česky english Vítejte, dnes je pátek 03. prosinec 2021

IPC standardy pro elektronický průmysl

DPS 1/2021 | Výroba - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Aktualizované standardy pro montáž elektronických sestav

Koncem minulého roku uvedla organizace IPC nové verze dvou standardů zaměřených na montáž elektronických sestav. Standard IPC J-STD-001H (Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies) definuje požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy. Tento standard je dnes již celosvětově uznávaným standardem zaměřeným na procesy pájení včetně materiálů. Je určen každému, kdo se zajímá o kritéria akceptovatelnosti pájených sestav. Podrobnější informace a detailní popisy jednotlivých požadavků jsou uvedeny v navazující příručce IPC-HDBK-001. Zájemci o tento standard by měli také zvážit zakoupení standardu IPC-A-610H (viz dále), protože tyto standardy na sebe navazují.

Bez názvu1

Standard IPC-A-610H (Acceptability of Electronic Assemblies) se zaměřuje na akceptovatelnost již sestavených elektronických celků. Aktualizovaná verze uvádí několik nových typů SMD pouzder a vyjímá některé původní cílové požadavky. Obsahuje potřebné informace pro operátory a inspektory výrobních zařízení. Oba standardy lze zakoupit online na webu IPC [1]. Cena standardu IPC J-STD-001H pro členy organizace IPC je 100 USD, pro nečleny pak 200 USD. Standard IPC-A-610H stojí 130 resp. 260 USD.

Další standardy zaměřené na elektronické sestavy jsou k dispozici v online shopu v sekci [2].

Staňte se kvalifikovaným výrobcem elektroniky v souladu s IPC

Chcete si udržet důležité a náročné zákazníky, případně získat nové? Můžete toho dosáhnout získáním statusu kvalifikovaného výrobce podle kritérií IPC. Dostat se do seznamu kvalifikovaných výrobců znamená dodržet nejenom samotné procesy výroby na potřebné úrovni, ale i všechny navazující aspekty, jako je například zabezpečení informací od zákazníků, bezproblémová návaznost na dodavatelský řetězec atd.

Mezi základní požadavky na certifikaci „Qualified Manufacturer’s Listing (QML)“ podle IPC-1791 patří zajištění systému pro výrobu a kvalitu, správu rizik spojených s dodavatelským řetězcem (Supply Chain Risk Management system – SCRM), bezpečnosti v souladu s požadavky NIST SP 800-171, Export Control Laws (ITAR a EAR) a další.

Na webu organizace IPC popisuje získání certifikace „Trusted Electronic Fabricator a Qualified Manufacturer’s Listing (QML)“ prezident známého amerického výrobce desek plošných spojů a substrátů – firmy IMI, Inc. [3]. Ta si uvědomila důležitosti ochrany duševního vlastnictví svých zákazníků (Intellectual Property) a v průběhu pěti let získala certifikaci na zabezpečnou IT infrastrukturu v souladu s NIST SP 800-171, když přišla se systémem kontroly zabezpečení veškerých dat svých zákazníků. Je to teprve čtvrtý výrobce v USA, který dosáhl označení kvalifikovaného výrobce podle požadavků IPC. Benefitem je snadnější přístup k novým zákazníkům, kteří mají jistotu kvality při výběru výrobce.

Podrobnější informace o možnostech získání certifikace kvalifikovaného výrobce QML jsou k dispozici na [4].

IPC-CFX (Connected Factory Exchange)

Komunikační standard CFX, který byl původně vyvinut mimo organizaci IPC, se stal později jejím standardem pro osazování elektroniky. Umožňuje jednotlivým strojům a zařízením komunikovat mezi sebou a přenášet získaná data dále ke zpracování, stejně jako ovládat stroje z vnějšího prostředí. Je tedy základním nástrojem pro zavádění digitální výroby. Každý stroj a zařízení má pouze jednu interface, přes kterou jsou všechna data přenášena, přičemž se z pohledu IT jedná o řešení typu „Plug and Play“.

IPC-CFX [5] zajišťuje komunikaci mezi připojenými stroji i přenos dat ze strojů či zařízení k vyhodnocování a zpět. Podporuje všechny aplikace v kontextu Průmyslu 4.0 a Chytré továrny. Podle konkrétních požadavků mohou být přidány další potřebné specifikace CFX. Komunikační standard CFX podporuje většina známých výrobců zařízení pro výrobu elektroniky, např. Fuji, ASM, Europlacer, SAKI, Spea, Viscom a další.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik