česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Výukové systémy společnosti Diametral pro odborné školství

Dlouholetá specializace společnosti Diametral a. s. na odborné školství přináší ovoce v podobě široké škály různých výukových systémů, které pokrývají většinu potřeb každé školy se zaměřením na elektrotechniku. Úplným základem, který potřebuje každá škola, jsou panely v lavicích s napájecími zdířkami. Bez nich se neobejde žádná učebna fyziky základních škol a gymnázií. Panely v kombinaci s centrálním napájecím stejnosměrným a střídavým zdrojem napětí plně dostačují k základním laboratorním pokusům. Jelikož je společnost Diametral výrobcem, lze panely a jejich vybavení individuálně přizpůsobit potřebám školy. Kromě zdířek se stejnosměrným a střídavým napájením může panel obsahovat i datové zásuvky nebo jiné výstupy či vstupy. Zdroje jsou plynule regulovatelné v rozsahu od 0 do 24 V s výstupním proudem do 10 A.

Výukové systémy společnosti Diametral pro odborné školství

Průmyslové školy, na rozdíl od gymnázií, mají na odbornou výuku trochu odlišné požadavky. Průmyslovky potřebují vybavení pro elektrická měření, kde se dlouhodobě uplatňují specializované stoly VarioLab+ a pro praktickou výuku zapojování elektrických obvodů, nejlépe za pomoci výukových panelů. V současnosti nalezneme ve výrobním programu společnosti Diametral tři systémy: Uno Volta, Experiment 2D a Experiment 3D. Každý má své specifické zaměření. Systém Uno Volta představuje několik samostatných panelů, které vždy obsahují skupinu přístrojů a prvků, odpovídající určité problematice. Panely Uno Volta jsou orientované na zapojení z oblasti elektroinstalací, zabezpečovacích systémů, měření zemního odporu nebo točivých strojů. Studenti zde řeší zapojení jednofázových i třífázových elektromotorů včetně přepínání Y/D nebo reverzace. Vyšší stupeň pak představuje doplnění obvodu o řízení pomocí PLC a nebo o simulátor možných závad. Kromě silnoproudých úloh Uno Volta nabízí i panely k procvičování zapojování a hledání závad v telefonních a datových sítích.

Panely Experiment 2D jsou naproti tomu zaměřeny čistě na elektroniku. Konstrukčně jsou řešeny malými plastovými boxy s miniaturními zlacenými zdířkami. Boxy obsahují polovodičové i pasivní prvky. Pro jednodušší manipulaci lze boxy umisťovat do jednoduché plastové podložky, ve které se boxy zafixují proti pohybu. Experiment 2D lze využít v rámci elektrických měření, kdy studenti mohou porovnávat parametry různých typů tranzistorů, diod, tyristorů, nebo zkoušet praktickou funkci číslicových TTL obvodů.

Posledním z výukových systémů je Experiment 3D. Základní desku tvoří kontaktní pole, do kterého se zasouvají bloky se součástkami. Tyto bloky mají dva, nebo čtyři póly. Bloky mohou obsahovat buď jednotlivé diskrétní součástky, a to aktivní i pasivní, nebo celé funkční moduly. Bloky mají ve spodní straně vidlice a v horní části zdířky. Díky tomu lze jednotlivé bloky součástek nejen zapojovat vedle sebe, ale i vrstvit na sebe. Tak mohou vznikat zajímavé kombinace sérioparalelních zapojení doslova ve třech rozměrech.

Tento článek má sloužit především k seznámení s možnostmi, které pro zkvalitnění odborné výuky nabízí tuzemský výrobce. Podrobnosti o jednotlivých výukových systémech vám ochotně sdělí pracovníci společnosti Diametral a. s. nebo je naleznete na webových stránkách www.diametral.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik