česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Workmonitor: sledování efektivity výroby z peněz na údržbu

DPS 3/2021 | Výroba - články
Autor: Papouch

Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.

Jak to funguje

U každého stroje je umístěn malý monitorovací modul Workmonitor (obr. 1). Má tři vstupy a podle typu stroje snímá monitorované veličiny. Obvykle se monitorují:

  • pracovní cykly,
  • běh stroje,
  • porucha (nebo jiná důležitá veličina).

Tyto veličiny posílá modul Workmonitor po ethernetu (počítačové síti) na firemní server. Zde jsou data archivována a distribuována ke klientům, tedy vedoucím pracovníkům výroby a manažerům. Data jsou aktualizována každou minutu.

Obr.č. 1 snímací modul (jpg)

Přehledné zobrazení

Každý pracovník, pro kterého jsou data z výroby zajímavá, má na svém počítači program Workmonitor. Může jej mít individuálně nastaven, tedy vidí jen stroje, veličiny a statistiky, které ho zajímají. Nastavení není složité, uživatel si ze seznamu jednoduše vybere stroje či jejich skupiny, směny nebo časová období.

Základní okno programu je na obr. 2. Ukazuje přehledně aktuální stav vybraných strojů. V okně je graficky znázorněn průběh pracovního procesu po hodinách a začátky směn. Ve sloupečku Celkem je souhrnné zobrazení a vyhodnocení za vybraný časový úsek. Kliknutím na buňku v tabulce lze přejít na detailní zobrazení. Pomocí tlačítek hod a den lze prohlížet data po hodinách, dnech nebo směnách. Hodinový detail je na obr. 3.

Obr.č. 2 Základní okno  (jpg)Obr.č. 3 hodinový detail  (jpg)

Analýza a export dat

Složitější analýzy dat nebo například pravidelný export vybraných dat a jejich zasílání vedoucím pracovníkům je možné v části Filtr. Oblíbenou funkcí této části je export do Excelu. Nastavené filtry si lze uložit a vytvářet pak jedním stiskem tlačítka požadované sestavy.

Zapojení a instalace

Modul Workmonitor je vhodné umístit do rozvaděče monitorovaného stroje, například na lištu DIN. Vstupy Workmonitoru se propojí s výstupy řídicího systému nebo s relé, které stroj ovládají.

Konkrétní zapojení záleží na typu stroje, není ale složité a obvykle to snadno dokáže každý zkušenější pracovník údržby. Z druhé strany se modul Workmonitor zapojí do počítačové sítě (ethernetu). Ani to není nijak složité, je to stejné jako připojit do sítě počítač.

Systém je levný a k vyzkoušení zadarmo

Líbí se vám popsaný systém Workmonitor? Pak není nic jednoduššího než si zdarma zapůjčit modul Workmonitor a vše vyzkoušet.

Pro pokusy lze systém nainstalovat jednoduše na jakýkoliv počítač. Základní program je zdarma, platí se pouze jednotky Workmonitor. Pokud je třeba do programu doplnit specifické funkce (přehledy, propojení s podnikovým ERP systémem, sledování neobvyklých strojů), je to řešeno individuální nabídkou.

Neváhejte si tedy Workmonitor vyzkoušet, technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jeho aplikací.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik