česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 04. červen 2020

Kniha, která vás může zajímat: FPGA prakticky - Realizace číslicových systémů pro programovatelná hradlová pole - Jakub Šťastný

V této rubrice jsme dosud informovali čtenáře o zajímavých publikacích ze zahraničí. Nicméně když přichází na řadu téma FPGA, rádi poukážeme na výborný zdroj informací českého autora. I když byla tato kniha vydána již před několika lety, neztrácí její obsah na významu. Je věnována praktickým aspektům návrhu číslicových systémů a také se zabývá skutečnou realizací obvodů, správným použitím návrhového softwaru, upozorňuje na různá úskalí a potenciální problémy, se kterými se při návrhu obvodů mohou začátečníci i pokročilejší návrháři setkat. Zabývá se také tématy, která jsou v české odborné literatuře probíraná jen velmi okrajově, přičemž jejich znalost je pro správný návrh číslicového systému klíčová. K jednotlivým konceptům jsou k dispozici ukázkové podklady návrhu obvodů a příklady, které umožňují snadnější pochopení popisované problematiky. Většina prezentovaných informací a postupů je aplikovatelná i při návrhu zákaznických integrovaných obvodů.

FPGA prakticky

Jednotlivé kapitoly

 • Úvod
 • Návrh číslicového obvodu
 • Programovatelná hradlová pole
 • Jazyk VHDL
 • Systémový návrh
 • Aritmetické operátory
 • Obecné datové cesty
 • Číslicové zpracování signálů
 • Stavové automaty
 • Paměti
 • Hodiny, reset a asynchronní signály
 • Poznámky
 • Použitá literatura
 • Použité zkratky
 • Rejstřík

Ukázkové příklady

Ke knize lze stáhnout (http://shop.ben.cz/cz/121316) celou řadu ukázkových příkladů, které jsou uspořádány v několika složkách:

 • Návrh číslicového obvodu
 • Jazyk VHDL
 • Systémový návrh
 • Aritmetické operátory
 • Datové cesty
 • Stavové automaty
 • Paměti

Komu je kniha určena

Publikace je určena jak pro studenty středních odborných a vysokých škol, tak i pro pedagogy a odborníky z praxe. Svým zaměřením a použitými příklady návrhů je vhodná pro každého, kdo chce ve svých konstrukcích použít programovatelná hradlová pole a nemá příliš znalostí o praktických aspektech a moderních technikách návrhu číslicových obvodů.

Kde lze knihu získat

Knihu vydalo nakladatelství BEN – technická literatura. Cena tištěné knihy je 266 Kč, v elektronické verzi (formát PDF) pak stojí 200 Kč.

O autorovi

Jakub Šťastný vystudoval ČVUT v Praze. Má více než čtrnáctiletou praxi v návrhu nízkonapěťových ASIC součástek, FPGA prototypování a převodu návrhů z ASIC do FPGA obvodů. Je také autorem mnohých článků zaměřených na číslicovou techniku, z nichž mnohé byly publikovány v tomto časopisu. např.:

Verifikace pomocí assertions: jak začít? – DPS č. 4/2013

Verifikace pomocí assertions: případové studie – DPS č. 3/2013

Verifikace pomocí assertions: jazyk PSL – DPS č. 2/2013

Verifikace pomocí assertions: seznámení – DPS č. 6/2012

Od algoritmu k číslicovému obvodu – DPS č. 1/2012

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik