česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

17. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS

DPS 5/2011 | Zajímavosti - články
Autor: Expo Center

11.–14. 10. 2011

areál výstaviska EXPO CENTER Trenčín

Veľtrh ELO SYS sa od svojho vzniku v roku 1995 dynamicky rozvíjal, vďaka čomu sa stal najväčším a najvýznamnejším veľtrhom elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Slovenskej republike. Napriek nepriaznivým vonkajším ekonomickým vplyvom si ELO SYS zachováva vedúcu pozíciu ako špičkové slovenské veľtržné podujatie s najreprezentatívnejšou strukturou vystavovateľov a expozícií zo sféry medzinárodného elektrotechnického priemyslu a je vo svojom odbore najuznávanejším a najlepším podujatím pre prezentáciu inovácií a výmenu technologických informácií.

17. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 1.jpg

ELO SYS ponúka vysoký štandard výstavníckých priestorov a služieb pre efektívnu prezentáciu spoločností a ich produktov. Vďaka takejto výhodnej príležitosti sa veľtrhu každoročne zúčastňujú a vystavujú svoje produkty mnohé renomované slovenské a medzinárodné spoločnosti. Zásluhou toho sa ELO SYS stal nielen priestorom pre prezentáciu najnovších trendov, zaujímavých myšlienok a pokrokových technológií, ale aj vhodným miestom pre stretnutia odborníkov a podnikateľov. A práve to je potrebné pre vznik nových obchodných vzťahov a rozvoj nových obchodov.

17. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2.jpg

Výhradnú odbornú garanciu nad veľtrhom ELO SYS preberajú najvýznamnejšie organizácie a zväzy pôsobiace v elektrotechnike, elektronike a energetike na Slovensku. Aj vďaka ich spolupráci prebiehajú prezentácie najnovších trendov v týchto oblastiach a sprievodného programu sa zúčastňujú špičkoví odborníci. K veľtrhu ELO SYS už roky neodmysliteľne patria súťaže „Elektrotechnický výrobok roka“, „Ekologický počin roka“, „Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS“, „Konštruktér roka“ a „Unikát roka“, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR.

Súčasťou odborného sprievodného programu bude aj tento rok medzinárodná konferencia „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie“, ktorá sa spoločne so seminárom znalcov elektronických odborov koná pod odbornou garanciou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Počas veľtrhu prebehne aj „Panelová diskusia“, ktorú pripravil Slovenský zväz elektrotechnikov, „Inovačný klub a workshop“, „Celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov“ a pripravujeme aj rôzne prezentácie vystavujúcich spoločností.

Novinkou tohtoročného veľtrhu bude 4. ročník súťaže pre základné a stredné školy v Slovenskej republike TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 3V, ktorej cieľom je prispieť k posilneniu technického myslenia u žiakov končiacich ZŠ a u študentov SOŠ orientovaných na elektrotechniku a tiež zatraktívniť technické disciplíny. Výstavisko EXPO CENTER má záujem aj o mladú generáciu a pridružením tejto súťaže k veľtrhu ELO SYS chceme prispieť k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o vedu a výskum.

Veľtrh ELO SYS je vhodnou príležitosťou pre posilnenie podnikateľskej pozície a podporu úspechu v ďalšom období.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik