česky english Vítejte, dnes je sobota 04. prosinec 2021

Mikroelektronika 2013

DPS 3/2013 | Zajímavosti - články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické, se uskutečnila v únoru tohoto roku již po šesté popularizační akce s názvem Mikroelektronika 2013, kterou pořádala katedra mikroelektroniky ve spolupráci s agenturou Czechinvest – obr. 1.

Mikroelektronika 2013 1

Obr. 1 Akce Mikroelektronika 2013

Hlavním účelem akce bylo ukázat, že se jedná o perspektivní obor v ČR, že zde působí významné firmy a že v oboru jsou dobré příležitosti k zaměstnání. Akce byla cílena jednak na potencionální zájemce o studium elektroniky (studenti středních škol), ale i na studenty a pracovníky ČVUT a dalších institucí, kteří se mohli seznámit se současným stavem a perspektivami elektroniky a mikroelektroniky v ČR. Obor v současnosti velmi významným způsobem ovlivňuje náš život ve všech jeho součástech (komunikace, multimédia, lékařství, sport, automobilismus, letectví, inteligentní domy a další).

Mikroelektronika 2013 2

Obr. 2 Prezentace firem

Akce se zúčastnilo více než 90 studentů a řada dalších zájemců – obr. 2. Akce podpořila význam elektroniky a mikroelektroniky v České republice, podtrhla důležitost odborných znalostí v oblasti elektroniky a mikroelektroniky mezi mladými lidmi a ukázala na perspektivy tohoto oboru. Významnou měrou k úspěchu přispěly zúčastněné firmy, které mají zájem o popularizaci poznatků mezi mladými lidmi. Na expozicích firem bylo vidět, že v zahraničí jsou ceněné aktivity s vysokou hodnotou přidané lidské práce vyžadující velmi dobré odborné znalosti, se kterými se absolventi mohou velmi dobře uplatnit na světovém trhu práce, a dále i velký význam přímého propojení vzdělávacího procesu s průmyslovými firmami.

Pražská firma ASICentrum je největším návrhovým střediskem švýcarské firmy EM Microelectronic. Zaměřuje se zejména na vývoj integrovaných obvodů s nízkým napájecím napětím a s velmi nízkým příkonem. Zatímco před rokem firma prezentovala obvody pro aplikace bezdrátové radiofrekvenční identifikace (RFID) a kontaktní a bezkontaktní karty (Smart Cards), letos byly prezentace zaměřeny na obvody pro bezdrátovou komunikaci, ve kterých je vyžadována dlouhá doba života napájecí baterie. Bezdrátová komunikace byla demonstrována na třech aplikacích. První aplikace používá kombinaci plně integrovaného 2,4GHz transceiveru EM9201 a 8bitového flash mikrokontroléru EM6819. Centrální jednotka obsahuje počítač s USB hardwarovým klíčem a dále s celkem až šesti periferními jednotkami napájenými 3V knoflíkovými bateriemi. Provoz bezdrátové aplikace je monitorovaný a ovládaný prostřednictvím hostitelského PC. Druhá aplikace využívá vlastností Bluetooth low energy kontroléru EM9301. Ukázkový vývojový kit poskytuje kompletní prostředí k praktickému vyzkoušení technologie Bluetooth low energy 4.0 (BLE) a vytváření prototypů různých aplikací. Vývojový kit se skládá z vývojové desky, BLE modulu, USB hardwarového klíče a demonstračního software. Třetí aplikace je TAG na bázi EM9301umožňující využití různých senzorů v single-mode aplikacích Bluetooth low energy a zahrnující hardwarové komponenty s ultranízkou spotřebou, BLE architekturou a firmware pro ovládání senzorů – obr. 3. Aplikace rovněž umožňuje vývoj vlastních aplikací pro chytré telefony a tablety společnosti Apple. Obecně lze bezdrátové aplikace použít například pro bezdrátovou komunikaci, bezdrátové myši, klávesnice, senzory v hodinkách, sportovní vybavení, alarmy, bezpečnostní systémy a další. ASICentrum spolupracuje mnoho let s katedrou mikroelektroniky při výchově nových studentů. Jedná se o příkladnou spolupráci mezi průmyslem a vysokou školou, kde na výstupu této spolupráce jsou reálné výsledky představované nejenom motivovanými studenty.

Mikroelektronika 2013 3

Obr. 3 TAG (ASICentrum)

Firma Jablotron představila systémy v oblasti zabezpečovací techniky, prezentovala nejnovější alarm JABLOTRON 100, který představuje komplexní řešení nejen pro ochranu majetku a osob proti napadení a požáru, ale integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řešení domu. Systém umožňuje variabilně využít sběrnicové i bezdrátové systémové prvky. Alarm má zcela nové ovládání, ale i celou architekturu. Rozsah komponent, variabilita počtu periferií, sběrnicové uspořádání, nový bezdrátový protokol, možnosti komunikace a vzdálený servisní i uživatelský přístup z něj dělají nadčasové řešení elektronického zabezpečení – obr. 4.

Mikroelektronika 2013 4

Obr. 4 Alarm 100 (Jablotron)

Pražské zastoupení irské společnosti Silicon & Software Systems (S3 Group) se zabývá poskytováním služeb v návrhu zákaznických integrovaných obvodů pro světové technologické firmy vyrábějící polovodičové součástky nebo OEM produkty. Firma představila výsledky své práce ve vývoji digitálních IC, SoC obvodů, Mixed-signal SoC obvodů, FPGA návrhů či portfolio vlastních analogových IP bloků. Vyvíjené obvody jsou určeny především pro produkty z oblasti spotřební elektroniky, satelitní/mobilní komunikační techniky nebo automobilového průmyslu – obr. 5.

Mikroelektronika 2013 5

Obr. 5 Systémové řešení (S3 Group)

Firma ABB Polovodiče se představila jako výrobní firma pro výrobu výkonových polovodičových součástek. Jedná se o nástupce firmy ČKD Polovodiče se sídlem v Praze 4, která je součástí nadnárodní firmy ABB. Firma má kromě výroby také vlastní vývojové centrum, zde prezentovala portfolio výrobků zaměřené na výrobu výkonových polovodičových součástek – obr. 6.

Mikroelektronika 2013 6

Obr. 6 Výkonové polovodičové součástky (ABB Polovodiče)

SQS Vláknová optika a.s. se prezentovala jako firma zabývající se vývojovými a výrobními službami zákazníkům, výrobou komponent vláknové optiky a optoelektroniky pro přesná a vysoce spolehlivá řešení s využitím pasivních optických komponent ve spojení s optickým vláknem pro aplikace v oblasti telekomunikací a průmyslu. Současný vývoj a výroba se zaměřuje na produkty vláknové optiky, integrované optiky a integrované optoelektroniky v pasivním i v aktivním provedení, jako jsou např. planární optické odbočnice, V-drážky a V-drážková vláknová pole, fúzní odbočnice (FBT splittery), optické propojovací moduly (pigtaily, patchcordy), široké spektrum konektorů, optoelektronické přijímače a vysílače a další – obr. 7.

Mikroelektronika 2013 7

Obr. 7 Prezentace firmy SQS Vláknová optika

Katedra mikroelektroniky vystavovala elektronické komponenty zabezpečovacích systémů, přístupových systémů, senzorové elektronické komponenty a systémy z oblasti bezdrátových technologií a jejich aplikací. Na realizaci řady vystavovaných aplikací ve formě finálních výrobků se podíleli studenti magisterského studia oboru elektronika – obr. 8.

Mikroelektronika 2013 8

Obr. 8 Prezentace katedry mikroelektroniky

Zájemcům byly otevřeny i specializované laboratoře s vybavením určeným pro výzkum i výuku srovnatelným se světovými standardy. Při návrhu integrovaných obvodů nebo plošných spojů studenti pracují s profesionálním návrhovým software Cadence, OrCad a dalšími, získávají znalosti uplatnitelné bezprostředně po studiu kdekoliv ve světě. Bylo možno se seznámit i se základy vědecké práce na příkladu řešení evropského projektu ENIAC – CSSL zaměřeného na vývoj nových úsporných zdrojů osvětlení, v prezentacích byly představeny základní metody, používané nástroje i dosažené výsledky z vývoje 60W LED žárovek nové generace.

Foto: A. Laposa

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik