česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Vliv panelizace na pokovení

DPS 2/2011 | Výroba - články
Autor: Miroslav Tobola, ČeMeBo

Když jsme na konci roku 2009 začali koketovat s myšlenkou přechodu formátů základního materiálu na standardizované panely, mnozí z nás si tenkrát ani neuvědomili, jak komplexní a náročná transformace to bude. Dnes, když vyrábíme na našich třech formátech přes 89 % produkce, již můžeme konstatovat, že tato změna byla sice velice náročná, ale i úspěšná a každému z našeho týmu umožnila jiný pohled na svoji dosavadní práci.

Obr. 1 Mědící lázně galvanické linky

Obr. 1 Mědící lázně galvanické linky

Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pro tak náročnou změnu, byla také problematika pokovení DPS. Naše společnost vlastní velkou galvanickou linku, kde se DPS upínají do „skřipců“ za horní stranu desky. Před přechodem na standardní panely jsme vyráběli desky dle rozměru požadovaného zákazníkem a tím se chovali ke každé zakázce jako k jednotlivému kusu. To s sebou neslo individuální změny většiny procesů. V rámci galvanické linky to znamenalo, že do procesního okna 2 760×610 mm přišel například jeden výrobní přířez o velikosti 300×200 mm, což pro samotné pokovení znamenalo veliký problém. Samozřejmě jsme si mohli vypomoci „dummy“ deskami nebo zkombinovat více zakázek do sebe, ale výška panelu 300 mm je v tomto okamžiku opravdu velkým rizikem. Standardně se v těchto případech postupuje tak, že se na místo v galvanických lázních, které je prázdné, (v tomto případě do dolní poloviny vany o výšce 310 mm) zasune cca 7 cm před anody PP „stínicí“ deska. Stejně tak se může postupovat v případě, kdy nám vznikne prázdný prostor v levé či pravé části vany. Problém spočíval v tom, že se změnami rozměrů DPS našich zákazníků by se musely měnit i naše stínící desky. Takovým nepřeberným množstvím stínicích desek jsme ale nedisponovali.

Na samotné pokovení má vliv několik faktorů jako motiv, stav kontaktů upínacích přípravků a držáků anod, tvar držáků, proudová hustota, míchání elektrolytu, vzduchování v galvanické mědi, analytické hodnoty lázní apod. V našem případě je nejdůležitější motiv a velikost samotné DPS. U malých rozměrů panelů jsme se setkávali s poměrně velkým rozsahem pokovení v ploše desky, od 20 m na horní straně DPS až po 50 m na straně dolní, která byla logicky překovená. Bylo pak otázkou, jak veliká součástka bude osazena do otvoru a zda půjde do otvoru vložit. Toto se muselo diskutovat se zákazníky a operativně řešit. Dnes máme situaci značně ulehčenou. Procesní okno není problém zaplnit téměř beze „zbytku“ a to má kardinální vliv na rozmezí pokovení. S rozmezím hodnot 22–28 m jsme velice spokojeni a můžeme se věnovat nuancím, které chceme ještě vylepšit.

Obr. 2 Efektivita využití galvanického okna

Obr. 2 Efektivita využití galvanického okna

Mezi další výhody, které nám panelizace přinesla, bych dále zmínil výrazně menší odpad resistu, snížení spotřeby energií na galvanické lince a v neposlední řadě větší průchodnost na dílčích pracovištích.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik