česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Organizace IPC vydala další standardy.

DPS 3/2020 | Výroba - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Organizace IPC [1] vydala revizi pěti standardů zaměřených na dodávky polotovarů a zařízení:

  • IPC/WHMA-A-620D Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies: požadavky a přejímka sestav kabelů a kabelových svazků
  • IPC-2223E Sectional Design Standard for Flexible/Rigid- Flexible Printed Boards: standard pro návrh ohebných a flex/rigid DPS
  • IPC-2591-Version 1.1 Connected Factory Exchange – CFX: standard CFX pro výměnu dat mezi výrobními zařízeními
  • IPC-1791A Trusted Electronic Designer, Fabricator and Assembler Requirements: požadavky na důvěryhodného návrháře elektroniky, výrobce holých a osazených DPS
  • IPC- 6012E Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards: specifikace pro kvalifikování a provedení pevných DPS

Standardy je možné zakoupit v e-shopu na webu IPC [2]. Cena pro členy se pohybuje od 84 do 130 dolarů, pro nečleny je pak dvojnásobná. Stažený standard lze použít pouze jedním uživatelem na jednom daném zařízení.

Organizace IPC vydala další standardy.

Stručně o IPC

Organizace IPC byla založena v roce 1957 jako Institute of Printed Circuits. Protože mnoho z nově přibývajících členů pocházelo z oboru osazování desek, došlo po určité době ke změně názvu na Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits. Takový název byl ovšem velmi dlouhý a jeho význam poněkud těžko srozumitelný. V roce 1999 proto došlo k dalšímu přejmenování, které je platné dodnes – IPC s podtitulem „Association Connecting Electronics Industries“. Ten perfektně vystihuje účel této instituce – spojit elektronický průmysl, umožnit vzájemnou výměnu informací i zkušeností a být zástupcem globálního elektronického průmyslu při jednání se státními institucemi a dalšími organizacemi.

Zatímco činnost původní organizace IPC (Institute of Printed Circuits) byla skutečně zaměřena na poradenské služby v oboru tištěných spojů, dnes je její náplní organizování seminářů, školení a výstav, vydávání standardů pro elektronický průmysl, sdružování firem z oboru elektroniky a zajišťování statistik o stavu elektronického průmyslu ve světě. Její celosvětově nejznámější akcí je výstava s konferencí IPC APEX EXPO, která se koná v kalifornském San Diegu. V příštím roce by měla proběhnout ve dnech 26.−28. ledna. Další akcí je např. IPC SummerCom, která se však letos zřejmě neuskuteční.

Aby mohla organizace IPC fungovat jako nezávislá instituce, potřebuje k tomu finanční prostředky. Ty získává z členských příspěvků a dalších zpoplatněných aktivit. Výše ročního členského poplatku je odvozena od obratu dané firmy. Například při obratu 250−500 milionů USD činí poplatek 7 750 dolarů, zatímco pro obrat menší než 5 milionů to je 800 dolarů. Pro jednotlivce, státní a vzdělávací organizace jsou sazby ještě nižší. Členům IPC je poskytován zvýhodněný přístup k vydávaným standardům i na různé odborné akce, které organizace pořádá.

IPC také vydává pravidelné čtvrtletní zprávy o stavu elektronického průmyslu ve světě nazvané Pulse of the Electronics Industry. V nich přináší výsledky svého vlastního průzkumu mezi firmami v jednotlivých odvětvích elektroniky a predikuje další možný vývoj. Takový přehled umožňuje vedoucím pracovníkům mít dobrý přehled o aktuální situaci a lépe tak předvídat nové trendy. Firmám, které se tohoto průzkumu účastní, jsou výsledky poskytovány zdarma.

Zřejmě nejznámější činností organizace IPC je vydávání standardů zaměřených na návrh, výrobu a testování v elektronickém průmyslu. Dodržování těchto standardů má za cíl sjednotit postupy, metodologii, klasifikaci a provedení elektroniky po celém světě, přičemž kvalita a spolehlivost výrobků hraje prim. Firmy, které dodržují IPC standardy, mají lepší přístup na globální trh.

Školení a dodatečné vzdělávání pracovníků v elektronickém průmyslu je pro IPC také důležitou činností. Týká se například návrhu desek, školení manažerů i pracovníků z výroby atd. Absolventi některých typů školení pak mohou získat certifikát, např. IPC Certified Electronics Program Manager. Informace o školeních, ať už konaných v různých částech světa, nebo pomocí webinářů, i o dalších akcích jsou k dispozici na webu IPC [3]. Do tohoto segmentu činnosti IPC spadají i různé soutěže, např. soutěž v ručním pájení. Ta probíhá nejprve lokálně v různých částech světa a jednotliví vítězové se pak utkávají na vrcholných soutěžích konaných v rámci odborných veletrhů v německém Mnichově a v USA.

V roce 2003 otevřela organizace IPC svoji evropskou kancelář ve Švédsku a později pak také v Belgii a Rusku [4].

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik