česky english Vítejte, dnes je pátek 31. březen 2023

Nový přístup

Uvádět v tomto časopise kdo jsme, co děláme a kam až sahají kořeny naší společnosti je zbytečné. Takové informace si může každý přečíst na internetu.

Rozhodli jsme se proto vyjmenovat to, co měníme a jaký přínos to má pro naše zákazníky.

Nový přístup 3

Obr. 1

Právě pohled zákazníka je pro nás tím nejdůležitějším a nejcennějším v celé naší práci. Každé poděkování sice velice povzbudí, ale jen konstruktivní kritika posunuje celou společnost dále k lepším výsledkům.

Kvalita

Každý o ní mluví, že je samozřejmostí, ale realita bývá většinou poněkud jiná. Naše společnost k této oblasti přistupuje velice zodpovědně a díky zavedení moderních nástrojů v oblasti řízení kvality dosahujeme každoročně lepších výsledků, což dokazuje i graf vývoje reklamací v našem podniku. Tento výsledek nevytvoříte jen mávnutím proutku, ale skrývá se za ním několik roků tvrdé práce v nastavování procesů, v dodržování norem a předpisů, neustálém seznamování zaměstnanců s problémy v oblasti kvality a hlavně školení všech zaměstnanců.

Nový přístup 1

Obr. 2

Zpožděné dodávky

Většina firem, které se zabývají zakázkovou výrobou v řádu několika dnů, bojuje s tím, aby byly zakázky vyrobeny včas a byly tak uspokojeny potřeby zákazníka. S tímto problémem jsme se potýkali hlavně v roce 2005 při stěhování do nově postavené budovy. Čísla nebyla pro naši společnost nikterak příznivá. Dnes se nám však podařilo tuto hodnotu posunout na patřičnou úroveň a naším cílem je dostat se v oblasti dodavatelské spolehlivosti na špičku. Pracujeme na novém informačním systému, který bude zakázky plánovat již od příjmu objednávek a hlídat nejslabší články v jednotlivých procesech výroby, které se v závislosti na pracnosti výrobků různě přesouvají.

Nový přístup 2

Obr. 3

Panelizace

Začátkem roku 2010 byl spuštěn projekt panelizace. V současné době používáme tři standardní formáty, na které umisťujeme naše výrobky. Díky tomuto projektu se podařilo zvýšit výkonnost, výrazně zlepšit kvalitu a nastavit zajímavější ceny pro naše koncové zákazníky. V oblasti výkonnosti došlo ke zrušení procesu stříhání a také nemusí docházet k neustálému přenastavování strojů. Efektivně jsou tak využita všechna pracoviště v celém procesu výroby DPS a tím došlo ke zvýšení našich výrobních kapacit. Z hlediska kvality má pak panelizace vliv na celý výrobní proces. Stříháním základního materiálu docházelo k roztřepení hran po střihu. Vždy se tedy mohlo stát, že kousek skleněného vlákna odpadl a nalepil se na jiný produkt. Tím docházelo ke vzniku neshodného výrobku. Dnes nakupujeme panely nastříhané s ofrézovanými okraji, takže všechny tyto problémy odpadly.

Nový přístup 4 Nový přístup 5

Obr. 4: Opracovaný panel

Obr. 5: Nastříhaný panel

Hliníkové DPS

Podle marketingových průzkumů, provedených na zakázku externí společností, se ve výrobě hliníkových DPS řadíme na první místo v ČR. V nabídce hliníkových DPS máme tři druhy produktů.

První z nich je klasická jednostranná deska pouze pro montáž SMD. Základní materiál nakupujeme od společnosti Bergquist. Materiály od tohoto výrobce jsou v oblasti hliníkových DPS to nejlepší, co na trhu existuje. Za tuto kvalitu se však musí platit nemalý peníz. Proto od listopadu tohoto roku budeme zákazníkům nabízet i různé typy hliníkových materiálů od jiných dodavatelů. K dispozici budou podrobné přehledy, co který materiál umožňuje, a zákazník si tak bude moci vybrat ten, který je pro jeho výrobu přijatelný jak z hlediska svých vlastností a kvality, tak ceny.

Druhým výrobkem je jednostranná deska jak pro montáž SMD, tak pro montáž klasickými součástkami. Jedná se o produkt naší společnosti, na kterém jsme pracovali devět měsíců. Bylo zapotřebí vymyslet, jak odizolovat otvory, které jsou provrtány skrz desku, a jaký použít materiál, aby byly zachovány vlastnosti izolační vrstvy mezi hliníkem a mědí. Dalším úskalím, se kterým jsme se museli vypořádat, byla potřeba desky HALovat. V praxi to znamená, že DPS musí odolat teplotě pájky po dobu nezbytně nutnou, bez známky delaminace. To jsme bravurně zvládli a vyrábíme tyto produkty sériově již více než rok. Třetí část výroby hliníkových DPS je zaměřená na oboustrannou desku jak pro montáž SMD, tak pro montáž s klasickými součástkami. Vyrobili jsme sérii vzorků, která se v současné době testuje a měří ve zkušebnách, abychom mohli zahájit sériovou výrobu s plnou technickou informovaností o našem produktu.

Planární trafa

V této oblasti produktů se řadíme mezi několik firem v Evropě, které tento produkt vyrábí sériově. Jednoduše řečeno, jedná se o cívku, zhotovenou pomocí vícevrstvých desek plošných spojů. Standardně je vyrábíme od 6 do 10 vrstev. Jsme schopni zakomponovat planární trafo přímo do DPS. Když jsme začali s výrobou těchto produktů, pohybovala se naše zmetkovost kolem 68 % v testovací fázi.

Dnes se při tak náročné výrobě dostaneme pod hodnotu 0,9 %. Nejsložitější planární trafo, které sériově vyrábíme, je osmivrstvá deska, kde každé jádro má z obou stran vrstvu Cu silnou 210 μm. Jádra jsou následně slisována na sebe a samozřejmostí jsou i prokovené otvory.

Investice

Již dnes můžeme konstatovat, že příští rok 2011 bude pro naši společnost velice zajímavý. Budeme zavádět nový informační systém pro efektivnější využití všech procesů. Další investice jsou plánovány v oblasti strojového parku a také připravujeme nákup některých nových technologií. Tyto investice jsou plánované pro zvýšení výkonnosti a kvality a snížení nákladů. Z pohledu zákazníka dojde ke zlepšení kvality našich výrobků, zkrácení termínů a samozřejmostí je i konkurenceschopná cena za naše produkty.

Závěrem bychom chtěli poděkovat hlavně našim zákazníkům. Díky jejich potřebám se nám daří pracovat na nových projektech a tím se neustále zlepšovat. Tento proces by měl být základem pro každou moderní společnost, jejíž vizí je být nejlepší v tom, co dělá.

ČeMeBo s.r.o., Poříčí 2396/42, Blansko

www.cemebo.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik