česky english Vítejte, dnes je sobota 04. prosinec 2021

Představujeme zajímavé společnosti: PMEC

Když dva kolegové, Ing. Josef Jansa a Ing. Zdeněk Dušek, počátkem 90. let začali tušit, že dny jejich zaměstnavatele – Výzkumného ústavu pro práškovou metalurgii v Šumperku – jsou patrně sečteny, začali přemýšlet, co dělat dál. Oba pracovali v měřicí laboratoři termistorů a feritů, a tak není divu, že se rozhodli pokračovat v tom, co uměli nejlépe – koncem roku 1991 tak založili firmu PMEC (Powder Metallurgy Electronic Components).

Představujeme zajímavé společnosti: PMEC 1

Obr. 1 Navíjení

Výrobním programem firmy PMEC se na začátku staly velmi přesné termistory NTC pro měření a regulaci teploty. I když se tato výroba velmi dobře rozjela, po krátkém čase bylo jasné, že nosným výrobním programem do budoucna nebude. Proto byla pozornost zaměřena na druhou oblast, se kterou měli zkušenosti – na magneticky měkké ferity. Cílem ovšem nebyla velmi náročná výroba feritů jako takových, nýbrž produkce hotových součástek – indukčností realizovaných na feritech. Od počátku se ale oba partneři rozhodli specializovat pouze na toroidní cívky, protože v pracné a z velké části ruční výrobě viděli dostatek prostoru pro vlastní invenci a řešení. Jejich prvním větším úspěchem byly proudově kompenzované tlumivky do PC zdrojů, které v roce 1993 vyvinuli pro brněnskou firmu EMKO. Tyto tlumivky představovaly pro PMEC hlavní výrobní program až do roku 1996, kdy se začala projevovat levná konkurence asijských firem. V několika následujících letech pak přišel pokles poptávky na domácím trhu, kdy obrat k lepšímu nastal až koncem 90. let.

Představujeme zajímavé společnosti: PMEC 2

Obr. 2 Produkty firmy PMEC

V roce 1997, tedy v roce velkého propadu domácího trhu, si ve firmě PMEC uvědomili, že řešení problémů s domácím odbytem spočívá v posílení exportu. S ním už určité zkušenosti měli, protože již několik let přes zprostředkovatele vyváželi část své produkce. Tento malý objem exportu však nemohl zachránit celou výrobu. Naštěstí se jim brzy podařilo navázat přímý kontakt s větší francouzskou firmou, pro kterou začali vyrábět celou řadu toroidálních indukčností nejen s běžnými feritovými, ale také se slitinovými jádry, které pro ně nebyly příliš známé. Tato spolupráce jim navíc umožnila další růst po odborné stránce, ale pomohla také v efektivitě výroby, protože spolu se zakázkami přebírali i poměrně tvrdé francouzské normy práce.

Představujeme zajímavé společnosti: PMEC 3

Obr. 3 Zalévání

Kolem roku 2000, už po odchodu Ing. Duška do penze, projevil francouzský zákazník zájem o sloučení obou firem. Pro Ing. Jansu, v té době jediného společníka firmy PMEC, to bylo velmi obtížné rozhodování, na jehož konci bylo odmítnutí nabídky. Francouzská firma potom začala postupně přesouvat manuálně náročnou výrobu dále na východ, což pro PMEC znamenalo pokles objednávek. Vzniklou situaci se podařilo vyřešit proniknutím na velký německý trh, byť pod jiným jménem. Intenzivní spolupráce s německým partnerem si vyžádala přesun podstatné části technologie do pronajatých prostor – to sice umožnilo rychlé navýšení objemu výroby, ale zároveň komplikovalo její řízení a logistiku.

Představujeme zajímavé společnosti: PMEC 4

Obr. 4 Cínování

V roce 2009 se na firmu PMEC začali obracet zahraniční zákazníci jednoho z největších světových výrobců, který se zřejmě dostal do problémů a jehož dodávky začaly být přinejmenším nespolehlivé. Tento trend postupně zesílil a pokračuje až do dnes, díky čemuž počet zahraničních odběratelů firmy PMEC přesáhl stovku a tlumivky z Šumperka tak putují nejen do většiny vyspělých zemí Evropy, ale občas i do zámoří.

Představujeme zajímavé společnosti: PMEC 5

Obr. 5 Robot

K 20. výročí svého vzniku si firma nadělila pěkný a velmi potřebný dárek – za přispění evropského dotačního fondu zrekonstruovala zchátralý průmyslový objekt v centru Šumperka a získala tak důstojné výrobní prostory, v nichž se po letech působení na oddělených pracovištích celá firma opět spojila dohromady. Absence odpovídajících výrobních prostor byla totiž pro firmu dlouho problémem. Poprvé začala fungovat „ve svém“ až po 4 letech existence, a to ve zrekonstruované rodinné vilce, která se ovšem s postupně rostoucí výrobou stávala kapacitně nedostatečnou, takže část firmy byla nucena sídlit jinde.

V současné době jsou hlavním výrobním programem společnosti i nadále toroidní tlumivky a také transformátory, realizované na jádrech z nejrůznějších feromagnetických materiálů – feritů, vinutých trafoplechů, železoprachových i slitinových práškových jader a v poslední době též vinutých nanokrystalických pásků. Důvodem pro široký rozsah používaných materiálů je skutečnost, že každý z nich má v moderní elektronice, zejména ve spínaných napájecích zdrojích, své nezastupitelné místo. Výrobní program firmy PMEC tak zahrnuje proudově kompenzované tlumivky, jednoduché filtrační a akumulační tlumivky, proudové a přesné proudové transformátory a snímače proudu.

Společnost se také i nadále zabývá vývojem i výrobou přesných termistorů NTC, i když poptávka po nich klesá kvůli levným polovodičovým čidlům. Vychází z toho, že NTC termistor nemá v některých případech konkurenci – vždyť která jiná součástka má teplotní citlivost jednotek %/ºC a umožňuje tak levně měřit změny teploty v tisícinách ºC? Dodávky tohoto produktu se realizují ve spolupráci s renomovaným zahraničním výrobcem, přičemž firma PMEC využívá své dlouholeté zkušenosti podpořené vlastním unikátním softwarem – ten umožňuje detailní návrh měřicího obvodu podle požadavku zákazníka, analýzu naměřených či katalogových dat termistoru, výpočet optimální linearizace termistoru atd.

A jaké má firma PMEC perspektivy do budoucna? Podobně jako řada jiných českých firem nemůže ani ona čelit hromadné a levné výrobě v zahraničí, zejména v Asii. Proto její cílovou zákaznickou skupinou zůstanou menší až středně velcí výrobci elektroniky, kteří oceňují především vysokou kvalitu výrobků, mimořádnou přizpůsobivost, krátké dodací lhůty a technickou podporu. Aby byl kontakt se zákazníky co nejpružnější, provozuje firma od roku 2008 e-shop, v němž lze všechny její standardní výrobky objednat.

Z hlediska svého vývoje do budoucna se firma PMEC opírá o jednu důležitou skutečnost – fyzikální zákony nelze obejít a tlumivky se schopností akumulovat určité množství elektromagnetické energie budou vždy vyžadovat určitý objem feromagnetika a určitý průřez vodiče, čímž se limitují možnosti jejich miniaturizace i hromadné výroby. Výroba toroidních indukčností je všude charakteristická významným podílem ruční práce a to může poskytnout dostatek prostoru pro inovaci výrobních postupů. Invence spolu s vysokou odborností jistě umožní společnosti PMEC i nadále úspěšně pokračovat v její činnosti.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik