česky english Vítejte, dnes je neděle 12. červenec 2020

Identifikace osob: klasifikace a terminologie

DPS 3/2014 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do česko- anglické terminologie a klasifikace z oblasti identifikace osob. Vychází zejména z dokumentů technických komisí ISO/IEC JTC 1/SC 17 a CEN/TC 224. Je tedy pokračováním řady příspěvků na téma terminologie z oblasti elektroniky.

Tabulky 1

Tabulka 1 uvádí technologie používané pro identifikaci osob při využívání dále popisovaných služeb. Historicky starší byly karty s reliéfními znaky používané při čerpání paliva nebo ve veřejných knihovnách. Aktuálnější je NFC komunikace při bezkontaktní platbě mobilem v obchodním řetězci.

Tabulka 2

Tabulka 2 popisuje dnes již klasické identifikační karty s aplikacemi od občanského průkazu až po úhradu poplatků za místní autobus.

Tabulka 3

Tabulka 3 popisuje různé varianty platebních karet, včetně rolí jednotlivých subjektů v systému úhrad pomocí platebních karet.

Vysvětlivky k termínům

 • inteligentní karty / chytré karty / čipové karty / karty s integrovanými obvody (smart cards / chip cards / integrated circuits cards) jsou plastové, resp. papírové a obsahují zabudovaný čip integrovaného obvodu; pro komunikaci s okolím má karta galvanické kontakty, resp. anténku, pro bezkontaktní komunikaci; jsou využívány např. jako platební/bankovní, pro úhradu přepravy, pro vytváření bezpečného podpisu
 • elektronická peněženka (electronic purse) je jednou z aplikací chytré karty, která má zabudován mikročip a poskytuje více možností, např. platby z debetní karty nebo kreditní karty; umožňuje využívání vyhrazeného objemu prostředků, který byl do karty vložen (použití – telefony, doprava atp.)
 • EPC (Electronic Product Code) je obsažen v RFID tagu; jde o identifikační číslo objektu (výrobku), ke kterému je tag připevněn; databáze RFID systému obsahuje podrobnosti o příslušných výrobcích, zvířatech, návštěvnících atp.
 • karty s optickou pamětí (Optical memory cards) zahrnují mj. paměťové pole s lineární technikou záznamu případně s holografickou technikou záznamu [11693]; budou obsahovat například zdravotní záznamy osoby (pacienta)
 • NFC komunikace (Near Field Communication) [18092] – jde o bezdrátovou komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost (centimetry); příkladem použití je platba mobilním telefonem přes čtečku NFC
 • NFCIP-1 (Near Field Communication – Interface and Protocol) – jde o normu ISO/IEC 18092, která definuje rozhraní a protokol pro komunikaci v blízkém poli
 • občanský průkaz (Czech Republic – National identity document) má rozměr ID-1 a od roku 2012 obsahuje strojově čitelný text, 2D kód a volitelně elektronický čip – viz obrázky 1 a 2
 • RFID / radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency IDentification) je inovací identifikace technikou čárového kódu. Je zaměřena zejména na identifikaci předmětů/zboží ve skladech a v přepravním řetězci; dnes je využívána rovněž na identifikaci lidí – např. pacientů, závodníků, návštěvníků různých akcí
 • RFID identifikace / sledování zvířat (animal identification / tracking) využívá např. skleněné RFID tagy (cca Ø 1,4 mm; L 8 mm)
 • RFID etiketa (německy RFID Etikette) je samolepicí štítek obsahující RFID čip a anténku; na opačné straně štítku je často shodná informace zapsaná čárovým kódem
 • RFID tagy (RFID tags) mají dnes formu čipových identifikačních náramků, bezkontaktních ID karet, etiket atp.
 • SC 17 (SubCommittee of the ISO/IEC JTC 1) je zaměřena na identifikační karty, na identifikaci osob a na zařízení, která souvisí s jejich využíváním pro mezioborové aplikace a pro mezinárodní výměnu; výsledkem činnosti subkomise jsou např. dokumenty ISO/IEC
 • SIM karta (Subscriber Identificaton Module) je karta s integrovaným obvodem pro identifikaci a autentizaci účastníka v mobilní síti; obsahuje mj. ICCID (ICC Identifier), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), PIN (Personal Identification Number) a PUK (Personal Unblocking Code)
 • TC 224 (Technical Committee of the CEN) je zaměřena na identifikaci osob, na elektronický podpis a na platební a jiné karty; výsledkem činnosti komise jsou např. dokumenty EN, CEN TS

Literatura

[7811] ČSN ISO/IEC 7811 (soubor) Identifikační karty – Záznamová technika
[7816] ČSN ISO/IEC 7816 (soubor) Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody
[11693] ČSN ISO/IEC 11693 (soubor) Identifikační karty – Optické paměťové karty
[15480] ČSN P CEN/TS 15480 (soubor) Systémy s identifikačními kartami – Evropská občanská karta
[wiki] cs.wikipedia.com / en.wikipedia.com
[Juřík] Encyklopedie platebních karet,Grada, 2003

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik