česky english Vítejte, dnes je neděle 29. leden 2023

Zátěž patří až na výstup. Měnič by ji neměl ani připomínat

DPS 6/2019 | Vývoj - články
Autor: Ing. Jan Robenek

Na některé součástky si vezmeme pořádnou lupu a nejlépe i citlivý ampérmetr. Třeba jako u měničů TPS62840 od společnosti Texas Instruments, které umí šetřit jak místem, tak též drahocennou energií. Dobře si totiž uvědomují, že zátěž se ke zdroji teprve připojuje a samotné obvody napájení proto nesmí její funkci svou povahou nijak suplovat. A pokud se už v klidu něco ztrácí, bude toho tak málo, že se to k baterii snad ani nedonese.

Je dobré mít nízké IQ

Pakliže o člověku leccos napoví jeho inteligenční kvocient, na zdroje v elektronice toho zase hodně „práskne“ jejich klidová provozní spotřeba, tedy jejich IQ. Zvláště pokud se při návrhu tolik nepřemýšlelo. Výrobce sice může vlastní odběry definovat pro celou řadu vstupních podmínek, nicméně pořád zde platí, že méně znamená více. Šedesát nanoamper opravdu není mnoho a v porovnání s nejbližší „konkurencí“ to navíc stále představuje pouhou jednu třetinu.

Zátěž patří až na výstup. Měnič by ji neměl ani připomínat

Synchronně snižující měniče TPS62840 [2] si vystačí s málem i v případě, že začneme počítat jejich piny. Bez vstupu oproti zemi by to nešlo a stejně tak potřebujeme někam zapojit výstupní cívku, zde konkrétně k vývodu SW provázanému přímo s interními MOSFETy. Napětí z výstupu přivádíme pro účely regulační smyčky přes pin VOS a pomocí rezistoru zapojeného mezi vývodem VSET a zemí stejné napětí v 16 krocích pro změnu sami definujeme. Přidejme ještě aktivační vývod EN a dostaneme kupříkladu pouzdro typu WCSP se šesti piny, které měří úctyhodných 0,97 × 1,47 mm.

K dispozici je také nepatrně větší osmivývodová varianta (SON), která dále pamatuje na vývody MODE a STOP. V prvním případě ovlivňujeme chování ve smyslu zkratek PFM a PWM, zatímco s druhým pinem okamžitě ustává spínání měniče s cílem zajistit nezarušenou výstupní hladinu. Např. pro účely aktuálního měření či testování. Potřeby výstupu v tu chvíli musí pokrýt náboj dostupný v kapacitě.

Zátěž patří až na výstup. Měnič by ji neměl ani připomínat 1

Jde to i bez vypínače

Jak vyplývá z obr. 3, pole působnosti je u měniče docela široké. Může za to jednak vstupní napěťový rozsah od 1,8 V až do 6,5 V, zatížitelnost výstupu proudem o velikosti až 750 mA a třeba též výstupní napětí definovaná mezi 1,8 V až 3,3 V s přírůstky po 100 mV. Mnohem častěji se ale budeme držet více „při zemi“. To pak při zatěžovacím proudu 1 μA a poklesu ze vstupních 3,6 V na polovinu výrobce udává účinnost 80 %. A protože spínané struktury správně zařadíme do početnější rodiny obvodů TPS6284x, bude možné počítat i s řadou dalších možností, zejména pokud jde o výstupní napěťové poměry. Některá zařízení opravdu není nutné ani vypínat.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik