česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

UCAMCO: revize formátu RS-274X

DPS 2/2011 | Zajímavosti - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Firma UCAMCO (dřívější BARCO ETS), správce formátu RS-274X, oznámila ve své tiskové zprávě koncem roku 2010 jeho revizi. RS-274X, známý všeobecně pod názvem „Extended Gerber“, sám o sobě zůstává nezměněn, ale návod na jeho použití byl rozšířen a upraven. Cílem revize je zajistit bezchybné využívání tohoto formátu při přenosu dat mezi návrhem a výrobou desek plošných spojů.

Jak firma UCAMCO uvádí, je dnes formát dat RS-274X de facto standardem pro přenos dat desky plošných spojů do výroby. Prakticky každý návrhový systém DPS umí tento výstupní formát vytvořit a každý CAM systém pro práci s DPS je schopen tento formát načíst a dále s ním pracovat. Jeho funkčnost je již důkladně otestována mnohaletým používáním. Stejný formát je také často používán pro přenos vrtacích a frézovacích dat. Přes to všechno se stávalo, že CAD systémy někdy generovaly chybné RS- 274X soubory, což vedlo k neoprávněným kritikám tohoto formátu dat. Problémy se týkaly hlavně dat SMD plošek (ať už vykreslených nebo bliknutých) a měděných ploch. Chyby v RS-274X souborech byly ale způsobeny neporozuměním tomuto formátu, nikoli formátem samotným.

UCAMCO, které má více než 25 let zkušeností s vývojem CAM software pro DPS, má jistě i výborný přehled o vzniku možných problémů při zhotovení výstupních dat. Proto se tato firma jako správce formátu RS-274X rozhodla aktualizovat návod a pokyny pro jeho používání.

Karel Tavernier, ředitel firmy Ucamco, komentuje tento počin slovy: „Chceme se ujistit, že návrháři i výrobci desek využijí z RS274X to nejlepší, co nabízí. Nový dokument popisující jeho specifikaci je jasnější a tím jsme odstranili určité historické problémy. Formát RS-274X nebyl sám o sobě vůbec pozměněn, ale doufáme, že zrevidovaný návod učiní jeho používání jasnějším a jednodušším. To umožní návrhářům a výrobcům desek provést efektivní přenos dat DPS. Z navazujících souborů RS-274X je možné automaticky importovat a analyzovat kompletní data desky tak, jak jsme to učinili my s naším software Integrátor.“

V úvodu nové specifikace formátu se Karel Tavernier také přimlouvá za opuštění starého formátu RS-274D známého jako „Standard Gerber“ formát a vybízí k přechodu na RS-274X. Rovněž se zmiňuje o ostatních formátech pro přenos dat, které však nedokázaly RS-274X nahradit. Nové formáty dat jsou pro uživatele sice více komplexní, ale současně méně transparentní, což vede k různým chybám při jejich implementacích. Výrobci desek tyto nové formáty v širší míře neakceptovali a tak RS-274X zůstává i nadále standardem.

Nová specifikace formátu RS-274X je ke stažení na webových stránkách firmy UCAMCO v sekci download pod názvem Gerber RS-274X Format Specification.

O firmě UCAMCO

UCAMCO NV je belgická firma, dříve známá pod názvem BARCO ETS. Má ve světě vedoucí postavení v oblasti fotoplotrů (více než 1000 instalací) a CAM softwaru pro zpracování dat DPS. Její produkty jsou známy především svou technickou brilantností, spolehlivostí a neustálými inovacemi. Firma UCAMCO má dlouhou a pohnutou historii. Původně byla založena v roce 1983 jako část firmy DISC NV, aby dodávala laserové fotoplotry a CAM systémy pro výrobce desek. V roce 1989 se stala samostatnou divizí firmy Barco pod názvem Barco Electronic Tooling Systems (Barco ETS), která v roce 1998 převzala i PCB divizi Gerber Scientific (a s ní i Gerber fotoplotry). Když se v roce 2002 firma Barco restrukturalizovala, bylo Barco ETS převedeno pod firmu Mania Technologie AG (Mania Belgium). Ta se v roce 2008 osamostatnila a změnila název na UCAMCO.

Zdroj

Informace o firmě Ucamco: www.ucamco.com

Nová specifikace formátu RS-274X pod názvem Gerber RS-274X Format Specification: www.ucamco.com/downloads.php
 

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik