regionu a také z řad firem střední velikosti.

Divize Apollon se specializuje na vývoj a instalaci vlastních audiovizuálních systémů v lékařství. Jedná se například o technologie umožňující nasazení na operačních sálech v nemocnicích; naše systémy zajišťují přenos audiovizuálních dat v reálném čase v maximálním rozlišení například do přednáškové místnosti, ke vzdáleným konzultantům apod. Zajišťujeme také archivaci těchto dat. Naše společnost se účastnila v listopadu největší evropské medicínské výstavy – Medica 2016 v Düsseldorfu.

Jedná se o oblast technologií, ve které dochází k rychlému vývoji, naše účast na této prestižní výstavě potvrdila, že jsme světový trend vycítili včas.

V loňském roce jste slavnostně otevřeli novou administrativní budovu. Byl pro společnost Gatema rok 2016 úspěšný také z hlediska celkových výsledků?

Již v roce 2015 jsme zpracovali dokument nazvaný Strategie desetiletého rozvoje, který plánuje růst společnosti do roku 2025. Veškeré úkoly, které jsme si stanovili pro loňský rok, jsme nejen splnili, ale překročili. Je to úspěch všech zaměstnanců a současně i dobrý základ pro rok 2017.

Předpokládáte, že dobré hospodářské výsledky a zájem o produkty Gatemy umožní přijímat další zaměstnance?

V současné době máme na našich webových stránkách vypsány pozice volných míst v naší společnosti. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány. Kromě toho jsme otevřeni každému zájemci, který je šikovný, baví ho uplatňovat své znalosti a zkušenosti. Naši budoucnost chceme stavět právě na schopných lidech, nikoliv na naplňování tabulkových míst.

Zájemcům o volná pracovní místa a všem, kteří chtějí o naší společnosti získat více konkrétních informací, doporučuji sledovat webové stránky Gatemy, které jsou na adrese www.gatema.cz.

Společnost Gatema si již vysloužila pověst firmy, která se dobře stará o své zaměstnance; můžete se zmínit, v čem tato nadstandardní péče spočívá?

Především se snažíme zajistit příjemné pracovní prostředí. Odpovídající platové ohodnocení práce všech profesí je základ, na který navazují další benefity. V loňském roce jsme otevřeli mateřskou školku pro děti zaměstnanců, v nové administrativní budově je k dispozici jídelna, která nabízí teplá jídla pro ranní i odpolední směny, poskytujeme také příspěvky na dopravu do zaměstnání.

Jako výkonný ředitel a předseda představenstva jste v čele vedení společnosti. Můžete prosím povědět něco bližšího o sobě?

Ing. Jaromír Strašák, MBA

Je mi 52 let, jsem ženatý, máme čtyři děti. Z koníčků bych jmenoval sporty jako cyklistika, lyžování, turistika. Věnuji se také fotografování, ovšem stejně jako pro sport, tak i pro tuto zálibu nemám bohužel dostatek volného času.

Vystudoval jsem technicky zaměřenou střední školu a pak strojní fakultu VUT v Brně. Později jsem si doplnil vzdělání tříletým manažerským studiem MBA.

Po vysoké škole jsem nastoupil do zaměstnání jako konstruktér, prošel jsem postupně pozicemi jak technickými, tak i v oblastech obchodu a marketingu, zakládal jsem a vedl pobočky nadnárodních firem v České republice. Tři roky jsem pracoval jako technik ve Švýcarsku; tato zkušenost byla pro mě hodně cenná. V současnosti mám za sebou mnohaletou praxi na vedoucích pozicích, podílel jsem se na vytváření a realizacích strategií rozvoje několika firem, jako například Geberit, Angst-Pfister, BIBUS.

Pane předsedo, děkuji za rozhovor a přeji, aby se společnosti Gatema dařilo i nadále být firmou, ve které lidi baví pracovat.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik