česky english Vítejte, dnes je úterý 05. červenec 2022

Novinky v testování náramků a obuvi

DPS 2/2020 | Výroba - články
Autor: Ing. Martin Abel

Statický náboj vzniká všude kolem nás. Nepříznivé působení statického náboje se vyskytuje všude tam, kde dochází k tření, oddělování, řezání, přesýpání, rolování materiálů. Následný elektrický výboj může ohrozit zdraví lidí, poškodit citlivé součástky, nebo je dokonce zničit.

V elektrotechnickém průmyslu je nutností zabývat se problematikou ochrany před elektrostatickým výbojem, především v souvislosti s ochranou elektronických součástek před elektrostatickými jevy. Systém ochrany se řídí normami EN 61 340-5-1 a 5-2. Normy nám říkají, že všechen personál, který manipuluje s ESDS, musí být uzemněn nebo ekvipotencionálně připojen podle požadavků normy. Existují dva způsoby uzemnění personálu. První způsob je použití systému s náramky a druhý je použití systému osoba-obuv-podlaha. Volba způsobu závisí na několika faktorech, které zahrnují: fyzické činnosti a prostředí obklopující jednotlivce a rovněž potenciální náklady obou možností. Oba způsoby zahrnují osobu, předměty pro potlačování (tj. náramek, podlahu a obuv) a připojení k zemi.

Novinky v testování náramků a obuvi

Systém s náramky sestává ze tří prvků: osoba, kabel náramku a náramek. Systém s náramkem je nejčastěji používaným prostředkem pro uzemňování personálu. A to pro operace, kde při práci se součástkami citlivými vůči ESD sedí. Systém osoba– obuv–podlaha je vhodný pro práci vestoje nebo pokud se pracovník při práci pohybuje. Pod pojmem ESD obuv si můžeme představit jednak podrážku ESD obuvi, uzemňovací pásky na obuv, anebo i ochranné návleky na obuv. Protože náramky i obuv mají omezenou životnost, vliv na funkci má i intenzita používání, styk s pokožkou, pracovní prostředí atd., je zcela nezbytné periodicky funkci kontrolovat. Četnost kontrol závisí na daných okolnostech, ale norma doporučuje denní testy.

K denní kontrole náramků a obuvi je ideální kombinovaný tester, který jednoduše proměří jak náramek, tak obuv. Combo tester je tedy kontrolní přístroj určený k testování ochranných přizemňovacích náramků, přívodů k náramkům a antistatické obuvi používaných na antistatických pracovištích ve vyhrazeném prostoru.

Combo tester rezistance nasazených náramků je normou předepsána v rozmezí do 3,5 × 107 Ω. Rezistance jejich přívodních vodičů do 5 × 106 Ω. Pro nasazenou obuv použitou jako základní ochrana jsou meze do 1 × 108 Ω. Na tyto meze jsou nastaveny jednotlivé vstupy Combo testeru. Indikace naměřené hodnoty je optická a akustická. Přístroj signalizuje správnou hodnotu rezistance náramku (obuvi) zeleně svítící kontrolkou a znějící sirénkou. Chybné hodnoty včetně určení směru odchylky HIGH či LOW jsou indikovány červenými kontrolkami.

Naše společnost ABE.TEC přichází na trh s novým Combo testerem Pro, který navazuje na původní typ.

Combo tester Pro je ve svém provedení inovativní a nabízí zcela nové možnosti využití:

  • Umožňuje například samostatné měření pouze jedné obuvi.
  • Zařízení umožňuje připojení přes Wifi, Bluetooth, RS232, RS485 atd.
  • Mezní hodnoty je možné nastavit podle požadavku zákazníka.
  • Navíc má Combo tester Pro v sobě zabudovaný nezávislý elektronický přístupový systém, který nevyžaduje PC.

Combo tester Pro se skládá z vlastního testovacího přístroje, nášlapné desky s nerezovým povrchem, stojanu a připojovacích kabelů. Zařízení umožňuje buď provedení samostatně stojícího testeru, kdy je stojan s testerem namontován na nášlapnou desku, nebo namontovat tester na zeď a připojit pouze nášlapnou desku. Uživatelsky přátelský design Combo testeru Pro jednoduše a jasně vede pracovníka k rychlému odzkoušení funkčnosti náramku anebo obuvi.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik