česky english Vítejte, dnes je pátek 31. březen 2023

Podávací technika v automatizaci

DPS 2/2021 | Výroba - články
Autor: EXACTEC

Žádný automatizační proces sloužící k výrobě nebo montáži se neobejde bez plynulého přísunu součástí budoucí sestavy. Vstup správně napolohovaných součástí v požadovaném čase je základním předpokladem pro spolehlivý provoz celého zařízení, a proto často bývá i jeho „Achillovou patou“. Pomineme- li nesystémové řešení tohoto problému pomocí dobře zaučené operátorky, je nejčastějším technickým řešením použití vibračních podavačů.

Princip vibračního podávání je založen na tom, že součástem je udělováno v dopředném směru orientované zrychlení. Součástky se pak poměrně ochotně posouvají po mírně nakloněné dráze. Zdrojem vibrací je obvykle elektromagnet nebo piezo pohon, o přenos těchto vibrací od zdroje přes vrchní desku a spirálovou nádobu až na součásti se stará soustava nakloněných planžetových pružin. Tento princip je obecně dobře znám a používán poměrně dlouhou dobu. Stejně tak plechové nádoby podavačů a jejich spirálové dráhy, které jsou vždy navrhovány empiricky, a konstruktér musí odhadnout, jak se bude daná součást při pohybu po dráze chovat, a na základě toho navrhnout tvar spirály, různé narážky, odbočky a jiné pasti tak, aby na výstupu z nádoby již byly všechny součásti srovnány v požadované poloze.

Podávací technika v automatizaci

Velkou inovaci vnáší do konstrukce vibračních podavačů použití CAD systémů a víceosých CNC strojů. Spirálové zásobníky z polyamidu nebo z hliníkové slitiny jsou standardizovány a připraveny k rychlému přizpůsobení pro konkrétní aplikaci. Je samozřejmě potřeba vymyslet a navrhnout systém „třídění“, což se obvykle odehrává ve specificky vyrobeném výstupu ze spirálové nádoby, navrženém opět ve 3D.

Tato metoda přináší značné výhody:

  • absolutní opakovatelnost: každý další podavač je identický a navíc levnější
  • odstranění problémů s „laděním“ zařízení už ve fázi konstrukce a přípravy výroby
  • optimalizace hmotových poměrů a momentů setrvačnosti (dynamiky) použitím CAD nástrojů
  • prostorová vizualizace návrhu a simulace funkcí podavače
  • zrychlená tvorba různých variant a rozvržení podavačů i celé stanice
  • CAD/CAM výrobní proces zajišťuje vysokou přesnost dílů podavače v setinových tolerancích

Pohony moderních vibračních spirálových i lineárních podavačů, které používáme, navíc pracují s principem protizávaží pro eliminaci chvění a vynikají tedy klidným chodem, nízkým hlukem a velkou spolehlivostí.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik