česky english Vítejte, dnes je sobota 04. prosinec 2021

Displeje LED a OLED – Terminologie

DPS 3/2013 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Tento příspěvek je úvodem do základní terminologie, definic a zkratek z oblasti displejů LED/OLED a je tedy pokračováním příspěvků „Terminologie pro elektronická zobrazovací zařízení“ a „Terminologie pro plazmové displeje“. Rozvádí některé další podrobnosti k obdobným výrobkům s diodami LED a OLED. Následující tabulka obsahuje nejběžnější zkratky / písmenné značky a příslušné anglické a české termíny z této oblasti.

Vysvětlení pojmů

 • Aktivní maticové adresování používá TFT tranzistor pro každý pixel; zvolený pixel zůstává ON až do dalšího obnovovacího cyklu [4].
 • Dioda LED (LED diode) je speciální polovodičová dioda, která při průchodu dopředného proudu vyzařuje téměř monochromatické (viditelné) záření.
 • Dioda LED UV-bílá (UV-white LED) je pevnofázový zdroj bílého světla s čipem LED, který vyzařuje vlnovou délku v ultrafialové oblasti; budí kombinaci modrého, zeleného a červeného luminoforu [3].
 • Dioda LED pseudobílá (Pseudo-white LED) je pevnofázový zdroj světla, který obsahuje čip diody LED vyzařující modré světlo a generuje bílé světlo mícháním komplementárních barev; dále obsahuje žlutý luminofor pro konverzi části modrého světla na žluté [3].
 • Dioda LED polymerní organická (Polymer organic light emitting diode) je dioda LED, ve které je světlo emitováno z polymerních organických materiálů.
 • Dioda IRED (IRED diode) je dioda LED, která vyzařuje v blízké infračervené oblasti. Je tedy vhodná pro zabezpečovací techniku.
 • Dioda laserová (Laser diode) je „dokonalejší“ polovodičová dioda, která při průchodu dopředného proudu vyzařuje dokonale monochromatické záření – viditelné, infračervené nebo ultrafialové.
 • Dioda OLED (OLED diode) je dioda LED, ve které je světlo emitováno z organických materiálů; obsahuje elektroluminiscenční vrstvu (organického polovodiče), která je umístěna mezi dvěma elektrodami. Alespoň jedna elektroda je transparentní (aplikace: TV, monitory počítačů, displeje mobilů atp.).
 • Displays (anglický termín) značí v češtině displeje (pro prezentaci informace) nebo výkladní skříně (pro prezentaci zboží), kde se hojně využívají svítidla LED/OLED.
 • Displeje celoplošné 2D (Full-area 2-dimensional displays) pokrývají celou (obdélníkovou) plochu.
 • Displeje elektronické (Electronic displays) jsou výstupní zařízení pro prezentaci informace ve vizuální nebo dotykové formě, kde vstupní informace má formu elektrického signálu.
 • Displeje elektronické, vizuální (Electronic visual displays) jsou např. televizory nebo monitory počítačů.
 • Displeje emisní (Emissive displays) produkují vlastní světlo, bez podsvícení atp.
 • Displeje ohebné (Flexible displays) jsou ohebné pro koncového uživatele.
 • Displeje plošné (Flat panel technology displays) se liší od (vakuových) obrazovek zejména hloubkou displeje a rovinností zobrazovací plochy.
 • Displeje segmentové (Segment displays) zobrazují pouze číslice nebo abecedně číslicové znaky, které sestávají z několika segmentů. Jeden segment odpovídá např. jedné diodě LED nebo OLED.
 • Displeje LED (LED displays) jsou složené z jedné diody LED (stavové indikátory), z více samostatných/segmentových diod LED (jednoduché textové/ segmentové displeje) a z matice adresovatelných diod LED.
 • Jednotka podsvícení (BLU, backlight unit) je jednotka osvětlení (libovolného tvaru) s jedinečnými optickými charakteristikami, která je pro účely rozpoznávání obrazu na panelu umístěna zezadu transmisivního nebo transreflexního zobrazovacího panelu [3].
 • Jednotka podsvícení s adaptivním tlumením (Adaptive dimming) zobrazuje pomocí několika segmentů krátkodobý vstup obrazu displeje, který prošel filtrem typu dolní propust, za účelem zlepšení obrazu a úspory napájení [3].
 • Jednotka podsvícení (displejů LCD) se třemi základními barvami (three primaries backlight unit) používá jako světelné zdroje kvazimonochromatické diody LED tří základních barev: červené, zelené a modré [3].
 • Svítidla s diodami LED (LED Light fixture; solid-state lighting) jsou světelné zdroje s diodami/moduly LED.
 • Svítidla s diodami LED s vysokým jasem (High-brightness LEDs) obsahují speciální desky klasifikované podle požadavků na tepelnou vodivost a na elektrickou pevnost. Používají substráty ohebné, s pryskyřicí s vysokou tepelnou vodivostí, s kovovým jádrem, keramické atp. Elektronické obvody na desce jsou například diskrétní součástky, zapouzdřené integrované obvody nebo jsou realizovány technologií Chip on Board. Výsledné výrobky nahrazují ruční svítidla i velká halogenová svítidla [5].
 • Svítidla OLED (OLED lighting) jsou (ohebné/průhledné) osvětlovací prvky s velkou perspektivou, která lze realizovat technologií tištěné elektroniky.
 • Tištěná elektronika (Printed electronics) je perspektivní technologie výroby elektroniky (diody OLED + tenkovrstvové tranzistory). Segmentové provedení ohebných displejů postupně proniká do chytrých karet a cenovek. Perspektivní jsou rovněž svinovatelné barevné displeje (Rollable colours displays, rollable OLED TV) a elektronické tapety [6].
 • TV laserová (Laser TV) je laserová projekční televize, která používá samostatně modulované, rozmítané laserové paprsky o různých barvách a vytváří barevný obraz na vhodné ploše.
 • TV LED (LED TV) je obvykle LCD televizor s LED podsvícením.
 • TV OLED (OLED TV) je televizor využívající technologii OLED bez podsvícení, např. s aktivní maticí adresování (diody OLED + tenkovrstvové tranzistory) [5].
 • Zobrazovací modul s organickými diodami LED (Organic light emitting diode display module) je zobrazovací panel s organickými diodami LED, s příslušnou budicí elektronikou a optickými vrstvami, pokud jsou použity v návrhu modulu [2].

Displeje LED a OLED – Terminologie tab

Literatura

[1] ČSN IEC 50(845) (330050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

[2] ČSN EN 62341-1-2:2010 Displeje s organickými diodami LED – Část 1–2: Terminologie a písmenné značky

[3] ČSN EN 62595-1-2:2012 Jednotka podsvícení pro LCD – Část 1–2: Terminologie a písmenné značky

[4] Wikipedia – http://en.wikipedia.org; http://cs.wikipedia.org

[5] IEC/PAS 62326-20:2011 Printed boards – Part 20: Electronic circuit board for high-brightness LEDs

[6] Organic and Printed Electronics, Ed.3, www.oe-a.org

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik