česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Analýza EMS průmyslu v Evropě a navíc, jak se k výsledkům dospělo

DPS 3/2018 | Výroba - články
Autor: Dieter G. Weiss, in4ma, Weiss Engineering

Asi před deseti lety začal dánský konzultant Klaus Pildal provádět svůj marketingový výzkum zaměřený na EMS průmysl v Evropě. Odvedl kus práce, když získal seznam zhruba 1 300 firem a analyzoval jejich obrat a počet zaměstnanců. Pildal navíc zamýšlel přidat přehled technických možností jednotlivých EMS výrobců, který by tak OEM společnostem umožnil získat více informací o svých potenciálních dodavatelích. O jeho zprávy však nebyl potřebný zájem, a tak pokračování marketingového výzkumu po čtyřech letech ustalo.

Na podnět velké německé elektrotechnické asociace jsem začal provádět marketingové analýzy EMS trhu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tato práce skončila před dvěma lety, když asociace změnila strategii v marketingové statistice, ale já jsem cítil, že EMS průmysl přeci jenom nějaké informace potřebuje. Založil jsem proto uvnitř své vlastní firmy Weiss Engineering oddělení zaměřené na marketingové analýzy nazvané in4ma (information for manufacturers). Mnohé z EMS firem, kterým jsem dříve posílal své statistiky, mne v pokračování práce podporovaly, ale mým cílem bylo zahrnout ve statistických údajích EMS výrobce z celé Evropy. Měl jsem přitom na paměti starý excelový výpis 1 300 firem, který pocházel ještě od Klause Pildala, a domníval jsem se, že ho bude snadné aktualizovat.

Obr. 1, 2

Stačil jeden týden ke zjištění, že jednoduchá aktualizace starého přehledu nebyla reálná. EMS průmysl prošel dramatickými změnami během těch let, kdy Klaus Pildal již své statistické aktivity neprováděl. Více než 250 společností přestalo existovat; některé zničily ekonomické poměry, jiné byly pohlceny konkurencí či prostě zanikly. Švédsko a Itálie ztratily 22 % svých EMS výrobců, zatímco Velké Británie 25 %, Francie 32 % a Belgie dokonce 40 %. Graf na obr. 1 ukazuje příklad Velké Británie.

Na druhé straně se na trhu objevily nové firmy. V Maďarsku a na Slovensku vzrostl počet EMS výrobců o 16 %, v Česku o 27 %, v Bulharsku dokonce o 40 % a v Rumunsku o 42 %. Projevily se dva trendy – zatímco se počet EMS výrobců v západní Evropě zmenšoval, ve východní Evropě vznikaly nové firmy. Je zajímavé, že 80 % všech EMS společností pořád ještě sídlí v západní Evropě a pouze 20 % ve východní části Evropy. Důvod je historický, protože většina západních výrobců má za sebou delší existenci a po zrušení železné opony se mnohé z nich etablovaly na východoevropském trhu ve snaze najít levnější pracovní sílu. Mnohé nové EMS firmy ve východní Evropě patří globálním společnostem, které svojí výrobou pokrývají potřebu celé Evropy v oblasti spotřební elektroniky, počítačů a elektroniky pro automobilový průmysl. Česko je dobrým příkladem tohoto trendu. Přírůstky v počtu EMS společností jsou vidět v grafu na obr. 2.

Aktualizace a ověření všech dat trvalo více než dva roky. Znamenalo to analyzovat EMS trh v jednotlivých zemích, pracovat s veřejně dostupnými daty, naučit se v různých jazycích hlavní slovní výrazy používané ve finančních hlášeních, jako jsou obrat a počet zaměstnanců. Bylo potřeba se seznámit s legálními požadavky na publikování firemních hlášení a také najít různé zdroje informací. Získání mnohých dat bylo podmíněno platbou, přičemž nejdražšími zdroji dat byly údaje velmi dobře známých mezinárodních firem, i když se mnohdy ukázalo, že ani nejsou správné.

Naštěstí byly k dispozici i jiné zdroje informací. Během posledních 14 roků jsem rozesílal dotazník na více než 566 EMS výrobců v Německu, Rakousku a Švýcarsku (D-A-CH). Dotazníky byly velmi detailní, ale i tak se jich každý rok vrátilo vyplněných více než sto. Na oplátku tyto firmy obdržely moje statistické hlášení o stavu EMS průmyslu zdarma. Zatímco původně byla tato práce sponzorována velkou průmyslovou asociací po dobu deseti let, dnes je naprosto nezávislá. Výhodou pro in4ma je velmi rychlý přehled nejnovějšího vývoje a růstu trhu, který je dostupný i výrobcům, kteří nejsou členy asociací. Více než 116 EMS společností z regionu D-A-CH, který reprezentuje více než 56 % celkového obratu v německy mluvících zemích, do statistických přehledů přispívá. Protože in4ma komunikuje se všemi EMS výrobci každý rok, provádí tak každoroční kontrolu stavu těchto firem a zaznamenává změny.

V listopadu 2017 publikovala in4ma první hlášení, které zahrnovalo EMS výrobce z celé Evropy. Poprvé zahrnovalo detailní data jednotlivých firem v Evropě, jejich obrat, počet zaměstnanců, vývoj za poslední 4 roky, nejúspěšnější TOP 25 v Evropě a Německu, TOP 10 pro Velkou Británii, Francii a Itálii a TOP 5 pro ostatní země. Shrnuje data od 1 576 EMS/ODM firem, přičemž indikuje dalších asi 180 společností, které dosud nebyly analyzovány. Jejich celkový obrat je 35,26 miliard eur. Největším EMS výrobcem v Evropě je Foxconn CZ s.r.o. v Pardubicích, jehož obrat byl v roce 2016 4,285 miliard eur, což představuje 12% podíl na evropské výrobě. Foxconn vyrábí v Evropě v šesti různých závodech, přičemž jeho celkový podíl na evropské výrobě dosahuje 20 %.

Obr. 3

Česko má druhý největší podíl v EMS výrobě v Evropě, hned po Německu, ale Maďarsko mu je v patách. EMS výroba představuje v české ekonomice výrazný podíl. Mezi pět největších EMS společností v Česku patří Foxconn v Pardubicích, Wistron v Brně, Pegatron v Ostravě, Flextronics v Pardubicích a Integrated Micro-Electronics v Třemošné. Tyto firmy generují téměř 94 % obratu českého EMS průmyslu, přičemž zaměstnávají více než 10 tisíc lidí. Ze zbývajících výrobců patří asi 30 % západoevropským firmám, které využívají české prostředí pro výrobní procesy náročné na lidskou práci. Materiály jsou dodávané mateřskými firmami, což pro české výrobce desek plošných spojů představuje obchodní příležitost.

Důvod pro využití nižších nákladů na lidské zdroje v Česku je zřejmý a přijatelný, jak pro zahraniční firmy, tak i pro českou ekonomiku. S tím, jak ekonomika roste, je šance, že porostou i platy českých pracovníků. Ne všechno je ovšem přijatelné. Některé velké firmy využívají mezery v zákonech k najímání dalších pracovníků přes různé agentury, což jim umožňuje dále snížit náklady. To je sice v souladu se zákony, ale není to zcela správné.

Analytické hlášení o stavu evropského průmyslu EMS od in4ma ukazuje strukturu EMS trhu podle obratu ve skupinách výrobců, trh těchto skupin, indikuje skupiny s různým vývojem obratu během posledních 4 let a poukazuje na země s rostoucím či klesajícím obratem výrobců.

Hlášení podává detailní přehled evropského EMS průmyslu, což umožňuje dodavatelům, výrobcům a OEM zákazníkům plánovat jejich aktivity podle faktů, nikoliv předpokladů. Zatím není na trhu známá žádná jiná databáze EMS společností, která pokrývá nejenom velké firmy, ale i středně velké a malé společnosti, které ovšem představují podstatnou část EMS průmyslu. I nadále probíhá aktualizace získaných informací, a tak se počet analyzovaných firem zvýšil začátkem roku 2018 na 1 626 v porovnání s počtem 1 622 uvedeným na obr. 3.

Pro in4ma je pravidlem, že její předpovědi dalšího vývoje jsou velmi zdrženlivé. EMS společnosti vědí samy lépe, jak se bude obchodní situace vyvíjet, protože vědí výsledky svého účetnictví, znají plány svých zákazníků a mají svůj vlastní plán na další vývoj. Když byly publikovány výhledy EMS průmyslu na rok 2017 a 2018, byly použity informace od jednotlivých firem. V současné době jsou zpracovávány výhledy pro více než 116 EMS společností v Evropě, které představují asi 16 % evropské produkce. Pokud jsou prognózy publikované v hlášení in4ma správné, potom přírůstek v obratu za rok 2017 by měl být 5,5 %, zatímco pro rok 2018 to je 5,0 %. Růst o více než 5 % je rovněž předpovězen pro rok 2019, což by znamenalo pro evropský EMS průmysl obrat vyšší než 40 miliard eur.

Pro německy mluvící země organizuji v Mnichově každoroční EMS workshopy, které jsou středem zájmu pro majitele a vrcholové pracovníky EMS firem. Pokud bude v Česku zájem, mohu organizovat podobný workshop i v Praze.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik