česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

RETRONIX – dodatečné opravy osazených DPS, analýza padělků komponentů, servisní služby

Firma Retronix byla založena roku 1992 ve Skotsku v Glasgow. V té době se Retronix specializoval výhradně na opravy plošných spojů a pracovalo zde 10 zaměstnanců. V dnešní době Retronix zaměstnává téměř čtyři sta pracovníků, kteří pracují v pobočkách po celém světě, včetně České a Slovenské republiky.

Retronix zůstává stále privátní firmou, s hlavním sídlem v Coatbridge ve Skotsku. Firma poskytuje servis převážně CEM, OEM firmám, které osazují plošné spoje, kompletují zařízení s plošnými spoji, servisním střediskům. Servisní práce probíhají buď přímo u zákazníka, nebo v některé z výrob Retronix. Retronix pokrývá činnosti, které není firma schopna v danou chvíli zajistit sama. Důvodem může být nedostatek pracovních sil, absence potřebných znalostí, speciálního know-how, technologie, mnohdy pouze nedostatek času. Jedná se především o opravy chyb při osazování, manipulaci nebo kompletaci výrobku.

Komponent vypadá jako originál

Komponent vypadá jako originál

Po testu stálosti popisu – padělek

Po testu stálosti popisu – padělek

Díky špatné manipulaci s osazeným plošným spojem nebo nedodržení standardů pájení může dojít k utržení pájecích plošek nebo drah, případně i k vytržení prokovu z desky. Retronix má pro tyto případy řešení. Pájecí ploška nebo dráha je opravena se zárukou stejných parametrů, jaké měl spoj před defektem. Hlavně v případě oprav plošek nebo drah pod BGA obvody je lepší, když se v rámci opravy osadí i obvod ještě ve výrobě Retronix.

Integrovaný obvod s vyrovnanými vývody

Integrovaný obvod s vyrovnanými vývody

Integrovaný obvod s pokřivenými vývody

Integrovaný obvod s pokřivenými vývody

Samostatnou kapitolu v servisu Retronix tvoří unikátní reballing BGA i mikro BGA obvodů. V případě, že je třeba znovu osadit kuličky na plošky BGA (i mikro BGA) obvodu, využívá Retronix speciální technologie. Jedná se o fixaci kuliček na plošku užitím laserového paprsku. Tím pádem se součástka vůbec nezahřívá a netrpí působením takzvaného tepelného šoku, neprochází klasickým přetavením běžným pro pájení. Celý proces je plně automatizován, čímž je zaručena jednak opakovatelnost pro určitý typ součástky, ale i přesné umístění jednotlivých kuliček. Po reballingu vždy následuje kontrola přesnosti umístění kuliček, také automatickou linkou. Zde se kontroluje nejen poloha, přesnost osazení kuliček na plošky BGA, ale i označení pouzdra obvodu. Díky tomu lze zaručit, že v paletce nebo pásu budou po reballingu ve firmě Retronix všechny součástky stejného typu a budou i stejně orientovány, tím pádem připraveny k okamžitému osazení (dodáváno vždy v paletce nebo pásu, ve vakuovém ESD sáčku s vysoušecí substancí i indikátorem vlhkosti). V tomto provedení Retronix expeduje i vývodové integrované obvody – po procesu vyrovnání jejich vývodů. Důvodů pokřivení vývodů může být několik – špatná manipulace, reject osazovacího automatu nebo nutnost znovu osadit již dříve pájenou součástku. Vývody vyrovnává opět automat. Stejná linka, která kontroluje přesnost osazení kuliček na BGA obvodu, zde změří mechanické parametry vývodů a porovná jejich mechanickou shodu s katalogovými údaji.

BGA reballing

BGA reballing

Díky vybavení a zkušenostem tak může Retronix vykonávat i složité opravy nebo pouze kontrolovat osazení od zákazníka rentgenem, připravovat součástky k opětovnému osazení a dle přání zákazníka i obvody testovat.

U Retronixu lze také objednat změnu povrchu součástky (bezolovnatá slitina), přecínování v případě oxidace nebo jen test pájitelnosti.

Retronix je specializován i na odstraňování zalití integrovaných obvodů (underfill) nebo opravy (znovupozlacení) mechanicky poškozených nebo cínem kontaminovaných zlatých kontaktních plošek.

V poslední době se Retronix více věnuje servisní činnosti v oblasti testů obvodů. Vznikla i divize orientovaná pouze na tuto problematiku – Retronix Certified.

Vzhledem k tomu, že se na trhu nabízí množství obvodů z neověřených a neautorizovaných zdrojů, zájem o zjištění pravosti a funkčnosti obvodu ještě před osazením na desku plošných spojů, roste. V mnoha případech se bohužel jedná o záměrné padělky, které koncový uživatel není schopen odhalit. Zde Retronix nabízí různé typy testů od testování pájitelnosti vývodů až po testy funkčnosti. Jedině tak je možné odhalit komponent, v němž například chybí čip, je porušena jeho struktura, obvod je poškozen nebo úmyslně vydáván změnou označení za úplně jinou součástku.

Retronix nabízí zákazníkům i zapůjčení opravářů plošných spojů nebo techniků přímo do výroby. Lze takto pokrýt výpadky vlastních pracovních sil, mimořádný nárůst výroby nebo akce, které nebylo možno v předstihu naplánovat.

Retronix není pro firmy, které servisuje konkurentem, poskytuje pouze pomocné externí služby. S většinou zákazníků uzavírá v dnešní době již standardní smlouvu o mlčenlivosti.

Kontakt:

Retronix Ltd

North Caldeen Road

Coatbridge

North Lanarkshire, ML5 4EF, Scotland, UK

Tel: +44 (0) 1236 433345

Fax: +44 (0) 1236 433434

 

Zástupce pro Českou republiku, Slovensko:

Jan Kazda

Tel: 00420 721 468 259

www.retronix.com

www.retronixcertified.com

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik