česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Science centra a science parky – Terminologie

DPS 2/2017 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti science center a parků, technologických a průmyslových parků atp. Důraz je kladen na rozlišování:

 • zařízení pro interaktivní vzdělávání mládeže (Science Centra);
 • provádění profesionálního výzkumu, vývoje a využívání pokročilých technologií (Science Parky).

Pozornost je věnována rovněž termínům věda, technika a technologie, respektive (chaotickému) překládání příslušných termínů z angličtiny.

Obr. 1 Techmania Science Center v Plzni

Wikislovník ( Wiktionary) je vícejazyčný slovník, sesterský projekt Wikipedie. V [enWiktionary] lze nalézt např. definice:

 • Science centre je veřejné zařízení, jako je muzeum, kde se ukazují (často interaktivně) různá vědecká fakta;
 • Science center je organizace, místo nebo virtuální místo, kde se věda provádí nebo předvádí profesionálně nebo za účelem výuky;
 • Science Park je komplex budov určených pro vědeckotechnický výzkum a vývoj na obchodním základě.

Termín science (věda) má často význam science and technology (věda a technika, resp. věda a technologie), např. Science Museum může značit:

 • muzeum vědy a techniky;
 • technické muzeum.

Muzea vědy a techniky ( Museums; Science and Technology Museums) jsou zaměřena zejména na přírodní vědy (science) a na techniku (technology). Starší muzea se soustředila na statické exponáty živé přírody, paleontologie, geologie, průmyslu a strojírenství atd. Moderní trendy vedly k širšímu záběru na vědu a techniku a k interaktivním exponátům. Řada moderních muzeí se dnes nazývá technická muzea, respektive Science Centra.

Obr. 2 Vysoké učení technické, Technologický park Brno

Science centrum ( Science Centre, resp. Science Center) je tedy moderní (často obchodně úspěšnou) verzí muzea vědy a techniky s důrazem na interaktivní exponáty, např.:

 • Techmania Science Center v Plzni má za cíl posílit zájem veřejnosti o vědu a techniku a inspirovat děti a mládež ke spojení jejich profesní kariéry s výzkumem a technickými obory [csWikipedia];
 • iQLANDIA je příkladem moderního science centra s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů. Spolu s iQPARKem a AQUAPARKem se nachází v Centru Babylon v Liberci [iQlandia].

Science parky (vědeckotechnické parky; technologické parky atp.) sdružuje Společnost vědeckotechnických parků ČR, SVTP [csWikipedia]; jde o následující typy podnikatelských infrastruktur:

 • vědecké parky;
 • technologické parky;
 • podnikatelská a inovační centra.

Názvy vědeckotechnických parků jsou různorodé [csWikipedia], např.:

 • Centrum podpory inovací VŠB-TUO (Ostrava-Poruba);
 • Český technologický park (Brno);
 • Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR (Praha);
 • Podnikatelský inkubátor Vsetín (Vsetín).

Český technologický park Brno je podnikatelský park kampusového typu, který formou pronájmu poskytuje smíšené prostory pro kanceláře, výzkum a lehký průmysl; nabízí klientským společnostem specifické výhody ve formě kvalifikované pracovní síly absolventů technických oborů a příležitosti ke spolupráci na výzkumných a rozvojových projektech s univerzitou a dalšími institucemi [TP Brno].

Kampus technologického parku prakticky navazuje na:

 • kampus VUT Brno, včetně fakulty FEKT;
 • Středoevropský technologický institut (CEITEC – Central European Institute of Technology), který je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálech a technologiích, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského střediska vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně.

Technologický park Běchovice v Praze představuje zájmové sdružení právnických osob, například společnost PragoBoard, s. r. o., přední výrobce plošných spojů [PragoBoard, s. r. o.].

Technika (technique) může znamenat [Wikislovník]:

 • soubor technických věd;
 • způsob provádění nějaké činnosti;
 • (přeneseně) stroje a nástroje používané k nějaké činnosti.

Technologie (technology) může znamenat [Wikislovník]:

 • soubor technických postupů umožňujících provádět určité specifické akce;
 • konkrétní vybavení vyrobené za účelem realizace technologie.

Používání termínů technika a technologie se posouvá, viz [enWikipedia], např.:

 • Vysoké učení technické v Brně se překládá Brno University of Technology;
 • Technická univerzita v Liberci se překládá Technical University of Liberec;
 • Technické muzeum se překládá Museum of Technology.

Literatura

[CEITEC] www.ceitec.cz [csWikipedia]

 • Centrum vědy a techniky
 • IQLANDIA
 • Izraelské národní muzeum vědy, technologií a vesmíru
 • Techmania
 • Vědeckotechnický park

[enWikipedia]

 • Brno University of technology
 • Technical University of Liberec
 • The Museum of Technology

[enWiktionary]

 • science center
 • science centre
 • science park

[iQlandia] www.iqlandia.cz

[PragoBoard, s. r. o.], http://www.pragoboard.cz

[SVTP] Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s., http://www.svtp.cz

[TP Brno] www.technologypark.cz

[WikiComm] Wikimedia Commons

 • Techmania_Science_Center.JPG
 • Sign_of_Brno_University_of_Technology_at_building_in_Brno,_Královo_Pole.jpg

[Wikislovník]

 • technika
 • technologie

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik