česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Slitina SN100C - Cesta ke snížení nákladů na pájení

DPS 2/2011 | Výroba - články
Autor: Amtest Czech Republic

Slitina SN100C je eutektická slitina cínu, mědi, niklu a germania s teplotou tavení 227 °C. Slitina SN100C je patentována firmou Nihon Superior a v Evropě je v licenci vyráběna firmou Balver Zinn.

Obr. 1 Pájecí vlna se slitinou SN100C

Obr. 1 Pájecí vlna se slitinou SN100C

Unikátní vlastnosti této slitiny dovolují efektivní pájení s nízkými náklady. Mezi typické vlastnosti patří zejména: nízké rozpuštění mědi, malá tvorba strusky, dobrá smáčivost a minimální tvorba mezivývodových zkratů.

Obr. 2 0,5 mm pitch QFP pájeno na cínové vlně slitinou SN100C

Obr. 2 0,5 mm pitch QFP pájeno na cínové vlně slitinou SN100C

Obr. 3 Peletka SN100C

Obr. 3 Peletka SN100C

Při vibračních testech (JCAA/JG-PP) byly zdokumentovány mnohem lepší výsledky než u slitiny typu SAC nebo klasické SnPb. Testy probíhaly s povrchovou úpravou NiPdAu a čistý cín. Další výhodou je, že pájený spoj zůstává po zapájení lesklý. Slitina SN100C byla uvedena do sériové výroby již v roce 1999! Slitina SN100C je nejrozšířenější slitinou pro pájení vlnou v Evropě.

Slitina SN100C se dodává ve formě peletek, tyčí, pájecích drátů i ve formě pájecí pasty. Testy rovněž potvrdily kompatabilitu slitiny SN100C se slitinami typu SAC nebo dalšími bezolovnatými slitinami. V praxi to znamená, že je možno SMD komponenty pájet bez problémů přetavením se slitinou typu SAC a vývodové součástky pájet na standardní či selektivní vlně slitinou SN100C. Obdobně to platí i u ručního pájení, kde není problém ručně dopájet komponenty pomocí slitiny SN100C.

Obr. 4 Pájecí drát ze slitiny SN100C

Obr. 4 Pájecí drát ze slitiny SN100C

Obr. 5 Příklad pájeného spoje se slitinou SN100C

Obr. 5 Příklad pájeného spoje se slitinou SN100C

Cena kovů používaných pro pájení dlouhodobě roste. Například cena čistého cínu na londýnské burze stoupla v průběhu roku 2010 takřka na dvojnásobek. Změnou slitiny v pájecí vlně ze slitiny typu SAC na slitinu SN100C můžete uspořit nemalé částky, kdy návratnost investice se dá počítat na týdny. Všeobecně se dá potvrdit, že přechodem na pájení slitinou SN100C je možno uspořit minimálně jednu třetinu nákladů v porovnání s pájením slitinou typu SAC. Přesnou kalkulaci návratnosti pro Vaši vlnu Vám na požádání zdarma vypracujeme. Samozřejmostí je komplexní řešení výměny, tzn. dodávka slitiny SN100C, provedení její výměny a zpětný odkup stávající použité slitiny.

Obr. 6 Detail vývodů pájených slitinou SN100C

Obr. 6 Detail vývodů pájených slitinou SN100C

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik