česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 08. prosinec 2022

Od nápadu až ke standardizované sériové výrobě

01.11. 2022 | Výroba - články
Autor: Rohde & Schwarz
01.jpg

Na otázky nejen ohledně výroby high-tech měřicích přístrojů, robotizace a automatizace ve Vimperském závodě společnosti Rohde & Schwarz odpovídal Zdeněk Konárek, vedoucího oddělení osazování desek plošných spojů a jejich testování. Firma v posledních měsících vsadila na intenzivní spolupráci s univerzitami a ta už začíná nést ovoce. „Díky tomu, jaké je u nás ve firmě inovativní prostředí pro spolupracovníky, kteří se chtějí technicky rozvíjet, je práce pro Rohde & Schwarz mimořádně motivující. Velkou výhodou je široká škála technických řešení, která jsme schopni realizovat u nás v závodě. Od fáze nápadu až po zavedení do sériové výrobu jsme schopni vše dělat in-house. Rádi přivítáme nadšené lidi, byť i jen na prohlídku provozu,“ uvádí.

Co se v Rohde & Schwarz v letošním roce nejvíce povedlo?

Povedlo se nám zrealizovat velké množství investic a zavést několik zajímavých robotizačních projektů. Nahradili jsme tak část lidské práce standardním automatizovaným řešením konstruovaným přímo u nás v závodě.

Jaká jsou v dnešní době specifika při výrobě high-tech elektroniky, například z hlediska dostupnosti materiálů?

Zatím se nám daří držet stav výroby v provozuschopném stavu z toho důvodu, že velkou část kritických komponent nám je schopna nahradit naše centrála v Mnichově. V rámci post-vývoje jsme schopni včas připravit náhrady a zároveň se nám daří udržovat dobré vztahy se strategickými dodavateli. Díky tomu není naše firma bezprostředně ohrožená nedostatkem vstupních materiálů. Přes to všechno přichází spousta materiálů až na poslední chvíli před výrobou, což nám jisté potíže dělá. V praxi to znamená nutnost mít výrobu skutečně odladěnou, aby nedocházelo ke ztrátám v jednotlivých procesech.

Jak se u vás projevil nedostatek chipů letos na jaře, který postihl snad celý trh?

Tímto tématem jsme samozřejmě zasaženi stejně jako ostatní. Nicméně: vzhledem k tomu, že firma Rohde & Schwarz je strategickým partnerem všech velkých dodavatelů a současně jsme schopni některé kritické součástky sami nahradit, tak je situace sice špatná, ale rozhodně ne kritická.

V jakých komponentech byla, popřípadě je situace nejhorší?

Mění se to z měsíce na měsíc. Už nejde jen o polovodičové součástky, problémem začínají být i vstupní materiály, jako je hliník. Cokoliv, co má v sobě křemík, dokonce i měď, začíná být obtížně dostupné. Žádné světlo na konci tunelu v této situaci zatím nevidíme. Naše výroba se tak musí situaci přizpůsobovat, protože nečekáme žádné dramatické zlepšení.

    

   


V čem se Rhode & Schwarz odlišuje od konkurence? V čem byste viděl naopak vaše konkurenční výhody?

Naší obrovskou výhodou je schopnost realizovat vlastní náhrady a řešení, naše flexibilita a škálovatelnost výroby. Musím také vyzdvihnout vysoké technické know-how našich specialistů. Jen tak si můžeme dovolit pružně reagovat na situaci na trhu bez propouštění a i naopak bez nutnosti nárazově hledat odborný personál na trhu práce „za každou cenu”. Tyto věci nás posouvají výrazně dál.

Jste součástí nadnárodní korporace, které výrobky z vašeho sortimentu se vyvíjí přímo v České republice? Licencujete nějaké své produkty pro výrobu i jiným firmám?

Naše produkty jsou kompletně vyvíjeny v Mnichově, v našem závodě provádíme péči o produkt v sériové výrobě, dalo by se to nazvat post-vývoj. To znamená realizace jakýchkoliv změn v již vyvinutých a sériově vyráběných výrobcích. Řešení, která poskytujeme směrem ven, jsou na základě robotizace a automatizace. Jednoúčelové stroje určené pro naši výrobu jsou certifikované a nabízíme je nejen pro naše další závody v rámci korporace, ale dalším zákazníkům, jako jsou například univerzity.

Co je váš nejprodávanější výrobek?

Ve Vimperku jsme jediný závod Rohde & Schwarz na světě, který zajišťuje výrobu osciloskopů. To znamená řadu osciloskopů od střední třídy RTO a RTM po naši vlajkovou loď RTP a pak řadu signálových generátorů, například SMW200A: Toto jsou naše TOP produkty a to nejlepší, co můžeme nabídnout.

Jak se daří obsazovat volná místa a jak probíhá spolupráce se studenty?

Jako v každé jiné firmě: téma personálu je pro nás jedno z nejklíčovějších. Dlouhodobý problém s obsazováním některých pozic tu samozřejmě máme, zejména těch vysoce kvalifikovaných. V minulém roce jsme nastartovali spolupráci se dvěma univerzitami na základě dlouhodobých kontraktů. Jedná se o pražské ČVUT a o FEL ZČU. V rámci této spolupráce bychom rádi získali pevnou půdu pro získání kontaktu se studenty a dlouhodobou spolupráci během jejich studia, tak aby se nám tyto kvalifikované pozice dařilo lépe obsazovat.

Máme vlastně všechno, co obvykle firmy nabízejí: trainee pozice, stipendijní programy, semestrální, bakalářské a závěrečné práce a v tuto chvíli nabízíme přednášky jak na půdě univerzity, tak i u nás ve Vimperku. Dalším zajímavým projektem je tzv. e-camp. Studenti během jednoho prázdninového týdne zpracovávají konkrétní tematickou úlohu z oboru přímo na půdě závodu.

Které pozice jsou pro vás nejzajímavější, abyste si je vychovávali tímto způsobem spolupráce startující už v době vysokoškolského studia potenciálního pracovníka?

V tuto chvíli nás „pálí” nejvíce pozice vývojářů měřicích systémů, IT pracovníci ve smyslu programátorů, dále produktoví inženýři a technologové, kteří jsou přímo v kontaktu s finálním produktem.

Jak jste na tom s obsazováním méně kvalifikovaných pozic? Jsou nějaká dlouhodobě obtížně obsaditelná místa?

V kontextu jihočeského regionu nabízíme natolik dobré podmínky, že nám to dává možnost relativně pružně reagovat na potřeby náboru. Máme vytvořen tzv. pool, což znamená skupinu pracovníků v zaškolovacím procesu, které můžeme flexibilně nasazovat do výroby.

Jaké jsou největší výzvy pro zbytek letošního roku?

Určitě je to pokračovat ve výrobě v udržitelném taktu s přihlédnutím k situaci s dostupností materiálů a hlavně stabilizovat a zachovat stav personálu. Očekávám, že v podzimních měsících vyvstane opět téma koronaviru a s tím bohužel přibydou i tyto „netechnické” starosti.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik